Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน เปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร พบ ประชาชน ครั้งที่ 42

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน เปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร พบ ประชาชน ครั้งที่ 42

0 second read
0
0
517

วันนี้ (7 ต.ค. 63) ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน เปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ และ อำนาจ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และ จากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่า ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือ ไม่เป็นธรรม จากการกระทำของหน่วยงาน หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง เป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ และ อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

สำหรับ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง หน้าที่ และ อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน วิธีการใช้แอฟพลิเคชั่น ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ การเสวนาผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน ในหัวข้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไก เพื่อสิทธิของประชาชน ///

ภาพ/อรรคพงษ์ บุญชีพ
ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …