Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง พ่อเมือง สงขลา เปิดโครงการ มหกรรม รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา

พ่อเมือง สงขลา เปิดโครงการ มหกรรม รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา

2 second read
0
0
518

วันนี้ (29 ก.ย.63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการมหกรรม รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา โดยมี นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กรมการพัฒนาชุมชน ได้สร้างผู้นำชุมชนในระดับต่างๆ โดยใช้กระบวนการ และ กิจกรรมพัฒนาชุมชน หลากหลายกิจกรรม มาตั้งแต่ ปี 2505 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยรูปแบบอื่น ๆ มากมาย ส่งผลให้ผู้นำเหล่านี้อุทิศทั้งกาย และ ใจ ให้กับงานพัฒนาชุมชนเสมอมา นับได้ว่า เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน

สำหรับ กิจกรรมโครงการ มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลาวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบประกาศเกียรติคุณ และ สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้นำชุมชนดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น รวมถึง เครือข่ายองค์กรชุมชน และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และ เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบโล่รางวัล และ เกียรติบัตร ประเภทการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น ประเภทโล่รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นเลิศ โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ ประธานเครือข่ายโอทอป ประเภทข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการอำเภอ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการดีเด่น ผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น รวมถึง ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี และ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในหน่วยงานครอบครัว ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กร ต่อไป ///

ข่าว : ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ : วิทยา-จิรพัฒน์

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2563 16:39:45 เข้าชม : 1793864 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

Traveloka ส่งแคมเปญ Welcome to Thailand Again ชวนต่างชาติเที่ยวไทย อย่างปลอดภัย

กรุงเทพฯ – 18 ตุลาคม 2564 – Traveloka เที่ยว & ไลฟ … …