Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ร่วมด้วยช่วยกันผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบาก ร่วมสร้างประชาคมโลก ที่มีอนาคตร่วมกัน สุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี 2021 โดย นายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน

ร่วมด้วยช่วยกันผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบาก ร่วมสร้างประชาคมโลก ที่มีอนาคตร่วมกัน สุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี 2021 โดย นายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน

12 second read
0
0
687

วันที่ 20 เมษายน 2021 ณ กรุงปักกิ่ง
ประมุขแห่งรัฐ และ ผู้นำรัฐบาลทุกท่าน ที่เคารพ
ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศทุกท่าน ที่เคารพ
กรรมการคณะกรรมการบริหารฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวทุกท่าน ที่เคารพ

แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และ มิตรทั้งหลาย

“มิตรภาพที่แท้จริงจะนำพาผู้คนให้มาอยู่ใกล้ชิดกัน แม้พวกเขาอาจอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันก็ตาม” ข้าพเจ้า รู้สึกปีติยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม การประชุมประจำปี ค.ศ. 2021 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว และ พบกับทุกท่านผ่านระบบการประชุมทางไกล ก่อนอื่นข้าพเจ้าในนามรัฐบาล ประชาชนจีน และ ในนามส่วนตัว ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างอบอุ่นทั้งในสถานที่จัดประชุม และ ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง ขอแสดงความเคารพ และ ความปรารถนาดีต่อทั้งมิตรเก่า และ เพื่อนใหม่ทุกท่าน

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ช่วง 20 ปี มานี้ ประเทศเอเชีย ได้ผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำงานอย่างสอดประสานกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เอเชียพัฒนาเป็นภูมิภาคที่มีพลังชีวิต และ ศักยภาพมากที่สุดในเศรษฐกิจโลก เอเชียได้ร่วมกับประเทศอื่นทั่วโลก รับมือกับลัทธิก่อการร้าย เหตุการณ์สึนามิถล่มชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย วิกฤติการเงินโลก การระบาดของโควิด-19 และภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในรูปแบบดั้งเดิม และ รูปแบบใหม่ต่าง ๆ ตลอดจนพยายามรักษาเสถียรภาพ และ ความมั่นคงของภูมิภาค ในฐานะสมาชิกสำคัญของครอบครัวเอเชีย จีน ได้ลงลึกการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง พยายามขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค จึงมีความก้าวหน้า และ การพัฒนาพร้อมกับประเทศอื่นในเอเชีย และ ทั่วโลก กล่าวได้ว่า ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเป็นประจักษ์พยานแห่งกระบวนการพัฒนา ที่ไม่ธรรมดาของจีนของเอเชีย และของโลก ทั้งยังแสดงบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาของเอเชีย และ ทั่วโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

การประชุมประจำปีครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ภูมิหลังพิเศษ ธีมของการประชุมครั้งนี้ — “โลกที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง : ร่วมมือกันเสริมสร้างการบริหารโลก และ ขับเคลื่อนความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีความเหมาะสม และ ตรงประเด็นสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

ขณะนี้ การเปลี่ยนแปลงของโลก และ โรคระบาด ซึ่งเกิดขึ้นทับซ้อนกันอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้นำโลกเข้าสู่ช่วงเวลา ที่ไม่สงบและช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัจจัยที่ไม่มั่นคง และ ไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประชาคมมนุษย์กำลังเผชิญประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่รุนแรงขึ้น เช่น ขาดการบริหารโลก ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการพัฒนา และขาดสันติภาพ การบรรลุความมั่นคงทั่วโลก และ การพัฒนาร่วมกันนั้นยังคงเป็นภารกิจที่หนักมาก และ มีหนทางที่ต้องเดินอีกยาวไกล ขณะเดียวกันแนวโน้มสู่ความเป็นระบบพหุภาคีของโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ ได้แสดงออกถึงความแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง เสียงเรียกร้องให้รักษาความเป็นพหุภาคี เสริมสร้างการแลกเปลี่ยน และการประสานงานยิ่งดังขึ้น เราอยู่ในยุคสมัยที่มีความท้าทายมาก แต่ก็เป็นยุคที่เปี่ยมด้วยความหวังด้วย

ประชาคมมนุษย์ต้องเดินไปทางไหน ? เราต้องสร้างอนาคตแบบไหนให้แก่ลูกหลาน ? เมื่อเราจะตอบคำถามสำคัญเช่นนี้ เราต้องพิจารณาจากผลประโยชน์ร่วมกันของมนุษย์ เพื่อหาทางเลือกที่มีความรับผิดชอบ และ สติปัญญา

จีน ริเริ่มให้ทุกประเทศในเอเชีย และ ทั่วโลก ตอบสนองข้อเรียกร้องของยุคสมัยนี้ ร่วมมือกันต่อต้านการระบาดของโรค เสริมการบริหารโลก และ ก้าวหน้าไปบนเส้นทางสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์อย่างไม่หยุดยั้ง

— เราต้องปรึกษาหารือกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม สร้างอนาคตที่แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน การบริหารโลกต้องสอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางการเมือง เศรษฐกิจโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สอดคล้องกับกระแสประวัติศาสตร์แห่งสันติภาพ การพัฒนา และ ความร่วมมือที่ได้รับชัยชนะร่วมกัน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการภาคปฏิบัติ ในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก เราต้องยึดหลักการแห่งการร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้างสรรค์ และ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ยืนหยัดระบบพหุภาคีอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนการพัฒนาบริหารโลกที่มีความเที่ยงธรรมและความสมเหตุสมผลมากขึ้น เราต้องปกป้องระบบระหว่างประเทศ ที่ถือสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง รักษาระเบียบระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ รักษากลไกการค้าพหุภาคี ที่ถือองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลาง กิจการระหว่างประเทศ ต้องได้รับการจัดการผ่านการปรึกษาหารือในวงกว้าง อนาคตของโลก ต้องถูกตัดสินจากการร่วมกันทำงานของทุกประเทศทั่วโลก ไม่ควรนำกฎระเบียบที่กำหนดขึ้น โดยประเทศเดียว หรือ ไม่กี่ประเทศ มายัดเยียดให้แก่ประเทศอื่น หรือ อนุญาตให้ลัทธิเอกภาคีที่สนับสนุน โดยบางประเทศมากำหนดจังหวะของทั่วโลก สิ่งที่เราต้องการในโลกปัจจุบัน คือ ความยุติธรรม ไม่ใช่การครองความเป็นเจ้า ประเทศใหญ่ต้องทำตัวให้เหมาะกับฐานะของตน ต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบมากขึ้น

— เราต้องเปิดสู่ภายนอก และ สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างอนาคตแห่งการพัฒนา และ ความเจริญรุ่งเรือง การเปิดสู่ภายนอกเป็นเส้นทางที่ต้องเป็นไป เพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เราต้องส่งเสริมเสรีภาพและความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ลงลึกความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เสริมสร้างห่วงโซ่ด้านต่าง ๆ เช่น อุปทาน อุตสาหกรรม ข้อมูล และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เราต้องลงลึกหุ้นส่วนเพื่อการเชื่อมต่อ เสริมสร้างการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีความคล่องตัว เราต้องกุมโอกาสเชิงประวัติศาสตร์ในการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการปฏิรูปทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่ โดยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กระชับการแลกเปลี่ยน และ ความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ ชีวการแพทย์ พลังงานที่ทันสมัย เพื่อให้ผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ การเปิดสู่ภายนอก และ การรวมตัวกันเป็นกระแสทางประวัติศาสตร์ ที่มิอาจต้านทานได้ ความมุ่งหมายที่จะสร้าง “กำแพง” หรือ ให้ “แยกออกจากกัน” นั้นเป็นการละเมิดกฎเศรษฐกิจ และ ระบบตลาด พวกเขาจะทำลายประโยชน์ของผู้อื่น โดยตนเอง ไม่ได้รับประโยชน์ใด ทั้งสิ้น

—เราต้องสามัคคี และ ร่วมมือกัน เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ ความมั่นคง ขณะนี้ปฏิบัติการต้านโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่ ชัยชนะจะเกิดขึ้นในที่สุดอย่างแน่นอน เราต้องถือประชาชน และ ชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เสริมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และ การใช้ความพยายามร่วมกัน ยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุข และ การแพทย์ ให้องค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทสำคัญอย่างเต็มที่ ต้องกระชับความร่วมมือในการวิจัย ผลิต และ แบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ยกระดับการเข้าถึงและมีกำลังซื้อ สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ประชาชนทุกประเทศสามารถเข้าถึง และ มีกำลังซื้อวัคซีนที่พวกเขาต้องการ ต้องใช้มาตรการอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับการบริหารความมั่นคงด้านสาธารณสุข และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมสุขภาพโลก เพื่อทุกคน เราต้องยึดแนวความคิดการพัฒนาสีเขียว ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำงานมากขึ้นในการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องยึดหลักการแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน ภายใต้ความแตกต่างกัน ต้องคลี่คลายความกังวลของประเทศกำลังพัฒนาในด้านเงินทุน เทคโนโลยี และ การพัฒนาความสามารถ

— เราต้องยึดมั่นในหลักแห่งความเป็นธรรม เพื่อสร้างอนาคตที่เคารพ และ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของโลก และ เป็นเสน่ห์ของอารยธรรมมนุษย์ การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนทุกประเทศ ตระหนักอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ว่า ต้องปฏิเสธแนวความคิดการทำ “สงครามเย็น” และ แนวความคิด “แพ้-ชนะ” คัดค้านการทำ “สงครามเย็นใหม่” และ การเผชิญหน้ากันในรูปแบบจิตสำนึก ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ หลักการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน และ เชื่อถือต่อกันต้องเป็นหลักการที่วางอยู่เบื้องต้น การปฏิบัติต่อประเทศอื่นด้วยความยโสโอหังและการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนั้น จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากใคร เราต้องเชิดชูส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา ความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และ เสรีภาพ ซึ่งถือเป็นค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ เราสนับสนุนการแลกเปลี่ยน และ เรียนรู้อารยธรรมระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของอารยธรรมแห่งมนุษยชาติ

ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่า เมื่อการระบาดของโควิด-19 ควบคุมได้แล้ว จีน จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพูดคุยระหว่างอารยธรรมของเอเชีย ครั้งที่สอง (Conference on Dialogue of Asian Civilizations) เพื่อแสดงบทบาทเชิงบวก ต่อการส่งเสริมการพูดคุยระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ในเอเชีย และ ทั่วโลก
สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

ข้าพเจ้าเคยกล่าวหลายครั้ง ว่า “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นหนทางอันกว้างใหญ่ที่เปี่ยมด้วยแสงแดด ที่ผู้คนทั้งหลายจูงมือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันได้ หาใช่ถนนส่วนบุคคลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประเทศที่มีความสนใจทุกประเทศล้วนเข้าร่วม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้ ร่วมกันมีส่วนร่วม ร่วมมือ และ ได้ประโยชน์ร่วมกัน การร่วมกันสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” นั้นก็เพื่อแสวงหาการพัฒนา ส่งเสริมชัยชนะร่วมกัน และ ถ่ายทอดความหวัง มองไปในอนาคต เราจะร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ด้วยคุณภาพสูงต่อไป ปฏิบัติตามหลักการ “ร่วมหารือ ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน” เชิดชูแนวคิดแห่งการเปิดกว้าง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีมาตรฐานสูง อำนวยประโยชน์แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และ มีความยั่งยืน

—เราจะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งความร่วมมือด้านสาธารณสุข ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น วิสาหกิจจีนได้ดำเนินการร่วมผลิตวัคซีนในประเทศหุ้นส่วนที่ร่วมสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เช่น อินโดนีเซีย บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย ปากีสถาน และ ตุรกี เป็นต้น เราจะขยายความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาด สาธารณสุข การแพทย์ และยารักษาโรคที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นต้น ร่วมกันคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และ สุขภาพของประชาชนประเทศต่าง ๆ

—เราจะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งการเชื่อมโยง ถึงกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น จีนจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเสริมสร้าง “การเชื่อมโยงแบบฮาร์ด” ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และ “การเชื่อมโยงแบบซอฟท์” ด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน ทำให้ช่องทางความร่วมมือทางการค้า และ การลงทุนมีความคล่องตัว ตลอดจน พัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์เส้นทางสายไหมอย่างแข็งขัน ร่วมกันบุกเบิกอนาคตอันรุ่งโรจน์แห่งการพัฒนา อย่างหลอมรวมกัน

—เราจะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งการพัฒนา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น สร้างเสริมความร่วมมือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐาน พลังงาน การเงิน และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือแบบพหุภาคี ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น สหพันธ์นานาชาติว่า ด้วยการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่ง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ หลักการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่ง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นต้น ทำให้ความเป็นสีเขียวกลายเป็นสีพื้นฐานแห่งการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างแท้จริง

—เราจะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งการเปิดกว้าง และ หลอมรวมกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น รายงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารโลก ระบุ ว่า ภายใน ค.ศ. 2030 การร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อาจช่วยเหลือประชากรโลก 7.6 ล้าน คน ให้หลุดพ้นจากความยากจนสุดขีด ส่วนอีก 32 ล้าน คน จะหลุดพ้นจากความยากจนระดับปานกลาง เราจะยึดมั่นเจตนารมณ์แห่งการเปิดกว้างและหลอมรวม ใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่ยินดีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ให้เป็น “หนทางแห่งการบรรเทาความยากจน” และ “หนทางแห่งการเติบโต” ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณูปการอย่างแข็งขัน ต่อการก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของมวลมนุษยชาติ
สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

ค.ศ. 2021 เป็นปีครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในช่วงเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ฟันฝ่าต่อสู้ด้วยความยากลำบาก คลำทางก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อแสวงหาความสุขแก่ประชาชนจีน ฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชาติจีน ตลอดจนการแสวงหาอนาคตร่วมกันของโลก ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชาติจีนได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่จาก “การลุกขึ้นยืน” สู่ “ความมั่นคั่ง” และ “ความแข็งแกร่ง” ทั้งยังได้สร้างคุณงามความดีอันโดดเด่นแก่ภารกิจความก้าวหน้าและอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติอีกด้วย จีน จะเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพโลก ผู้สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศต่อไป

จีน จะชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และ ชัยชนะร่วมกันอย่างสูงโดยตลอด ขยายความร่วมมือฉันมิตรกับทุกประเทศบนพื้นฐานหลัก 5 ประการ แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ อย่างแข็งขัน จีนจะดำเนินความร่วมมือต้านโควิด-19 กับองค์การอนามัยโลก และ นานาประเทศต่อไป ยืนหยัดคำมั่นสัญญาที่ถือวัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก และ จะให้ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นแก่ประเทศ กำลังพัฒนา เพื่อเอาชนะการระบาดของโควิด-19 ไม่ว่า จะพัฒนาถึงระดับใด จีน จะไม่ครองความเป็นเจ้า ไม่แผ่ขยายอำนาจ ไม่แสวงหาเขตอิทธิพล และไม่ดำเนินการแข่งขันเชิงกำลังอาวุธ จีน จะเข้าร่วมความร่วมมือพหุภาคีทางการค้าและการลงทุนอย่างแข็งขัน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของพ่อค้าต่างชาติ และ กฏระเบียบประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ลดรายการห้ามลงทุนของทุนต่างชาติ ให้น้อยลงต่อไป ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์เมืองท่าการค้าเสรีไหหลำ ตลอดจน ผลักดันการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่แบบเปิดกว้าง ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ขอต้อนรับทุกฝ่ายแบ่งปันโอกาสอันยิ่งใหญ่ของตลาดจีน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

การแล่นเรือใบลําเดียวกันด้วยความร่วมแรงร่วมใจ สามารถฝ่าคลื่นลมเดินทางไกลหมื่นลี้ แม้ว่าบางครั้ง อาจต้องเผชิญกับมรสุมคลื่นยักษ์ กระแสน้ำไหลทวน ตลอดจนโขดหิน และ สันดอนทราย แต่ขอเพียงเราร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กุมทิศทางการเดินเรือให้ถูกต้อง เรือยักษ์แห่งการพัฒนาของสังคมมนุษยชาติ ก็ย่อมจะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และ แล่นไปสู่อนาคตที่สวยงาม ยิ่งขึ้นได้

ขอขอบคุณทุกท่าน

แปลเรียบเรียง โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ : 21 เมษายน 2564 10:20:59 เข้าชม : 1897256 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบเกาะภูเก็ต ยกเสาโกเต้ง วันนี้ (25 ก.ย.) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้ พิเศษ จัดงานสมโภช 111 ปี อ๊ามจุ้ยตุ่ยฯ

วันนี้ (25 ก.ย. 2565) ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) … …