Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

1 second read
0
0
675

วันนี้ ( 6 พ.ย.62 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมหารือ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายไชยะ เจ๊ะแหล้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบเรื่องร้องทุกข์ นายอักษร บุตรโครต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ นางสาวพอพรรณ บัวมาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากตำแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างลง ด้วยสาเหตุลาออกจากตำแหน่ง ถึงแก่กรรม และถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 18 แห่ง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้ท้องถิ่นจังหวัดเชิญ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย การประชุมในครั้งนี้ เรื่องเพื่อพิจารณา คือ อำนาจหน้าที่ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อร่วมประสานงาน และ ดำเนินการ ต่อไป ///

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว
วิทยา สันบู / ภาพ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2562 12:45:20 เข้าชม : 1397868 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ … …