Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร

3 second read
0
0
470

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และ ความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 4 จำนวน 150 คน ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ สงขลา

วันนี้ (6 พ.ย. 63) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 4 ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 150 คน โดยมี นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และ ความหวัง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และ ช่วยเหลือผู้อื่น ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไป

โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่าง วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงขนาด 100 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล

ขณะนี้การฝึกอบรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามหลักสูตรการฝึก ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 150 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกสามารถพึ่งตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้ ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าว ต่อไป ////

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว – ภาพ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563 14:26:38 เข้าชม : 1925797 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …