Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน 5 วัน 100 ล้าน โดส—สถิติใหม่ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจีน วัคซีน ชิโนฟาร์ม 1 ล้าน โดส เข้าไทย เดือน มิ.ย. ศกนี้ แน่นอน !

5 วัน 100 ล้าน โดส—สถิติใหม่ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจีน วัคซีน ชิโนฟาร์ม 1 ล้าน โดส เข้าไทย เดือน มิ.ย. ศกนี้ แน่นอน !

14 second read
0
0
643

คณะกรรมการสุขภาพ และ สาธารณสุขแห่งชาติจีน รายงานว่า นับถึง วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 แผ่นดินใหญ่จีน ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทะลุ 600 ล้าน โดส ซึ่งจีนได้เร่งการฉีดวัดซีนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากมีการฉีดวัคซีนทะลุ 100 ล้านโดส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ก็ใช้เวลาสั้นลงเรื่อย ๆ มาโดยตลอด โดยได้ใช้เวลา 25 วัน จาก 100 ล้านโดสถึง 200 ล้านโดส ใช้เวลา 16 วันจาก 200 ล้าน โดส ถึง 300 ล้าน โดส ใช้เวลา 9 วันจาก 300 ล้าน โดส ถึง 400 ล้าน โดส ใช้เวลา 7 วันจาก 400 ล้าน โดส ถึง 500 ล้านโดส และ ล่าสุดใช้เวลาเพียง 5 วันจาก 500 ล้านโดสถึง 600 ล้าน โดส

นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นต้นมา แผ่นดินใหญ่จีน ได้ฉีดวัคซีนเกินกว่า 10 ล้าน โดส ทุกวัน ซึ่งสถิติสูงสุดทำได้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คือ ทะลุ 20 ล้าน โดส ภายในวันเดียว

จากการพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ครั้งล่าสุด ทั้งในมณฑลอานฮุย เหลียวหนิง และ กวางตุ้ง แม้ว่า จะมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มาก และ ไม่ได้แพร่กระจายในวงกว้าง แต่ก็ได้กลายเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศจีน พากันสมัครใจรับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด โดยสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด ในมณฑลเหลียวหนิงยังเป็นตัวอย่าง ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่ออัตราการฉีดวัคซีน ถึง 70 % การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็จะถูกยับยั้งได้ในระดับที่แน่นอน

ปัจจุบัน ภายใต้การอนุมัติ และ การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของหน่วยงานราชการจีน จีนมีการใช้งานวัคซีนป้องกันโควิด-19 สัญชาติจีนรวม 3 ชนิด 5 ตัว ประกอบด้วย วัคซีนชนิดเชื้อตาย 3 ตัว ซึ่งชาวโลกคุ้นเคยกันในนาม “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งให้ฉีด 2 โดส ชนิดเวกเตอร์อะดีโนไวรัส (vector Adenovirus) 1 ตัว ที่เรียกกันว่า วัคซีน “แคนซิโน” ซึ่งให้ฉีดเพียงโดสเดียว และ วัคซีนแบบโปรตีนลูกผสม (Recombinant protein vaccine) ซึ่งให้ฉีดรวม 3 โดส

วัคซีน 600 ล้าน โดส ที่ใช้งานในจีน ไปแล้ว ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นวัคซีน “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม” วัคซีนสองชนิดหลัง เพิ่งถูกใช้งานได้ไม่นานนี้

กล่าวโดยภาพรวมชาวจีน ส่วนใหญ่ มีความมั่นใจต่อรัฐบาลในระดับสูง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กับการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนของทางการ โดยส่วนใหญ่ยินดีรับฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ ตามแต่ทางการบริการจัดการ ซึ่งเป็นไปอย่างเป็นระบบระเบียบ จึงคาดการณ์ได้ว่า จีน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในแผ่นดินใหญ่ ได้ไม่ยากภายในปีนี้

ในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนจีน ล่าสุดเมื่อวัน 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกัน และ ควบคุมโรคแห่งประเทศจีน ได้ออกรายงานเป็นครั้งแรก เกี่ยวกับผลการติดตามผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุ ว่า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2020 จนถึงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2021 แผ่นดินใหญ่จีน มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 265 ล้าน โดส ได้รับรายงานกรณีเกิดผลข้างเคียง อันไม่พึงประสงค์ รวม 31,434 ราย คิดเป็นสัดส่วน 11.86 โดส ต่อ 100,000 โดส

ศูนย์ป้องกัน และ ควบคุมโรคแห่งประเทศจีน เผยว่า ในกรณีอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว แบ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ธรรมดา 26,078 ราย ครองสัดส่วน 82.96 % อัตราการเกิดคือ 9.84 โดส ต่อ 100,000 โดส ในจำนวนนี้ นอกจากเป็นอาการทั่วไปเช่น เวียนศรีษะ อ่อนเพลีย หรือ คลื่นไส้แล้ว เป็นกรณีอาการไข้สูง 2,722 ราย กรณีบวมแดงตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีน 675 ราย และ กรณีเกิดก้อนแข็งภายในกล้ามเนื้อ บริเวณที่ฉีดวัคซีน 304 ราย และ แบ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ผิดปกติ รวม 5,356 ราย ครองสัดส่วน 17.04% อัตราการเกิดคือ 2.02 โดส ต่อ 100,000 โดส ในจำนวนนี้ อาการข้างเคียง 3 อันดับแรกคือ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง จำนวน 3,920 ราย แองจีโออีดีมา หรือ อาการบวมของเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนัง 107 ราย และ อาการแพ้เฉียบพลันรุนแรง 75 ราย ในอาการไม่พึงประสงค์ผิดปกติ 5,356 รายนี้ มี 188 ราย เข้าข่ายอาการรุนแรง อัตราการเกิดคือ 0.07 โดส ต่อ 100,000 โดส แต่แม้จะเข้าข่ายอาการรุนแรง ก็สามารถรักษาหายได้ หลังผ่านการช่วยเหลือ อย่างทันที ทันใด

ข้อมูลดังกล่าว บ่งบอก ให้เห็นว่า อัตราเกิดอาการไม่พึงประสงค์ธรรมดา และ ผิดปกติจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนอื่น ๆ ที่มีรายงานในจีน เมื่อ ค.ศ. 2019 อัตราเกิดผลข้างเคียงขั้นรุนแรง อยู่ในระดับต่ำมาก

ศูนย์ฯ จึงให้ความเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของโลกในปัจจุบัน กล่าวสำหรับคนทั่วไป การรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าพิจารณาจากผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ เพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์และความต้องการของประเทศชาติ ซึ่งต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในประเทศ โดยเร็วที่สุด ประชาชนที่มีความพร้อมทุกคนควรรับฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

การเร่งฉีดวัคซีนตามท้องที่ต่าง ๆ ของจีนกำลังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กลับคืนสู่ภาวะปกติ อย่างมั่นคง เช่น กรณีกรุงปักกิ่งข้อมูลจากคณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขของเทศบาลปักกิ่งระบุว่า นับถึงวันที่ 27 พฤษภาคม ปักกิ่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมกว่า 30,48 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรกว่า 16,61 ล้านคน อัตราการฉีดวัคซีนในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปของปักกิ่งอยู่ในระดับมากกว่า 80 % เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุนี้ แม้ปักกิ่งยังคงใช้มาตรการป้องกัน และ ควบคุมโควิด-19 เช่นสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ รักษาระยะห่างทางสังคม และหมั่นล้างมือ เป็นต้น แต่กิจกรรมหลายอย่างเช่น การรับประทานอาหารตามภัตตาคาร การท่องเที่ยว การใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย การชมภาพยนตร์ เป็นต้น ต่างก็เกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งได้นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก อีกครั้ง

เขียนเรียบเรียง โดย Lu Yongjiang
เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชีย-แอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2564 10:08:55 เข้าชม : 1879583 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีสวดกลางบ้าน พร้อมพบปะประชาชน ณ ชุมชนสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 ต.วิชิต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ … …