Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ อำนวยความสะดวก ให้ชาวต่างชาติ เดินทางออกราชอาณาจักร ด้วยพาหนะ ประเภทเรือสำราญ

ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ อำนวยความสะดวก ให้ชาวต่างชาติ เดินทางออกราชอาณาจักร ด้วยพาหนะ ประเภทเรือสำราญ

4 second read
0
0
660

ใน ๐๙๑๓๓๐ ต.ค.๖๓ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล. ภาค ๓ บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสำราญ AMEVI หมายเลขทะเบียน ๗๐๘๖๙ สัญชาติ MARSHALL ISLANDS และ ลูกเรือจำนวน ๑๓ คน ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกราชอาณาจักร ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร วรรค ๒ ที่ ท่าเทียบเรือยอร์ชเฮฟเว่นมารีน่า ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน ๑๓ คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง กว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ ต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID – 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ///

ศคท.จังหวัดภูเก็ต “บูรณาการรักษาความมั่นคง ท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติ และ ประชาชน”

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2563 21:29:48 เข้าชม : 1894826 ครั้ง

“บูรณาการรักษาความมั่นคง ท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติ และ ประชาชน”

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …