Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 2

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 2

2 second read
0
0
336

วันนี้ (16 ตุลาคม 2564) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 2 ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในระหว่าง วันที่ 15-16 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” โดยมี กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ว่างงาน คนตกงาน และ ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายธนเดช ศุภสุวรรณ (ประธานกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าภูเก็ตของสหกรณ์ยูเนี่ยนจังหวัดภูเก็ต) และนางนงนภัส เสมาตระกูล (กรรมการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์) มาเป็นวิทยากรในการอบรมอาชีพ

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ พัฒนาทักษะอาชีพ

อบจ.ภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 17 ตุลาคม 2564 13:48:59 เข้าชม : 1895619 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และ คณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ก … …