Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ระดม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณ ตลาดสด เทศบาลเมืองสะเดา ภายใต้กิจกรรม “ล้างหลาด ล้างเริน มั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″ หวังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภค

จังหวัดสงขลา ระดม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณ ตลาดสด เทศบาลเมืองสะเดา ภายใต้กิจกรรม “ล้างหลาด ล้างเริน มั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″ หวังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภค

9 second read
0
0
471

วันนี้ (8 ม.ค. 64) ที่บริเวณ ตลาดสด เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานรณรงค์ “ล้างหลาด ล้างเริน มั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภค พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในตลาดกลางค้ากุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และ ได้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ จนเกิดผลกระทบกับประชาชน และ ส่งผลต่อด้านอื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้ตลาดสดทุกแห่ง ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนในจังหวัด และ ตลาดขนาดใหญ่บางแห่ง เป็นตลาดค้าส่งวัตถุดิบไปยังตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้เกิดการกำกับ ดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสื่อสาร ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันให้แก่ประชาชน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย กิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด-19 รับปีใหม่ 2564” ผ่านศูนย์อนามัยและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อทำกิจกรรมล้างตลาด Big Cleaning Day, กิจกรรมการเฝ้าระวัง และ กำกับติดตามมาตรการการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล และ การตรวจด้านชีวภาพด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (S I-2) ในตลาด ตลอดจน กิจกรรมสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง อย่างต่อเนื่อง และ จริงจัง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินมาตรการต่าง ๆจำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งสถานประกอบการ รวมถึง ประชาชนที่ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ รวมถึง การเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ทำความสะอาดสถานที่ที่มีความเสี่ยงบ่อย และ การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ” ทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นเกราะในการป้องกันตนเอง และ การแพร่ระบาดของโรคได้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด ข่าว/ภาพ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2564 16:29:59 เข้าชม : 1948703 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิว … …