Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบ เกาะภูเก็ต !!

ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบ เกาะภูเก็ต !!

3 second read
0
0
1,514

ธงเหลืองสะบัดพริ้วรอบเกาะฯ………อีกเพียงอาทิตย์เดียว เทศกาลถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ก็กำลังจะเวียนมาอีกวาระหนึ่ง มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต และ มรดกของชาติไทย สืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ ทุกศาลเจ้า (อ๊าม) ต่าง ๆ บนเกาะภูเก็ต อาทิ อ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง – อ๊ามปุดจ้อ , อ๊ามบางเหนียว (อ๊ามต่าวบู้เก้ง) , อ๊ามกิ้วเที้ยนเก้ง (อ๊ามสะพานหิน) , อ๊ามกะทู้ (อ๊ามหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก้ง) , อ๊ามสามกอง (อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู) , อ๊ามท่าเรือ , อ๊ามแสงธรรม (อ๊ามเตงก่องต่อง) ฯลฯ ต่างเตรียมทำความสะอาดอ๊ามต่าง ๆ พิธีป้างเอี๋ย ปล่อยทหารรักษาเขตปริมณฑลกินผัก และ เตรียมพร้อมรับเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ซึ่งปีนี้ เริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 28 ก.ย. (พิธียกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์ ถือศีลฯ เริ่มแล้ว ) ถึง 7 ต.ค. 2562 และ ปล่อยทหารรักษาเขตปริมณฑลกินผัก (พิธีป้างเอี๋ย) เจ้าหน้าที่นำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวันของการจัดงานในพื้นที่ภูเก็ต เชิญชวนประชาชน และ นักท่องเที่ยวร่วมงาน ซึ่งปีนี้ จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. ศกนี้

โดยจะมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ยกเสาโกเต้ง ไผ่ตรงสูงตระหง่านปักหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ฯ โดยมีการติดทองเปลวที่ลำต้นจากประชาชน และ นักท่องเที่ยว ตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธาจนเหลืองอร่าม เพื่ออัญเชิญตะเกียงไฟเทวดาทั้ง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งแต่ละศาลเจ้าที่เข้าร่วมประเพณี จะประกอบพิธีกรรมดังกล่าว วันเดียวกัน ในวันที่ 28 ก.ย. ศกนี้ เวลา 17.00 น. ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น ถือศีลกินผัก ชาวไทยเชื้อสายจีน นุ่งขาว ห่มขาว แต่ละศาลเจ้าจะประกอบพิธีอัญเชิญ องค์ยกอ๋องซ่งเต่ หรือ พระอิศวร และ องค์กิ้วฮ้องไต่เต่ หรือ องค์เก้าราชัน จาก ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อไปประดิษฐานแต่ละศาลเจ้า ซึ่งถือว่า ทุกศาลเจ้าได้เริ่มประเพณีถือศีลกินผัก แล้ว

ทั้งนี้ ศาลเจ้าที่เข้าร่วมประเพณี จะประกอบพิธีอัญเชิญพระเล่งก้วน หรือ ราชเลขา และพระลำเต้า – ปักเต้า หรือ ผู้ถือบัญชีคนเกิด คนตาย และประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสรวงเจ หรือ ฉ้ายหั้ว ซึ่งถือเป็นพิธีกรรม ในวันแรก ของการประกอบพิธีถือศีลกินผัก หนึ่งชีวิตกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย เมตตาธรรมค้ำจุนโลก…!
ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์ / เว็บไซด์ข่าว อาณาจักรนิวส์ www.arnacharknews.net รายงาน……

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 16 กันยายน 2562 19:05:58 เข้าชม : 1903749 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบเกาะภูเก็ต ยกเสาโกเต้ง วันนี้ (25 ก.ย.) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้ พิเศษ จัดงานสมโภช 111 ปี อ๊ามจุ้ยตุ่ยฯ

วันนี้ (25 ก.ย. 2565) ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) … …