Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน การประชุม ว่าด้วย งานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีน วางแผนงาน เศรษฐกิจ ปี 2021

การประชุม ว่าด้วย งานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีน วางแผนงาน เศรษฐกิจ ปี 2021

4 second read
0
0
545

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา การประชุมว่าด้วย งานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีน จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดย นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และ ประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน กล่าวรายงาน สรุปผล การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ในปี 2020 พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึง วางแผนงานเศรษฐกิจในปีหน้า ด้าน นายหลี่ เค่อเฉียง กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวปราศรัยโดยวางแผนงานเศรษฐกิจในปี 2021 อย่างเป็นรูปธรรม และ กล่าวรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งนี้

ที่ประชุม ชี้ว่า ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 หลังผ่านการฟันฝ่าต่อสู้มาเป็นเวลา 5 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของจีนประสบผลสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ เป้าหมาย และ ภาระหน้าที่สำคัญตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใกล้บรรลุผล พลังเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังรวมแห่งชาติ และ ระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนของจีนก้าวไปอีกระดับ อีกครั้ง การสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน ใกล้บรรลุชัยชนะ ขณะที่การฟื้นฟูอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน ก้าวกระโดดไปข้างหน้า ครั้งใหม่

ที่ประชุม เน้นว่า ท่ามกลางปฏิบัติการแห่งการบูรณา การสถานการณ์ใหญ่ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ ทั้งยังบูรณาการการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เราได้ลงลึกทำความเข้าใจกฎแห่งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ให้ดีภายใต้ความท้าทายที่หนักหน่วง

ซึ่งประกอบด้วย

ประการแรก ความทรงอำนาจแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นที่พึ่งพื้นฐานในการฝ่าความยากลำบากก้าวไปข้างหน้าของทั่วทั้งพรรคฯ ชนเผ่า และ ประชาชนทั่วประเทศในยามวิกฤติ ในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่สำคัญ เชิงประวัติศาสตร์ เมื่อเผชิญการทดสอบครั้งใหญ่ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ตัดสิน การวางนโยบาย แผนงาน และ การขับเคลื่อนปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น มีบทบาทเชิงชี้ขาด

ประการที่สอง “ประชาชนสำคัญที่สุด” เป็นเงื่อนไขบังคับในการเลือกทางเดินที่ถูกต้อง ขอเพียงแต่ในใจมีประชาชนและถือผลประโยชน์ประชาชน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยตลอด ก็ย่อมสามารถกำหนดนโยบาย และ เลือกหนทางเดินที่ดีที่สุดอย่างถูกต้องได้แน่นอน รวมถึง สามารถพึ่งพาประชาชนเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากทั้งปวงได้

ประการที่สาม ความได้เปรียบกว่าด้านระบบเป็นหลักประกันพื้นฐาน ในการก่อรูปขึ้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการแก้ไขความยากลำบากแห่งยุคสมัย ขอเพียงแต่ยึดมั่นใน “สี่ความเชื่อมั่นในตัวเอง” ได้แก่ ความเชื่อมั่นในหนทางของตนเอง ความเชื่อมั่นในทฤษฎีของตนเอง ความเชื่อมั่นในระบบของตนเอง และ ความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมยืนหยัดความเหนือกว่าเชิงระบบที่สามารถรวมศูนย์กำลังในการดำเนินเรื่องใหญ่ ได้ก็ย่อมจะสามารถสามัคคีกันทั่วทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ ประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างใกล้ชิดได้แน่นอน นำมาซึ่งพลังแข็งแกร่งในการขจัดอุปสรรค และ ความยุ่งยาก รวมทั้ง ขับเคลื่อนการพัฒนาภารกิจต่าง ๆ

ประการที่สี่ การวางนโยบายอย่างถูกหลักวิทยาศาสตร์ และ การรับมือเชิงสร้างสรรค์ เป็นวิธีการพื้นฐานในการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ขอเพียงแต่ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง รับมือการเปลี่ยนแปลงตามหลักวิทยาศาสตร์ และ แสวงหาการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกก็ย่อมจะสามารถสร้างโอกาสสำคัญ ท่ามกลางการต้านภัยอันตรายร้ายแรงได้อย่างแน่นอน
ประการที่ห้า การพึ่งพาตัวเอง และ ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เป็นเสาหลักในการส่งเสริมสถานการณ์ใหญ่แห่งการพัฒนา ขอเพียงยึดมั่นจิตวิญญาณแห่งวิทยาศาสตร์ ยึดหลักวิทยาศาสตร์ และ ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง ขนานใหญ่ ก็ย่อมสามารถพัฒนาประเทศบนพื้นฐานที่ปลอดภัย และ ไว้วางใจได้มากยิ่งขึ้น ได้อย่างแน่นอน

ที่ประชุม ระบุว่า พร้อมกับการชื่นชมผลสำเร็จ ที่ได้รับจำต้องมองเห็นด้วยความตื่นตัวว่า การเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดโควิด-19 และ สภาพแวดล้อมภายนอก มีปัจจัยไม่แน่นอนดำรงอยู่อย่างมาก พื้นฐานฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนยังไม่มั่นคง สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในปีหน้า ยังคงหนักหน่วง และ มีความสลับซับซ้อน การฟื้นฟูไม่มีเสถียรภาพและไม่สมดุล ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ไม่อาจมองข้ามได้ จำต้องเพิ่มสำนึกที่มีต่อภัยอันตราย เสริมสร้างความมั่นใจแห่งชัยชนะ ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องบริหารจัดการเรื่องของตนเองให้ดี ยืนหยัดแนวคิดแห่งการกำหนดผลลัพธ์ขั้นต่ำ ที่ยอมรับได้ ยกระดับขีดความสามารถด้านการคาดการณ์ และ ประเมินภัยอันตราย ป้องกันภัยอันตรายและความท้าทายประเภทต่าง ๆ อย่างรัดกุม ต้องชูธงแห่งลัทธิพหุภาคีต่อไป เข้าร่วมการปรับปรุง และ ปฏิรูประบบบริหารจัดการของโลก อย่างแข็งขัน ตลอดจน ขับเคลื่อนการสร้างประชาคมโลก ที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

ที่ประชุม เน้นว่า ปี 2021 เป็นปีที่มีความสำคัญพิเศษ ในกระบวนการสร้างสรรค์ความทันสมัยของจีน เพื่อดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในปีหน้าให้ดี ต้องยืนหยัดแนวคิดภาพรวมว่าด้วยการแสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางความมั่นคง พิจารณาจากขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา สร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา ถือการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงเป็นประเด็นหลัก ถือการลงลึกปฏิรูปโครงสร้างฝั่งอุปทานเป็นแนวทางหลัก ถือการปฏิรูป และ การสร้างนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนพื้นฐาน ถือการสนองความต้องการต่อชีวิตความเป็นอยู่อันดีงามที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นของประชาชนให้เป็นวัตถุประสงค์พื้นฐาน ยืนหยัดแนวคิดแห่งความเป็นระบบ เสริมสร้าง และ ขยายผลงานด้านการป้องกันควบคุมโควิด-19 รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บูรณาการการพัฒนากับความมั่นคงให้ดียิ่งขึ้น ดำเนินงาน “6 เสถียรภาพ” ได้แก่ เสถียรภาพการจ้างงาน เสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพทางการค้ากับต่างประเทศ เสถียรภาพการลงทุนจากต่างชาติ เสถียรภาพการลงทุนภายในประเทศ และเสถียรภาพของเป้าหมายที่คาดการณ์ ปฏิบัติตามภารกิจ “6 หลักประกัน” อย่างทั่วด้าน ได้แก่ หลักประกันการจ้างงาน หลักประกันในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน หลักประกันกลไกตลาด หลักประกันความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน หลักประกันห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และ หลักประกันการดำเนินงานของหน่วยงานระดับพื้นฐาน ดำเนินนโยบายมหภาคอย่างตรงจุด และ ถูกหลักวิทยาศาสตร์ ใช้ความพยายามให้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในขอบเขตที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดยุทธศาสตร์แห่งการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ เสริมสร้างบทบาทที่เป็นเสาค้ำเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและยกระดับการเปิดประเทศให้สูงยิ่งขึ้น

ที่ประชุมเสนอความต้องการว่า ในปี 2021 การสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาต้องมีก้าวแรกที่ดี ทำให้เกิดสถานการณ์ใหม่สู่สายตาผู้คน การเร่งสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนใหญ่ภายในประเทศเป็นหลัก และ ให้การหมุนเวียนภายในประเทศกับการหมุนเวียนระหว่างประเทศเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จำต้องยึดการปฏิรูปโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเป็นแนวทางหลักให้มั่นคง ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่ฝั่งอุปสงค์ คลี่คลายจุดอุดตัน แก้ไขจุดด้อย ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการผลิต การแบ่งปัน การไหลเวียน และ การบริโภคมีความคล่องตัว ก่อให้เกิดความสมดุลท่ามกลางความเคลื่อนไหวในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ที่อุปสงค์ขับเคลื่อนอุปทาน และ อุปทาน สร้าง อุปสงค์ ยกระดับประสิทธิผล โดยรวมของระบบเศรษฐกิจประชาชาติ ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการเสริมสร้างพลังขับเคลื่อน การพัฒนาภายในประเทศ ผ่านการลงลึกดำเนินการปฏิรูป และ ขยายการเปิดประเทศ ใช้ปฏิบัติการทรงพลังให้เห็นผลสำเร็จในด้านสำคัญเป็นพิเศษ ให้การเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งสามารถขยายบทบาท ต่อไป ยังภาพรวมของประเทศได้

ที่ประชุม ระบุว่า ภายในปี 2021 ต้องดำเนินภารกิจสำคัญดังต่อไปให้ดี

ประการแรก เสริมสร้างพลังวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติ

ประการที่สอง เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ ห่วงโซ่อุปทานด้วยตนเอง

ประการที่สาม ยืนหยัดพื้นฐานทางยุทธศาสตร์แห่งการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

ประการที่สี่ ผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างรอบด้าน

ประการที่ห้า แก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์ และ พื้นที่เพาะปลูกให้ดี

ประการที่หก เสริมสร้างการปราบปรามการผูกขาด และ การป้องกันการขยายตัวอย่างไร้ระเบียบของเงินทุน

ประการที่เจ็ด แก้ไขปัญหาโดดเด่นด้านที่อยู่อาศัยในเมือง ต้องยืนหยัดแนวคิด “บ้านมีไว้เพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร”

ประการที่แปด ดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงสุดภายในปี 2030 และ ลดลงเหลือสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060

นับตั้งแต่ปี 1994 การประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีน จัดขึ้นช่วงปลายปีมาตลอด จนถึง ปีนี้จัดขึ้นมาแล้วต่อเนื่องรวม 27 ครั้ง จากการเปลี่ยนแปลงของคำบรรยายการประชุมในแต่ละปี สามารถมองเห็นปัญหาที่เศรษฐกิจ จีนประสบในช่วงเวลาที่ต่างกัน ตลอดจน ทิศทางการใช้ปฏิบัติการอันทรงพลังในอนาคตอันใกล้ การสรุปผลสำเร็จของงานด้านเศรษฐกิจในปีก่อน วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และ วางแผนงานเศรษฐกิจ ในปีถัดไป การประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนนั้น ถือเป็นการวางระบบที่สำคัญยิ่ง ประการหนึ่งในการปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

แปลเรียบเรียง โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2563 17:45:29 เข้าชม : 1897621 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …