Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และ ความหวัง” กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 233 ราย

เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และ ความหวัง” กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 233 ราย

0 second read
0
0
592

วันนี้ (15 ก.ย. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา และปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 จำนวน 233 ราย โดยมี นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และ การดำเนินชีวิตของประชาชน ทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และ ช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

สำหรับ การฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยแบ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง, ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกินพออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ขณะนี้การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ปลัดจังหวัดสงขลา ผู้แทนพระองค์ ได้อัญเชิญเกียรติบัตรใส่พาน ที่วางอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ มอบให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 233 คน เข้ารับพระราชทาน ต่อจากนั้น ผู้ต้องขังได้กล่าวคำปฏิญาณตน อย่างพร้อมเพรียง ต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ///

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์
>ที่วางอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ มอบให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 233 คน เข้ารับพระราชทาน ต่อจากนั้นผู้ต้องขังได้กล่าวคำปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ///

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิว … …