Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการ PHUKET SANDBOX ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการ PHUKET SANDBOX ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

7 second read
0
0
404

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการ PHUKET SANDBOX ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือตรี วโรดม สุวารี ผอ.สปรมน.1 สง.ปรมน.ทร. / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.(ท.) และ กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ

ตามโครงการ PHUKET SANDBOX ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของรัฐบาล ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในภาวะวิกฤต COVID-19 นั้น ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังเข้าร่วมภารกิจนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. กำลังทางบก โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้จัดกำลังพลจาก กองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และ รักษาฝั่ง จำนวน 12 นาย และตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ได้เสริมกำลังจาก กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 กรมสารวัตรทหารเรือ เข้าปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม รวมจำนวนเจ้าหน้าที่ของทัพเรือภาคที่ 3 ทั้งหมด 40 นาย โดยร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยความมั่นคงต่าง ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน และ หน่วยงานปกครองในพื้นที่ โดยมีหน้าที่คอยตรวจสอบบุคคล และ ยานพาหนะ ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในช่องทางบก ณ ด่านตรวจความมั่นคง ท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นทางเข้าทางบกแห่งเดียว ที่เชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ต และ จังหวัดพังงา

– กำลังทางเรือและอากาศยาน ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือ ต.229 และ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือเกาะภูเก็ต ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังทางเรือของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ในการดูแลเส้นทาง เข้า – ออก ทางน้ำของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้กำหนดไว้ 3 ท่าเรือหลัก ประกอบด้วย ท่าเทียบเรืออ่าวปอ ท่าเทียบเรือรัษฎา และท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง นอกจากนั้น ยังได้จัดกำลังเฮลิคอปเตอร์ ทำการลาดตระเวนทางอากาศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง ผู้ที่สัญจรทางน้ำเข้าจังหวัดภูเก็ต ยังเป็นการคอยให้ความช่วยเหลือประชาชน และ นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุการณ์ทางทะเล อีกด้วย นับว่า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดภูเก็ต โครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยวของไทย เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในส่วนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบุคคล และ ยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ด่านตรวจความมั่นคงท่าฉัตรไชย มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆ ตลอด 24 ชม. โดยเน้นตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงทั้ง 34 จังหวัด ซึ่งจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด และมีผลตรวจ COVID-19 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตามนโนบายที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด นอกจากนั้น ในการตรวจสอบทางทะเล ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังทางเรือลาดตระเวนในทุกวัน โดยมีการประสานงานร่วมกับกำลังใน ศรชล.ภาคที่ 3 อย่างใกล้ชิด ซึ่งตลอด 15 วัน ที่ผ่านมา เราปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนโครงการ Phuket Sandbox ได้เป็นอย่างดี และ หากมีการขอสนับสนุนกำลังเพิ่มเติม ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ต่อไป ///

#ทัพเรือภาคที่3
#ศรชลภาค3
#PhuketSandbox

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2564 18:35:59 เข้าชม : 1961735 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิว … …