Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ให้สายลมแห่งการเปิดกว้าง นำความอบอุ่นมาสู่โลก — สุนทรพจน์ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) ครั้งที่ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2021

ให้สายลมแห่งการเปิดกว้าง นำความอบอุ่นมาสู่โลก — สุนทรพจน์ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) ครั้งที่ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2021

8 second read
0
0
398

ให้สายลมแห่งการเปิดกว้างนำความอบอุ่นมาสู่โลก — สุนทรพจน์ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) ครั้งที่ 4
วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2021

ฯพณฯ ประมุขแห่งรัฐ และ รัฐบาลที่เคารพ
ฯพณฯ หัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศที่เคารพ
ฯพณฯ หัวหน้าคณะผู้แทนที่เคารพ
แขกผู้มีเกียรติ

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

สวัสดีครับทุกท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพบปะกับทุกท่าน ผ่านระบบทางไกล เนื่องในโอกาสเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 4 ก่อนอื่น ในนามของรัฐบาลและประชาชนจีน และในนามของข้าพเจ้าเอง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างอบอุ่น และ ขอแสดงความปรารถนาดีต่อทั้งเพื่อนเก่า และ เพื่อนใหม่ของเรา จีน ยึดหลักที่ว่า คำมั่นสัญญาต้องได้รับการปฏิบัติ และ การปฏิบัติต้องให้ได้ผลมาโดยตลอด มาตรการขยายการเปิดกว้าง ที่ข้าพเจ้าได้ประกาศในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 3 นั้นส่วนใหญ่ได้รับการดำเนินการแล้ว เช่น มีการประกาศรายชื่อเชิงลบ สำหรับการค้าภาคบริการข้ามพรมแดนในท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน ได้เดินหน้าการปฏิรูปและนวัตกรรมเขตการค้าเสรีนำร่อง ผ่อนคลายเงื่อนไขในการอนุมัติเข้าตลาดจีนของทุนต่างชาติ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดีขึ้นเรื่อย ๆ การเจรจาข้อตกลงการลงทุนระหว่างจีน-สหภาพยุโรปก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ จีน ยังเป็นประเทศแรกที่ได้เสร็จสิ้นการให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) นอกจากนี้ จีนได้เอาชนะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส่งเสริมการพัฒนา และ นวัตกรรมของการค้าต่างประเทศ และ ยังเป็นเขตเศรษฐกิจหลักเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่ได้บรรลุการเติบโตเชิงบวกในการค้าสินค้าในปีที่แล้ว จีน ได้สร้างคุณูปการสำคัญ ในการทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ ห่วงโซ่อุปทานของทั่วโลก มีเสถียรภาพ และ ส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

ขณะนี้ โลกกำลังประสบกับผลกระทบร่วมจากการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ และ การระบาดของโรค ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในศตวรรษ ที่ผ่านมา ลัทธิปัจเจกนิยม และ การกีดกันทางการค้ากำลังเพิ่มมากขึ้น โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับการกระแสทวน ผลการศึกษาพบว่า ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา “ดัชนีการเปิดกว้างของโลก” ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความเห็นพ้องต้องกันระดับโลกในการเปิดกว้างลดลง นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเกิดความกังวลอย่างมาก การพายเรือทวนน้ำนั้น ถ้าไม่รุดหน้าก็ต้องถอยหลัง เราต้องเข้าใจแนวโน้มทั่วไปของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้เปิดกว้างขึ้น พร้อมทั้งต่อต้านลัทธิปัจเจกนิยมและการกีดกันทางการค้า ส่งเสริมให้มวลมนุษยชาติก้าวไปสู่อนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น การเปิดกว้างเป็นจุดเด่นของจีนในยุคปัจจุบัน ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปี ที่จีน เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา จีนได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาการเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างรอบด้าน อัตราภาษีศุลกากรโดยรวมลดลงจาก 15.3% เป็น 7.4 % ซึ่งยังต่ำกว่า 9.8 % ที่จีนได้รับปากไว้ขณะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกด้วยซ้ำ รัฐบาลกลางได้ทบทวน และ แก้ไขกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับกว่า 2,300 ฉบับ และ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขกว่า 190,000 ฉบับ ล้วนช่วยปลดปล่อยศักยภาพของตลาด และ พลังทางสังคม และ ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา จีน ได้จัดหาหน้ากากอนามัยประมาณ 350,000 ล้าน ชิ้น ชุดป้องกันกว่า 4,000 ล้าน ชุด ชุดทดสอบกว่า 6,000 ล้าน ชิ้น และ วัคซีนกว่า 1,600 ล้านโดส ให้แก่ประชาคมโลก จีน ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรค สนับสนุนการยกเว้นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับวัคซีน สำหรับประเทศกำลังพัฒนา นี่คือ การกระทำที่เป็นรูปธรรมที่จีนได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ขนาดเศรษฐกิจของจีนได้เติบโตขึ้นจากอันดับที่ 6 มาเป็นอันดับที่ 2 ของโลก การค้าสินค้าจากอันดับที่ 6 มาเป็นอันดับแรก และ การค้าภาคบริการจากอันดับที่ 11 มาเป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ การดึงดูดทุนต่างชาติติดอันดับ 1 ในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา และ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ก็ได้เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 26 มาเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ช่วง 20 ปี ที่ผ่านมานี้ เป็น 20 ปี ที่จีน ปฏิรูปในระดับลึกซึ้ง และ เปิดประเทศอย่างรอบด้าน เป็น 20 ปี ที่จีนพยายามกุมโอกาส และ กล้าเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เป็น 20 ปี ที่จีน แบกรับความรับผิดชอบด้วยความสมัครใจ และ นำประโยชน์แก่ทั่วโลก

นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นต้นมา จีน ขยายการเปิดกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคลื่นการพัฒนาลูกใหม่ภายในประเทศ พร้อมทั้งส่งแรงผลักดันใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจโลกด้วย การพัฒนาและความก้าวหน้าของจีนในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นต้นนมา เป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักและการใช้ความพยายามบากบั่นต่อสู้อย่างไม่ลดละของประชาชนจีน ภายใต้การนำที่แข็งแกร่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นอกจากนี้ ยังเป็นผลที่เกิดจากปฏิบัติการเชิงรุกของจีน ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และ แสวงหาความร่วมมือลักษณะอำนวยประโยชน์แก่กัน เพื่อได้ชัยชนะร่วมกัน ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อประชาชนจีนและมิตรชาวต่างประเทศในแวดวงต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วม และ เป็นพยานถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร์นี้ และได้สนับสนุนการเปิดกว้างและความพยายามในการพัฒนาของจีน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

“เมื่อเห็นภายนอกก็สามารถรู้ภายใน เมื่อเห็นอดีตก็สามารถรู้อนาคต” หากประเทศหนึ่งหรือชนชาติหนึ่ง ต้องการมีความเจริญรุ่งเรือง ก็จำต้องก้าวไปข้างหน้าตามกฎความก้าวหน้าแห่งประวัติศาสตร์ และพัฒนาตามกระแสการพัฒนาแห่งยุคสมัย จีนจะไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการขยายการเปิดประเทศในระดับสูง ไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจในการแบ่งปันโอกาสแห่งการพัฒนากับนานาประเทศ ไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจให้พัฒนาไปสู่ทิศทางที่เปิดกว้าง ครอบคลุม กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง สมดุล และ ได้ชัยชนะร่วมกันมากยิ่งขึ้น

ประการแรก จีนจะปกป้องลัทธิพหุภาคีนิยมที่แท้จริงอย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ ระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลก เป็นแกนกลาง คือ รากฐานของการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันระบบการค้าพหุภาคีเผชิญกับความท้าทายมากมาย จีน สนับสนุนให้การปฏิรูปองค์การการค้าโลกพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ระบบการค้าพหุภาคีพัฒนา อย่างครอบคลุม และสนับสนุนสิทธิ และ ผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกำลังพัฒนา จีน จะเข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล การค้ากับสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุนอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและประเด็นอื่น ๆ อย่างแข็งขันและเปิดกว้าง ปกป้องสถานะของระบบการค้าพหุภาคี ในการเป็นช่องทางหลักแห่งการกำหนดกฎเกณฑ์ ระหว่างประเทศ และ รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและ ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ประการที่สอง จีนจะแบ่งปันโอกาสทางการตลาดกับนานาประเทศ อย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ จีนมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้าน คน และ มีกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางมากกว่า 400 ล้าน คน แต่ละปีจีนนำเข้าสินค้าและบริการประมาณ 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ยิ่ง จีน จะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการขยายการนำเข้าและส่งเสริมการพัฒนาการค้าอย่างสมดุล จีน จะจัดตั้งเพิ่มจำนวนเขตสาธิตนวัตกรรมส่งเสริม การค้านำเข้า ปรับปรุงบัญชีสินค้านำเข้าขายปลีก สำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ผลักดันการค้าตลาดชายแดนและการแปรรูปสินค้านำเข้าจากตลาดชายแดน และ เพิ่มการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จีน จะขับเคลื่อนการบูรณาการการค้าภายในประเทศ และ ต่างประเทศ เร่งสร้างสรรค์เมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ พัฒนา “อีคอมเมิร์ซเส้นทางสายไหม” สร้างระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ และ ยกระดับขีดความสามารถ ด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน

ประการที่สาม จีน จะผลักดันการเปิดประเทศ ในระดับสูงอย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ จีน จะลดบัญชีรายการที่ต้องห้าม สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศอีกระดับ และขยายการเปิดประเทศของอุตสาหกรรมบริการอย่างเป็นระเบียบ เช่น โทรคมนาคม และ การรักษาพยาบาล จีนจะแก้ไขเพิ่มเติมและขยาย “บัญชีรายการอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ” เพื่อดึงดูดทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นให้เข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ก้าวหน้า อุตสาหกรรมบริการร่วมสมัย เทคโนโลยีขั้นสูง การประหยัดพลังงาน และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ตลอดจนดึงดูดทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นให้ลงทุนในภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จีนจะดำเนินการทดสอบความกดดันจากการเปิดประเทศในระดับสูง ในเขตทดลองการค้าเสรี และ เมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน และประกาศบัญชีรายการการค้าบริการข้ามพรมแดนที่ต้องห้ามในเขตทดลองการค้าเสรี จีนจะลงลึกเข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นสีเขียว และ คาร์บอนต่ำ และ เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนขับเคลื่อนการเข้าร่วม “ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(CPTPP)” และ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล” อย่างแข็งขัน

ประการที่สี่ จีน จะปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของโลก อย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ จีน จะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือของกลไกต่าง ๆ เช่น สหประชาชาติ, องค์การการค้าโลก, กลุ่ม G20, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และ ผลักดันการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างการค้า และ การลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล ความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำ จีนจะสนับสนุนให้วัคซีน และ เวชภัณฑ์สำคัญอื่น ๆ ได้รับการแบ่งปันอย่างเป็นธรรม และ มีความคล่องตัวในการซื้อขายในขอบเขตทั่วโลก จีนจะขับเคลื่อนการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพสูง เพื่อให้ประเทศ และ ประชาชนจำนวนมาก ยิ่งขึ้นได้รับโอกาสการพัฒนาและผลประโยชน์ จีน จะเข้าร่วมอย่างแข็งขัน ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รักษาความมั่นคงด้านอาหาร และ ความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลก และ จะให้ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

“หากยกของหนักโดยลำพังคนเดียว คงยากที่จะสำเร็จ หากเดินด้วยกันหลาย ๆ คน ก็ง่ายที่จะเดินได้เร็ว” สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกประสบอุปสรรคนานัปการ ประชาชนทุกประเทศ ยิ่งต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อเอาชนะความยากลำบากด้วยกัน จีน ยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับนานาประเทศ ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เพื่อให้สายลมฤดูใบไม้ผลิแห่งการเปิดกว้าง ทำให้โลกอบอุ่น !

ขอขอบคุณทุกท่าน

แปลโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2564 11:38:59 เข้าชม : 1986723 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (21 พ.ค.65) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระ … …