Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง ศอ.บต. นำร่องการออกบัตรรับรอง สถานะ กลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) หรือ กลุ่มลาซะ

ศอ.บต. นำร่องการออกบัตรรับรอง สถานะ กลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) หรือ กลุ่มลาซะ

1 second read
0
0
549

ศอ.บต. นำร่องการออกบัตรรับรองสถานะ เพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว (กลุ่มโอรัง อัสลี )บ้านนากอ กว่า 48 ราย เพื่อให้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

กลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี)หรือ กลุ่มลาซะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดี และ แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึง ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ และ สิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานอื่นๆได้ การช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) เป็นการสนองแนวทางพระราชดำริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยกลุ่มโอรังอัสลี อาศัยอยู่ที่หมู่ 9 บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นชุมชนที่มีสมาชิกกว่า 48 คน 6 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างถางป่า ถางสวน ตัดหญ้า กรีดยาง และ ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษามาลายู และ ภาษาไทย ได้ในระดับที่สื่อสารกันได้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ในปีนี้ ศอ.บต. มีนโยบายที่จะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ เสมือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการออกบัตรรับรองสถานะ เพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว ซึ่งคาดว่า จะมีจำนวนประมาณ 48 คน และการดำเนินงานในระยะต่อไป ศอ.บต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกบัตรบัตรรับรองสถานะ และ ขยายการดำเนินงานไปยังกลุ่มโอรังอัสรี กลุ่มอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ต่อไป

ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา ศอ.บต. มีการดำเนินการดูแลช่วยเหลือ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์มานิฯ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนา โดยมีแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือ กลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการนำร่องหมู่บ้านนากอ ตำบล อัยเยอร์เวง อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา ซึ่งในระยะที่ 1 มีการบริหารจัดการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้จัดการ มีการสนับสนุนด้วยการจัดสรรที่ดินของนิคมสร้างตนเองอำเภอเบตง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวและที่ดินเกษตรกรรม การกำหนดขอบเขตของที่ดินที่มีการจัดสรรอย่างชัดเจน การสนับสนุนให้เข้าถึงบริการของรัฐ ด้วยการออกบัตรรับรองสถานะ เพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว ใช้สำหรับการเข้าถึงการบริการของรัฐด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นได้ ระยะที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และระยะที่ 3 การดูแลสิทธิ และ สวัสดิการ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง ศอ.บต.ในฐานะหน่วยสนับสนุน ประสานงาน และ อำนวยการให้หน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลกลุ่มชาติพันธุ์มานิฯ ได้กำหนดกิจกรรมการจัดทำบัตรแสดงตัวบุคคล และ บัตรประกันสุขภาพ เพื่อจะทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติมานิฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ///

ภาพข่าว : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
/ ทีมข่าว ศูนย์ข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  3 กันยายน  2563  14:28:49  เข้าชม : 1795385  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …