Home ข่าวเด่น ดิจิทัล คบเพลิงแห่งพหุภาคี ส่องสว่างแก่หนทางความก้าวหน้าของมนุษยชาติ สุนทรพจน์ พิเศษ ในการประชุมดาวอสของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก โดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน

คบเพลิงแห่งพหุภาคี ส่องสว่างแก่หนทางความก้าวหน้าของมนุษยชาติ สุนทรพจน์ พิเศษ ในการประชุมดาวอสของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก โดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 second read
0
0
463

คบเพลิงแห่งพหุภาคีส่องสว่าง แก่หนทางความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
สุนทรพจน์ พิเศษ ในการประชุมดาวอสของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก
โดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน
25 มกราคม ค.ศ. 2021 กรุงปักกิ่ง

ประธาน เคลาส์ ชวาบ ที่เคารพ

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตร ทั้งหลาย

ในรอบปีที่ผ่านมา โควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้ระบาดทั่วโลก ระบบสาธารณสุขโลก เผชิญภัยคุกคามขั้นร้ายแรง เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะซบเซาอย่างลึกซึ้ง มนุษย์เผชิญวิกฤตหลายประการทับซ้อนกัน ซึ่งพบเห็นได้น้อยมากในประวัติศาสตร์

ค.ศ. 2020 ประชาชนประเทศต่าง ๆ ต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และ ความกล้าหาญอันมหาศาล โดยพึ่งพาอาศัยพลังทางวิทยาศาสตร์ เชิดชูส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งมนุษยธรรม จนทำให้การต้านโรคระบาดทั่วโลก ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามกว่าการระบาดจะยุติลง เราคงต้องทำงานอีกมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ การระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งในหลายพื้นที่ ดังนั้น การต้านโควิด-19 ยังคงต้องดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่า ฤดูหนาวไม่สามารถถ่วงการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ คืนที่มืดมนไม่สามารถบดบังแสงของอรุณรุ่ง มนุษย์จะสามารถเอาชนะโรคระบาดได้อย่างแน่นอน ทั้งยังจะสามารถก้าวหน้า เติบโต และ เกิดใหม่ในกระบวนการต่อสู้กับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตร ทั้งหลาย

ประวัติศาสตร์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โลกไม่สามารถกลับคืนสู่ยุคก่อน ทุกอย่างที่เราเลือก ทุกปฏิบัติการที่เราใช้ ล้วนกำหนดอนาคตของโลก เราต้องแก้ไขปัญหาใหญ่ 4 ประการที่โลกยุคนี้กำลังเผชิญ

ประการแรก เสริมการประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ร่วมกันขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืน สมดุล และ ครอบคลุม

มนุษย์กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจซบเซารุนแรงที่สุด หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เศรษฐกิจทุกสาขาได้รับผลกระทบอย่างหนัก พร้อมกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การดำเนินห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเผชิญอุปสรรคอย่างมาก กิจกรรมการค้าการลงทุนตกอยู่ในภาวะซบเซา ประเทศทั่วโลก ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ยังไม่มั่นคง และ ยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ นอกจากเราจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในขณะนี้โดยประสานการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโควิด-19 เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และ ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกพ้นจากวิกฤต โดยเร็วแล้ว ยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการเปลี่ยนพลังขับเคลื่อน รูปแบบการพัฒนา และโครงสร้างเศรษฐกิจโลก เพื่อให้เศรษฐกิจโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นปกติ และมั่นคง

ประการที่สอง ต้องละทิ้งอคติทางค่านิยม ร่วมกันเดินบนหนทางแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อำนวยประโยชน์แก่กัน และ ได้ชัยชนะร่วมกัน

ไม่มีใบไม้ที่เหมือนกันหมดบนโลกนี้ และก็ไม่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมที่เหมือนกันทุกอย่างบนโลกเช่นกัน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมในประเทศทั่วโลกต่างมีจุดเด่นของตน ไม่มีความแตกต่างด้านสูงต่ำดีด้อย สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่จะสอดคล้องกับสภาพของประเทศตนเองหรือไม่ ได้รับการเห็นด้วยและสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ นำมาซึ่งความมั่นคงทางการเมือง ความก้าวหน้าทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนหรือไม่ ตลอดจนสามารถสร้างคุณูปการแก่ภารกิจความก้าวหน้าของมนุษยชาติหรือไม่ ความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมของประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นสิ่งที่มีอยู่ในอารยธรรมมนุษย์ หากไม่มีความหลากหลายก็ไม่มีอารยธรรมมนุษย์ ความหลากหลายเป็นสภาพความเป็นจริงทางภววิสัยและจะดำรงอยู่ในระยะยาว ความแตกต่างนั้นไม่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัว คือ ความหยิ่งยโส อคติ และความอาฆาตแค้น สิ่งที่น่ากลัว คือ ความคิดที่จะแยกอารยธรรมมนุษย์ออกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ สิ่งที่น่ากลัว คือ จะยัดเยียดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมของตนให้แก่ผู้อื่น ทุกประเทศต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกัน แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ต้องส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแลกเปลี่ยนและศึกษาซึ่งกันและกัน เพื่อเติมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและความก้าวหน้าทางอารยธรรมของมนุษยชาติ

ประการที่สาม ต้องลดความเหลื่อมล้ำ ในการพัฒนาประเทศ ระหว่างประเทศ พัฒนาแล้ว กับประเทศกำลังพัฒนา ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา และ ความเจริญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ขณะนี้ ปัญหาความเที่ยงธรรมนับวันยิ่งมีความโดดเด่นขึ้น ความเหลื่อมล้ำระหว่างเหนือ-ใต้กำลังรอคอยให้ลดลง ภารกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนกำลังเผชิญความท้าทาย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่างกัน ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างเหนือ-ใต้มีความเสี่ยงที่จะขยายออกไปอีกจนยากที่จะแก้ไขได้ ประเทศกำลังพัฒนาอันไพศาลมีความปรารถนาที่จะได้รับทรัพยากรและโอกาสการพัฒนามากขึ้น ตลอดจนต้องการมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในการบริหารเศรษฐกิจโลก เราควรจะมองเห็นว่า หากประเทศกำลังพัฒนาพัฒนาเจริญขึ้น ความเจริญและเสถียรภาพโลกก็จะมีพื้นฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น ประเทศพัฒนาแล้ว จะได้รับประโยชน์จากการนี้ ประชาคมโลก ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาโดยให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ประเทศกำลังพัฒนา สร้างหลักประกันด้านสิทธิประโยชน์ ในการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิอำนาจ โอกาส และ กฎระเบียบ เพื่อให้ประชาชนประเทศต่าง ๆ ร่วมกันแบ่งปันโอกาส และ ความสำเร็จของการพัฒนา

ประการที่สี่ ร่วมกันรับมือความท้าทายระดับโลก ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีงามของมวลมนุษยชาติ

ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ การระบาดของโควิด-19 จะไม่ใช่เหตุการณ์สาธารณสุขฉุกเฉิน ครั้งสุดท้าย อย่างแน่นอน เราต้องเสริมระบบบริหารสาธารณสุขโลกให้เข้มแข็งขึ้นอย่างเร่งด่วน โลกเป็นบ้านเพียงแห่งเดียวของมนุษย์ การทุ่มเทกำลังมากขึ้นรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ ผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวพันถึงอนาคตของมนุษย์ ประเทศใดก็ตามไม่สามารถแก้ไขปัญหาระดับโลก ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่โดยลำพัง ฝ่ายเดียว เราจึงต้องใช้ปฏิบัติการทั่วโลก รับมือกันทั่วโลก และร่วมมือกันทั่วโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตร ทั้งหลาย

ปัญหาของโลกมีความซับซ้อน ทางออกคือปกป้อง และ ปฏิบัติตามระบบพหุภาคี รวมทั้ง ผลักดันการสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกัน
เราต้องยืนหยัดเปิดกว้าง ใช้ความอดทนอดกลั้นไม่ปิดกั้นและผูกขาด

ประเด็นของระบบพหุภาคี คือ กิจการระหว่างประเทศต้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมปรึกษาหารือ ให้นานาประเทศร่วมกันกำหนดอนาคตและชะตากรรมของโลก การจับเป็น “กลุ่มเล็ก” หรือ “ทำสงครามเย็นรอบใหม่” บนเวทีระหว่างประเทศ การขับไล่ คุกคาม หรือ ข่มขู่ ตัดความสัมพันธ์ การหยุดให้อุปทานหรือคว่ำบาตรเอาง่าย ๆ เจตนาก่อให้เกิดการแยกทาง ตลอดจนไม่ติดต่อสื่อสารกันนั้น มีเพียงแต่จะทำให้โลกเกิดการแบ่งแยกและเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน โลกที่แตกแยกไม่สามารถรับมือความท้าทาย ร่วมกันที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ การเป็นปฏิปักษ์กันจะทำให้มนุษย์เข้าสู่ทางตัน ประเด็นนี้มนุษยชาติเคยเสียหายแสนสาหัส บทเรียนในอดีตยังคงเตือนความทรงจำไม่ให้เรากลับไปเดินทางเก่าอีกเด็ดขาด

เราต้องยึดมั่นแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน ยึดมั่นในสันติภาพ การพัฒนา ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ขจัดอคติทางอุดมการณ์ เสริมสร้างการเปิดกว้างและความครอบคลุมของกลไกความร่วมมือ แนวคิด และ นโยบายอย่างเต็มที่ ร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพโลก สร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง ปกป้องระบบการค้าพหุภาคี ไม่ใช้มาตรฐาน กฎเกณฑ์ และ ระบบที่เลือกปฏิบัติ หรือ กีดกัน ไม่สร้างกำแพงการค้า การลงทุน และ เทคโนโลยี ต้องรักษาตำแหน่งกลุ่มประเทศ G20 ที่เป็นเวทีสำคัญด้านธรรมาภิบาลโลก กระชับการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจเชิงมหภาค ปกป้องความมั่นคงและความราบรื่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตโลก รักษาให้ระบบการเงินโลก เป็นไปอย่างมั่นคง และ แข็งแรง ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง ตลอดจน ขยายความต้องการภาพรวม เพื่อให้เศรษฐกิจโลกพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

เราต้องยืนหยัดกฎเกณฑ์ ระหว่างประเทศ และ ไม่ถือตัว

ชาวจีน โบราณ กล่าวไว้ว่า “กฎหมายเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครอง” ควรบริหารประชาคมโลกตามกฎเกณฑ์ และ ความเข้าใจร่วมกันที่ประเทศต่าง ๆ เห็นพ้องต้องกัน ไม่ควรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือบางประเทศออกคำสั่ง กฎบัตรสหประชาชาติเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หากไม่มีกฎเกณฑ์สากลที่ประชาคมร่วมกำหนด และ ยอมรับโดยทั่วไป เหล่านี้แล้ว โลกเราจะตกอยู่ในสภาพที่ผู้อ่อนแอ กลายเป็นเหยื่อของผู้เข้มแข็ง หรือ “กฎหมายแห่งป่า” (the law of the jungle) ซึ่งจะก่อให้เกิดภัยพิบัติสู่มนุษยชาติ

เราต้องบริหารโลกตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด ต้องปกป้องระบบสากล ที่ถือสหประชาชาติเป็นแกนกลาง ทั้งยังรักษาระเบียบสากลที่มีกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นพื้นฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ กลไกพหุภาคีเป็นช่องทางปฏิบัติตามระบบพหุภาคี รวมทั้ง เป็นกรอบพื้นฐานของการปกป้องระบบพหุภาคี อิทธิพล และ ประสิทธิภาพของกลไกพหุภาคี ต้องได้รับการปกป้อง ต้องยืนหยัดจัดการ และ ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตามระบบและกฎเกณฑ์ คัดค้านการที่ประเทศเข้มแข็งกดขี่ประเทศอ่อนแอ คัดค้านผู้ที่มีแขนหรือกำปั้นใหญ่ในการมีสิทธิ์พิจารณาตัดสินเรื่องต่าง ๆ และ คัดค้านการอ้างพหุภาคี ไปดำเนินการฝ่ายเดียว ต้องยืนหยัดหลักการ เมื่อได้กำหนดกฎเกณฑ์แล้วผู้คนทั้งหลายล้วนต้องปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ “ระบบพหุภาคีที่เลือกปฏิบัติ” ไม่อาจเป็นทางเลือกของเรา

ยืนหยัดปรึกษาหารือ และ ความร่วมมือ คัดค้านการปะทะ หรือ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

ความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ ระบบสังคม ไม่ใช่เหตุผลที่ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ กลับเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือ ต้องเคารพและครอบคลุมความแตกต่าง ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น รวมทั้งขจัดความขัดแย้งด้วยวิธีการปรึกษาหารือ ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงเตือนเราหลายต่อหลายครั้งว่า โลกปัจจุบัน หากเดินหนทางความที่เป็นปฏิปักษ์ ไม่ว่าสงครามเย็นหรือสงครามร้อน สงครามการค้าหรือสงครามเทคโนโลยี ในที่สุดก็ย่อมทำลายผลประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ และทำให้ประชาชนสูญเสียความสุข

เราต้องเลิกใช้แนวคิดสงครามเย็นและทฤษฎีเกมผลรวมเป็นศูนย์ (Zero Sum Game) ซึ่งเป็นแนวคิดเก่า ต้องยึดมั่นเคารพและให้อภัยซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนความไว้วางใจทางการเมืองผ่านการติดต่อสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ยึดมั่นหลักการความร่วมมือ ที่อำนวยประโยชน์แก่กัน และ ได้ชัยชนะร่วมกัน ปฏิเสธนโยบายใจแคบที่สร้างกำแพงขัดขวางเพื่อนบ้านหรือใช้ความเห็นแก่ตัว ละทิ้งการกระทำอันผิดเพี้ยนที่ผูกขาดความเหนือกว่าด้านการพัฒนา ประกันให้ประเทศต่าง ๆ มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมในการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน รวมทั้งต้องเรียกร้องให้เกิดการแข่งขันบนพื้นฐาน ที่เป็นธรรมและยุติธรรม ตลอดจน พัฒนาการแข่งขันในตลาดและยกระดับให้สูงขึ้น ไม่ใช่โจมตีหรือดวลกันเพื่อชิงความเป็นความตาย

ต้องยืนหยัดพัฒนาให้ทันยุค หลีกเลี่ยงการหยุดนิ่ง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมเก่า

โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ถือเป็นยุคแห่งการพัฒนา และ ปฏิรูปครั้งใหญ่ ระบบพหุภาคีแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลักธรรมและการสร้างนวัตกรรม ต้องมุ่งสู่อนาคต ต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก และ หลักการพื้นฐานของระบบพหุภาคี ทั้งยังต้องพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อรับมือความท้าทาย ปฏิรูปและ ปรับปรุงธรรมาภิบาล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบนพื้นฐานการปรึกษาหารือ และ รวบรวมความเข้าใจร่วมกัน

เราต้องขยายบทบาทองค์การอนามัยโลก ในการสร้างสรรค์ประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ ต้องผลักดันการปฏิรูปขององค์การการค้าโลก และ ระบบการเงิน ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกันสิทธิ และ ผลประโยชน์ รวมทั้งโอกาสการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา ต้องยึดหลักถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและถือข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาค้นคว้ากฎเกณฑ์การกำกับดูแลด้านดิจิทัลของโลก ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว ตลอดจนต้องยึดมั่นให้การพัฒนามาก่อน ปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ เพื่อประกันให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาสามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาของโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตร ทั้งหลาย

หลังผ่านการฟันฝ่าต่อสู้อย่างยากลำบากเป็นเวลานาน ประชาชนจีน ใกล้บรรลุชัยชนะแห่งการสร้างสังคม มีกินมีใช้อย่างรอบด้าน การขจัดความยากจนประสบผลสำเร็จ เชิงประวัติศาสตร์ จีนได้เริ่มกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน เราจะพิจารณาจากขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา สร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนใหญ่ภายในประเทศเป็นหลัก และ ให้การหมุนเวียนภายในกับการหมุนเวียน ระหว่างประเทศ เกื้อหนุนซึ่งกันอย่างแข็งขัน ทั้งยังร่วมกับประเทศต่าง ๆ สร้างโลกที่มีสันติอย่างถาวร ปลอดภัยโดยทั่วไป มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เปิดกว้างหลอมรวม และ สะอาดสวยงาม

จีน จะเข้าร่วมความร่วมมือต้านโควิด-19 ระหว่างประเทศอย่างแข็งขันต่อไป

การต้านโควิด-19 เป็นภาระหน้าที่เร่งด่วนที่สุดที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญ ทั้งนี้ นอกจากเป็นความต้องการพื้นฐานแห่งการยืนหยัด “ประชาชนสำคัญที่สุด ชีวิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด” แล้ว หากยังเป็นเงื่อนไขบังคับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพด้วย เราต้องลงลึกเสริมสร้างความสามัคคี และ ความร่วมมือ เสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และ ร่วมกันป้องกันควบคุม เพื่อเอาชนะสงครามต้านโควิด-19 ทั่วโลกอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะ ต้องเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัย ผลิต และแบ่งปันวัคซีน ให้วัคซีนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะที่ประชาชนประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าถึง และ แบกรับค่าใช้จ่ายได้อย่างจริงจัง นับจนถึงปัจจุบันจีน ได้ให้ความช่วยเหลือต้านโควิด-19 แก่กว่า 150 ประเทศ และ 13 องค์กร ระหว่างประเทศ จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ 36 ทีม ไปยังประเทศที่ต้องการ สนับสนุน และ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างแข็งขัน จีน จะแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาดแก่นานาประเทศต่อไป ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แก่ประเทศ และ ภูมิภาค ที่มีขีดความสามารถต่ำกว่า ในการรับมือโควิด-19 ส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงวัคซีน และ แบกรับค่าใช้จ่ายได้ ตลอดจน ทุ่มเทกำลังช่วยโลกเอาชนะโควิด-19 อย่างเบ็ดเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

จีน จะดำเนินยุทธศาสตร์เปิดประเทศ ที่อำนวยประโยชน์แก่กัน และ ได้ชัยชนะร่วมกัน ต่อไป

กระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ เป็นความต้องการเชิงภววิสัยแห่งการพัฒนากำลังการผลิต และ เป็นผลลัพธ์ที่ย่อมต้องเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี การกระทำที่อ้างโควิด-19 ระบาดเพื่อ “ขจัดกระแสโลกาภิวัฒน์” รวมถึงปิดกั้นและแยกออกจากประเทศอื่นนั้นไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทุกฝ่าย แต่ไหนแต่ไรมาจีนสนับสนุนกระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด ทั้งยังดำเนินการเปิดประเทศโดยถือเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งชาติอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จีนจะส่งเสริมความเป็นอิสระและความสะดวกคล่องตัวทางการค้าและการลงทุนต่อไป ปกป้องเสถียรภาพและความคล่องตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ ห่วงโซ่อุปทาน ทั่วโลก ผลักดันการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ด้วยคุณภาพสูง จีนจะทุ่มเทกำลังขับเคลื่อนการเปิดประเทศเชิงระบบด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนด การบริหาร และมาตรฐาน เป็นต้น สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจแบบตลาด บริหารจัดการด้วยกฎหมาย และเป็นแบบสากล ขยายบทบาทความได้เปรียบในฐานะตลาดขนาดใหญ่พิเศษ และ ศักยภาพอุปสงค์ ภายในประเทศ สร้างโอกาสมากยิ่งขึ้นแก่ความร่วมมือกับนานาประเทศ ตลอดจนอัดฉีดพลังขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นแก่การฟื้นตัว และ การเติบโตของเศรษฐกิจโลก

จีน จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป

จีน จะปฏิบัติตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติอย่างรอบด้าน เสริมสร้างอารยธรรมทางระบบนิเวศ เร่งปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมและพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมวิถีการผลิตและใช้ชีวิตแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ข้าพเจ้าได้ประกาศแล้ว ว่า จีน จะใช้ความพยายามให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดก่อน ค.ศ. 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ก่อน ค.ศ. 2060 การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ จีน ต้องใช้ความพยายามด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก เราเห็นว่าขอเพียงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งมวลมนุษยชาติ จีนก็ควรดำเนินการให้ดีโดยถือเป็นพันธกิจที่มิอาจปฏิเสธได้ จีนกำลังกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมไปกับการเริ่มใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ การที่จีนทำเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามลัทธิพหุภาคี อย่างเป็นรูปธรรม สร้างคุณูปการ เพื่อปกป้องบ้านร่วมกันของพวกเรา ตลอดจนบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมวลมนุษย์

จีน จะขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ต่อไป

การสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการพัฒนาของสังคมมนุษย์ เป็นอาวุธทรงพลังในการรับมือความท้าทายทั่วโลกมากมาย รวมทั้งเป็นหนทางที่จำเป็นของจีนในการรังสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา และ บรรลุการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง จีนจะเพิ่มการทุ่มเททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความพยายามเต็มกำลังความสามารถสร้างระบบการสร้างนวัตกรรม เร่งกระบวนการเปลี่ยนผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังการผลิตที่แท้จริง เสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการเติบโตเชิงคุณภาพที่พึ่งพาการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี นั้น ควรสร้างความผาสุกแก่ทั้งมวลมนุษย์ แต่ไม่ควรกลายเป็นเครื่องมือในการจำกัดและยับยั้งการพัฒนาของประเทศอื่น จีนจะขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วยแนวคิดและมาตรการที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ร่วมมือกับนานาประเทศสร้างบรรยากาศแห่งการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง เป็นธรรม เที่ยงตรง และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมการอำนวยประโยชน์แก่กันและแบ่งปันร่วมกัน

จีน จะขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ ต่อไป

“คุณแพ้ผมชนะ ผู้ชนะกวาดเรียบ” หาใช่ปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตของชาวจีน จีนยึดมั่นในนโยบายทางการทูตที่สันติ อิสระ และเป็นตัวของตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ใช้ความพยายามสมานความขัดแย้งผ่านการพูดคุย แก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจา พัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตร และ ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ อย่างแข็งขันบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกัน เสมอภาค และเท่าเทียม ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ จีนจะลงลึกส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้อย่างต่อเนื่อง สร้างคุณูปการแก่การขจัดความยากจน บรรเทาภาระหนี้สิน และ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กำลังพัฒนา จีนจะเข้าร่วมการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก อย่างแข็งขันยิ่งขึ้น ผลักดันให้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทางเศรษฐกิจพัฒนาไปในทิศทาง ที่เปิดกว้าง หลอมรวม เป็นประโยชย์แก่ทุกฝ่าย ตลอดจน สมดุล และ ได้ชัยชนะร่วมกันมากขึ้น

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตร ทั้งหลาย

มวลมนุษย์มีเพียงโลกเดียว มนุษย์มีอนาคตร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว เท่านั้น ไม่ว่าการรับมือวิกฤติในปัจจุบัน หรือ ร่วมกันสร้างอนาคตที่สวยงาม มวลมนุษย์ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี และความร่วมมือ ข้อเท็จจริงพิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่า การกระทำใดที่โยนความเลวร้ายแก่ผู้อื่น แนวคิดใดที่เอาแต่ต่อสู้คนเดียว หรือ ความเย่อหยิ่งใดที่ชื่นชมและหลงตัวเอง ล้วนย่อมจะประสบความพ่ายแพ้ในที่สุด ขอให้พวกเราจูงมือกัน ให้คบเพลิงแห่งลัทธิพหุภาคี ส่องสว่างหนทางของมวลมนุษย์ ในการก้าวสู่การสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

แปลเรียบเรียง โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2564 15:29:35 เข้าชม : 1806595 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ … …