Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน รวมพล เครือข่าย ลดอุบัติเหตุ-สสส. นำสื่อ และ เครือข่าย ชมผลงานความสำเร็จ ภูเก็ตโมเดล “วิถีชีวิตใหม่ เมืองปลอดภัย-ท่องเที่ยวปลอดภัย – สวมหมวกนิรภัย 100 %” สร้างความเชื่อมั่น ปชช.-นักท่องเที่ยว สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

รวมพล เครือข่าย ลดอุบัติเหตุ-สสส. นำสื่อ และ เครือข่าย ชมผลงานความสำเร็จ ภูเก็ตโมเดล “วิถีชีวิตใหม่ เมืองปลอดภัย-ท่องเที่ยวปลอดภัย – สวมหมวกนิรภัย 100 %” สร้างความเชื่อมั่น ปชช.-นักท่องเที่ยว สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

9 second read
0
0
641

รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนน….วันนี้ (28 ต.ค. 2563) ภาคเช้า นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.ภูเก็ต กล่าวเปิดงาน และ มอบนโยบายการดำเนินงานป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมีการประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด พร้อมด้วย น.พ.พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สนง.เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) , นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย , ดร.สุรศักดิ์ วงษ์อินทร์จันทร์ นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย , นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมช่อสะอาด , นายพิศิษฐ์ วิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการอาวุโสภาคใต้ตอนบน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ จำกัด และ ภาคี เครือข่าย สื่อมวลชนทุกแขนงภาคใต้ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Angsana Ballroom รร.อังสนา ลากูนา ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคบ่าย นำคณะสื่อมวลชน และ เครือข่าย ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ผลงานความสำเร็จภูเก็ตโมเดล “วิถีชีวิตใหม่ เมืองปลอดภัย-ท่องเที่ยวปลอดภัย-สวมหมวกนิรภัย 100 % ” ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ พื้นที่เทศบาลกะทู้ อ กะทู้ จ.ภูเก็ต การประชุม ครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28-29 ต.ค. 2563 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ.) และ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่าลืม ดื่มไม่ขับ ตั้งสติ ก่อน สตาร์ท ///

วันนี้ (28 ต.ค.63) ที่ โรงแรมอังสนา ลากูนา จ.ภูเก็ต สำนักงาน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคี เครือข่าย จัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ภาคีสื่อและเครือข่าย ร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ว่า ภูเก็ต เป็นจังหวัดท่องเที่ยว และ ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งคนไทย และ ต่างชาติ จึงทำให้แต่ละวันปริมาณรถค่อนข้างมาก โดยเฉพาะช่วงหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นทางจังหวัดจึงมียุทธศาสตร์สร้างความปลอดภัยทางถนน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำข้อมูล มาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ สร้างภาคีเครือข่าย มีมาตรการองค์กร มีการกวดขันวินัยจราจรเคร่งครัด และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทำให้ รถ คน ถนน ปลอดภัย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขณะนี้ เรายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง ใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค สวมหมวกนิรภัยต้องใส่แมสทุกครั้ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัย ทั้งเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย จนนำไปสู่การเป็น“เมืองปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนต่อไป

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า จากศูนย์ข้อมูลอุบติเหตุ Thai RSC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-26 ตุลาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตสะสม 12,094 ราย ผู้บาดเจ็บ 793,839 ราย รวมทั้งหมด 805,933 ราย โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563) มีผู้บาดเจ็บ 14,123 ราย เสียชีวิต 78 ราย และข้อมูลพบว่าจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น รณรงค์สวมหมวกหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยของ จ.ภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การสร้างกระแสรับรู้และความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ โดยอาศัยพลังสื่อมวลชนและเครือข่ายจึงสำคัญ สื่อต้องช่วยกันวิเคราห์เจาะลึกถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริง นำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ สามารถลดอุบติเหตุทางถนนในพื้นที่ลงได้

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผย ว่า การนำมาตรการองค์กรมาขับเคลื่อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับขี่ปลอดภัย บุคลากรมีจิตสำนึกความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อปี 2557 ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง 4 องค์กร เพื่อร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต สถานีตำรวจภูธรวิชิต บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ บริษัทโอดี้นิวส์ ร่วมกำหนดนโยบาย “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยคนในองค์กร” รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่มีมากกว่า300 คน โดยตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ปี 2557-2562 มีผู้บาดเจ็บ 10 คน ปี 2562 เสียชีวิต 1 ราย และในปี 2563 ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลย นอกจากนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ มีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล โดยมีจุดเสี่ยง จุดอันตรายหลายจุด จากสาเหตุขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และพื้นถนนมีคราบน้ำมันและทรายบนพื้นผิวจราจร ซึ่งทางหน่วยงานแก้ไขปรับปรุงโดย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฉีดล้างพื้นผิวจราจรให้สะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้ำออกมาบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางถนน ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรชำรุด เพิ่มแสงสว่าง ติดตั้งป้ายไฟกระพริบแบบแอลอีดี เพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย สำนักงาน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่าย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องภาคใต้ ร่วม กว่า 70 คน ร่วมประชุมฯ ///

Cr ภาพ : ปรีชา แซ่จิว
ข่าว : ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์ รายงาน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 28 ตุลาคม 2563 13:39:58 เข้าชม : 1905742 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิว … …