Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ อำนวยความสะดวก ให้ชาวต่างชาติ เดินทางออกราชอาณาจักร ด้วยพาหนะ ประเภทเรือสำราญ

ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ อำนวยความสะดวก ให้ชาวต่างชาติ เดินทางออกราชอาณาจักร ด้วยพาหนะ ประเภทเรือสำราญ

4 second read
0
0
546

ใน ๐๙๑๓๓๐ ต.ค.๖๓ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล. ภาค ๓ บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสำราญ AMEVI หมายเลขทะเบียน ๗๐๘๖๙ สัญชาติ MARSHALL ISLANDS และ ลูกเรือจำนวน ๑๓ คน ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกราชอาณาจักร ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร วรรค ๒ ที่ ท่าเทียบเรือยอร์ชเฮฟเว่นมารีน่า ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน ๑๓ คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง กว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ ต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID – 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ///

ศคท.จังหวัดภูเก็ต “บูรณาการรักษาความมั่นคง ท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติ และ ประชาชน”

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2563 21:29:48 เข้าชม : 1894826 ครั้ง

“บูรณาการรักษาความมั่นคง ท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติ และ ประชาชน”

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …