Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน แสนสิริ ผนึก ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งแรงใจชาวภูเก็ต แข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจในจังหวัดฟื้นตัวเร็ว จับมือร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก 6 – 14 ต.ค. 64 นี้

แสนสิริ ผนึก ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งแรงใจชาวภูเก็ต แข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจในจังหวัดฟื้นตัวเร็ว จับมือร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก 6 – 14 ต.ค. 64 นี้

8 second read
0
0
383

แสนสิริ ผนึก ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งแรงใจชาวภูเก็ต แข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจในจังหวัดฟื้นตัวเร็ว จับมือร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก 6 – 14 ต.ค. 64 นี้

•แสนสิริ ผนึก ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งแรงใจให้ชาวภูเก็ตแข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจในจังหวัดฟื้นตัวเร็ว ในโอกาสประเพณีถือศีลกินผัก ปี 64 พร้อมร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำ เจตนารมย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ต อย่างยั่งยืน

•ไฮไลท์ในปีนี้ ชู “น้ำเต้ามงคล” ที่สื่อถึงการมีสุขภาพดี แข็งแรง ปลอดโรคภัย อวยพรให้ชาวภูเก็ต อิ่มบุญพร้อมสุขภาพดี ปลอดโควิด เป็นสัญลักษณ์ของงานถือศีลกินผัก ปี 64

•ส่งความห่วงใยด้วยชุด Safety J-Kit แก่ผู้มาร่วมบุญ และ บริจาคเงินให้ทางศาลเจ้า พร้อมจับมือร่วมกันสนับสนุนเงินบริจาคแก่ศาลเจ้าภูเก็ต รวมถึง ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ต อิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินผักด้วยกัน ระหว่าง วันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 นี้

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ พัฒนาที่อยู่อาศัยตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภูเก็ตมายาวนานกว่า 10 ปี มีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง มุ่งมั่นร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่าง “ประเพณีถือศีลกินผัก” ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้ สืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมย์เดียวกันในการดำเนินธุรกิจ และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ได้ผนึกความร่วมมือสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

“แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอส่งแรงใจให้ชาวภูเก็ตแข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจของจังหวัดฟื้นตัวได้โดยเร็วนับจากนี้ ในโอกาสประเพณีมงคล งานถือศีลกินผัก ปี 64 พร้อมร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ด้วยการเชิญชวนครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ ซึ่งเป็นลูกบ้านโครงการแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนพนักงาน ร่วมอิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินผัก ระหว่าง วันที่ 6 – 14 ตุลาคม นี้ โดยขอส่งความห่วงใย ด้วยชุด Safety J-Kit ที่มีหน้ากากผ้า และ แอลกอฮอลล์ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบญกับทางศาลเจ้า พร้อมสนับสนุนเงินบริจาค สำหรับการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำหรับ 4 ศาลเจ้า คือ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และ ศาลเจ้ากะทู้ นอกจากนี้ยังร่วมประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผัก ผ่าน ช่องทางการสื่อสารของแสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อช่วยเผยแพร่ประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างยาวนาน” นายอุทัย กล่าว

คุณกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Alternative Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแสนสิริ ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต อีกครั้ง ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 9 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ และ แสนสิริ ต่างมีแนวคิดเดียวกันในการมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เชิญชวนพนักงาน และ ลูกค้าร่วมประเพณี เจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ที่สอดคล้องกับโครงการ SCB ชวนกันทำดี และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และ เอกลักษณ์ ร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่บ้านเมือง และ คนรุ่นหลัง ต่อไป ขอให้การมีส่วนช่วยกันทำความดีในครั้งนี้ ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคภัย และเศรษฐกิจของภูเก็ตดีขึ้นอย่างรวดเร็ว”

สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือ ที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน และ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในปีนี้ จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน เป็นเวลา 9 วัน ยังคงจัดในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องระมัดระวังด้านความปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

“เทศกาลถือศีลกินผักปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้ออกแบบ สัญลักษณ์ “น้ำเต้ามงคล” ซึ่งมีความหมายถึงสุขภาพดี ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ ในชุด Safety J-Kit ที่มีหน้ากากผ้าและแอลกอฮอลล์ แก่ผู้ร่วมทำบุญและบริจาคเงินแก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ เพื่อแทนความห่วงใยให้ชาวภูเก็ต โดยแนวคิด “น้ำเต้ามงคล” เป็นการต่อยอดแนวคิดจาก “พัด” ที่แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานถือศีลกินผักในปีที่ผ่านมา ที่ใช้พัดเป็นตัวปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไป ในปีนี้จึงออกแบบมาเป็น น้ำเต้า ที่มีความหมายถึงสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปลอดโรคภัย ตามความเชื่อจีน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้ ที่ยังมีการแพร่ของโควิด พร้อมทั้งอวยพรให้ชาวภูเก็ต อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ปี 64” คุณอุทัย และ คุณกนกวรรณ กล่าวปิดท้าย

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ : 28 กันยายน 2564 16:45:59 เข้าชม : 1985142 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …