Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน “ร่วมกันทำงาน เพื่อสร้างประชาคมมนุษย์ด้านสุขภาพ ที่มีอนาคตร่วมกัน” สุนทรพจน์ ในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลก ผ่านระบบทางไกล โดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

“ร่วมกันทำงาน เพื่อสร้างประชาคมมนุษย์ด้านสุขภาพ ที่มีอนาคตร่วมกัน” สุนทรพจน์ ในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลก ผ่านระบบทางไกล โดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

15 second read
0
0
584

วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 ณ กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรี มาริโอ ดรากี ที่เคารพ

ประธาน เออร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ที่เคารพ
ผู้ร่วมงาน ทุกท่าน

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ด้านสุขภาพโลก เมื่อปีที่แล้ว กลุ่มประเทศจี 20 ได้จัดการประชุมสุดยอดสมัยวิสามัญ เกี่ยวกับการรับมือโควิด-19 และการประชุมสุดยอดริยาดห์ด้วยความสำเร็จ โดยได้บรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์สำคัญจำนวนมาก เกี่ยวกับการผลักดันความสามัคคี ในการต้านโรคระบาด และ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ช่วงกว่าหนึ่งปีมานี้โรคระบาดได้กลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า เชื้อไวรัสกลายพันธุ์บ่อยครั้ง โรคระบาดที่มีความรุนแรงมากที่สุดในช่วง 100 ปีมานี้ยังคงสร้างความเสียหายอยู่ การเอาชนะการแพร่ระบาด และ การฟื้นฟูการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเร็วเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของประชาคมโลก สมาชิกกลุ่มประเทศจี 20 ควรแบกรับภาระหน้าที่ในความร่วมมือต้านโรคระบาด ขณะเดียวกันต้องสรุปประสบการณ์ทั้งด้านบวกและลบ เร่งทำงานแข่งกับเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง อุดช่องโหว่ และเสริมจุดอ่อน พยายามยกระดับการเตรียมความพร้อมและความสามารถในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงด้านสาธารณสุข ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอข้อเสนอ 5 ข้อ

ข้อแรก เราต้องถือประชาชนและชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การต้านโควิด-19 นั้นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อประชาชน และ ต้องพึ่งพาอาศัยประชาชน ภาคปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากต้องการเอาชนะโรคระบาดอย่างสิ้นเชิงต้องเน้นความปลอดภัยในชีวิต และ สุขภาพของประชาชน ต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความกล้าหาญทางการเมือง ตลอดจนใช้มาตรการพิเศษรับมือสิ่งท้าทายที่ไม่ธรรมดา นอกจากนี้ยังต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อทุกคน และ ช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกราย ต้องเคารพคุณค่า และ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ขณะเดียวกันต้องพยายามลดผลกระทบ ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และ รักษาระเบียบสังคม โดยรวม

ข้อที่สอง ต้องใช้นโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์ ใช้มาตรการรับมืออย่างประสานกันและเป็นระบบ เมื่อเผชิญกับโรคระบาดใหม่นี้ เราต้องส่งเสริมสนับสนุนเจตนารมณ์ทางวิทยาศาสตร์ ใช้แนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และ ดำเนินการตามหลักวิทยาศาสตร์ การต่อสู้กับโควิด-19 นั้นเป็นการสู้รบอย่างรอบด้าน จึงต้องใช้มาตรการรับมืออย่างเป็นระบบ โดยให้มีการประสานงานกันระหว่างการใช้มาตรการรับมือแบบอาศัยยารักษาโรค และ ไม่อาศัยยารักษาโรค มีการประสานงานกันระหว่างการใช้มาตรการเป็นประจำ ในการป้องกันควบคุมโรคอย่างตรงจุดและการรับมือเหตุฉุกเฉิน ทั้งยังมีการประสานงานกันระหว่างการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด ตลอดจนการพัฒนาสังคม และ เศรษฐกิจ

สมาชิกกลุ่มประเทศจี 20 ต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ที่มีความรับผิดชอบ เสริมการประสานงานกัน เพื่อรักษาความปลอดภัย และ ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลก ต้องสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเปราะบาง ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากมากด้วยวิธีการผ่อนชำระหนี้และให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา

ข้อที่สาม เราต้องร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมความสามัคคี และ ความร่วมมือ การระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้เตือนเราอีกครั้งว่า มนุษย์มีอนาคตร่วมกัน เมื่อเผชิญกับโรคระบาด เช่น โควิด-19 เราต้องยึดแนวคิดสร้างประชาคมมนุษย์ด้านสุขภาพ มีความสามัคคี และ ร่วมมือกัน ก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ทั้งยังต้องคัดค้านความมุ่งหมายใดที่จะทำให้โรคระบาดกลายเป็นปัญหาทางการเมืองหรือใช้ตราหน้า และ ใส่ร้ายประเทศอื่นอย่างเด็ดเดี่ยว การเล่นเกมการเมืองไม่มีส่วนช่วยใดต่อการต้านโรคระบาดในประเทศ มีแต่จะสร้างความวุ่นวายแก่ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต้านโรคระบาด ทั้งยังจะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มากขึ้นด้วย

ข้อที่สี่ เราต้องยึดหลักความเที่ยงธรรม และ เสมอภาคเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางวัคซีน เมื่อหนึ่งปีก่อน ข้าพเจ้าเสนอ ว่า วัคซีนต้องเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก แต่ทุกวันนี้ปัญหาความไม่สมดุลในการฉีดวัคซีนกลับโดดเด่นขึ้น เราต้องคัดค้านชาตินิยมด้านวัคซีน หาทางแก้ไขปัญหาความสามารถในการผลิต และ ปัญหาการแบ่งปันวัคซีน เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงและซื้อวัคซีนได้

ประเทศหลักในการพัฒนา และ ผลิตวัคซีนต้องแบกรับภาระหน้าที่ ในการจัดหาวัคซีนมากขึ้นแก่ประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการอย่างเร่งด่วน สนับสนุนวิสาหกิจในประเทศร่วมวิจัยกับประเทศที่มีความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ทำการผลิต องค์กรการเงินพหุภาคีต้องให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแบบเปิดกว้าง แก่การจัดซื้อวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนองค์การอนามัยโลก ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัคซีน ระดับโลก (COVAX)

ข้อที่ห้า ยึดมั่นหลักการปรับปรุงแก้ไขทั้งภายใน และ ภายนอก เพื่อให้ระบบบริหารจัดการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทดสอบอย่างรวมศูนย์ต่อระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขโลก ต้องส่งเสริม และ แสดงบทบาทของสหประชาชาติ และ องค์การอนามัยโลก ให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมโรคของโลกให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันและรับมือโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ดีขึ้น ต้องยึดมั่นหลักการร่วมปรึกษาหารือ ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ และร่วมแบ่งปัน รับฟังความเห็นของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อสะท้อนความต้องการที่สมเหตุสมผลของประเทศกำลังพัฒนาให้ดีขึ้น ต้องเสริมทักษะการกำกับดูแล เตือนภัย และการรับมือภาวะฉุกเฉิน เสริมทักษะการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตในขณะเผชิญโรคร้ายแรง เสริมทักษะการสำรองวัสดุเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน เสริมทักษะการมีหลักประกัน เสริมทักษะด้านการรับมือข้อมูลข่าวสารเท็จ และเสริมทักษะการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา
มิตรสหายทั้งหลาย

ในการต่อสู้โควิด-19 โรคระบาดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จีนได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากประเทศต่าง ๆ จำนวนมาก ขณะเดียวกันจีนยังใช้ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมขนานใหญ่ทั่วโลก มาตรการ 5 ประการที่จีนสนับสนุนความร่วมมือต้านโควิด-19 ที่ข้าพเจ้าประกาศในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 73 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 กำลังได้รับการปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์ที่กำลังการผลิตมีจำกัดและความต้องการภายในประเทศมีจำนวนมหาศาล จีนปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ 80 ประเทศกำลังพัฒนาที่มีความต้องการเร่งด่วน ส่งออกวัคซีนไปยัง 43 ประเทศ ทั้งยังมอบทุนช่วยเหลือมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใช้ในการต้านโควิด-19 และฟื้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้จีนยังมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ กว่า 150 แห่ง ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ 13 แห่ง จีนได้จัดหาหน้ากากอนามัยกว่า 280,000 ล้านชิ้น ชุดป้องกันกว่า 3,400 ล้านชุด และชุดทดสอบเชื้อกว่า 4,000 กล่องแก่ทั่วโลก โครงการโรงพยาบาลจับคู่ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกาได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 41 คู่แล้ว อาคารสำนักงานใหญ่ศูนย์ป้องกัน และ ควบคุมโรค แห่งแอฟริกา ที่จีนช่วยก่อสร้างนั้นเริ่มการก่อสร้าง เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โกดัง และ ศูนย์รับมือภาวะฉุกเฉินเพื่อมนุษยธรรมโลก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับสหประชาชาติ ที่กำหนดจะตั้งขึ้นในจีนนั้น มีความคืบหน้า จีน จะปฏิบัติตามข้อริเริ่มพักชำระหนี้แก่ประเทศยากจนที่สุดที่ริเริ่มโดยกลุ่มประเทศ G20 อย่างรอบด้าน โดยคิดเป็นมูลค่า กว่า 1,300 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยจีนเป็นประเทศที่ผ่อนผันชำระหนี้มูลค่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศ G20

เพื่อสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 อย่างสามัคคีกันของโลกต่อไป ข้าพเจ้าประกาศ ว่า

จีน จะให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า 3,000 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐฯ ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาต้านโควิด-19 รวมทั้งฟื้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

จีน ได้จัดหาวัคซีนโควิด-19 แก่ทั่วโลกรวม 300 ล้านโดส และ จะส่งมอบวัคซีนมากขึ้นต่อไปอีก

จีน สนับสนุนธุรกิจผลิตวัคซีน จีน ให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อร่วมกันดำเนินการผลิต

จีน ได้ประกาศสนับสนุนการยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนองค์การการค้าโลก และ องค์กรระหว่างประเทศทำข้อตกลงนี้ โดยเร็ว

จีน ริเริ่มเปิดฟอรั่มระหว่างประเทศ เพื่อความร่วมมือในการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศ ธุรกิจ และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และ พัฒนาวัคซีน ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้โลกจัดสรรวัคซีนอย่างสมเหตุสมผล และ ยุติธรรม

มิตรสหาย ทั้งหลาย

นายลูเซียส อันเนียอุส เซเนกา (Lucius Annaeus Seneca) ปราชญ์สมัยโรมโบราณ ระบุว่า เราเป็นคลื่นในมหาสมุทรด้วยกัน ขอให้เราจับมือเคียงบ่าเคียงไหล่ มุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต้านโควิด-19 อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ร่วมกันผลักดันการสร้างประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ เพื่ออนาคตอันดีงามของสุขภาพมนุษยชาติ

แปลเรียบเรียง โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2564 22:40:59 เข้าชม : 1953487 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีสวดกลางบ้าน พร้อมพบปะประชาชน ณ ชุมชนสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 ต.วิชิต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ … …