Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน PEA ร่วมแถลงข่าว มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

PEA ร่วมแถลงข่าว มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

3 second read
0
0
349

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะ โฆษก กกพ. พร้อมด้วย นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ พลเรือโทกวี องคะศิลป์ ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าว กกพ. จับมือ การไฟฟ้าชี้แจงมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟ โควิด-19 รอบ 2 ณ บริเวณ หน้าห้องประชุม 11 สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และ กิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้
ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
– ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้า ฟรี
– ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และ คิดค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป ตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ
– ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
– ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก และ คิดค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ หน่วยที่ 51 เป็นต้นไป ตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้า ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐาน สำหรับ การคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่า หรือ เท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน ให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า จริง ในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือน มากกว่า หน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วย เดือน ธันวาคม 2563
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้า เท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้า เท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2564 11:45:59 เข้าชม : 1897355 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …