Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง “รองประวิตร” ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนา จชต.

“รองประวิตร” ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนา จชต.

4 second read
0
0
316

“รองประวิตร” ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา จชต. เน้นย้ำ การค้าชายแดนเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงาน ต้องให้ความสำคัญ เชื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ หากมีการบริหารจัดการที่ดี

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2564) ที่ ห้องประชุมพระยานราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พลโทธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวรายงานสรุปภาพรวมความก้าวหน้าด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. โดยให้ความสำคัญไปยังการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านชายแดนจำนวน 3 ด่าน ทั้งโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการขยายด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส เพื่อเชื่อมต่อด่านศุลกากรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และโครงการจัดหาเครื่องคัดกรองทางการแพทย์ของด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา และ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ให้สูงขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าชายแดนช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้จะประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 แต่มูลค่าด้านการค้าชายแดนของพื้นที่ยังอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าและส่งออกรวม 586,374.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีมูลค่านำเข้าสินค้าและส่งออกรวม 457,263.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.23 ซึ่งหากมีการพัฒนาต่อเนื่องโดยรอบด้านในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก การสร้างความปลอดภัยทางการแพทย์ในการเข้า-ออก จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนสูง และยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นในภาพรวม ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ซึ่งในส่วนของแนวชายแดนนั้นเชื่อว่า หากมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนา จชต. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ว่า รัฐบาลมีความเห็นใจในการบริหารจัดการทุกอย่าง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดแนวชายแดน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีมติให้เปิดประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แต่ด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นพื้นที่ควบคุมเข้ม ไม่สามารถเปิดด่านชายแดนได้ ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ยังไม่ฟื้นตัว แต่ทั้งนี้ทางรัฐบาลไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งประสานกับรัฐบาลมาเลเซีย เรื่องการบริหารจัดการ และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในการดำเนินงานของรัฐบาลว่า จะสามารถดำเนินการเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศได้ โดยจะต้องมีความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

ส่วนข้อซักถามเกี่ยวกับความคืบหน้า การดำเนินการเปิดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นรูปธรรม นั้น รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการทำประชาพิจารณ์ในขั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ ได้เร่งรัดให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ให้เร็วที่สุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป ///

ข่าวภาพ : มะซัมรี สะนิ / มัสลัน ตาเฮร์ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. / ร.ต.ต.พลประสิทธิ์ ยอดนพภา ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2564 20:08:59 เข้าชม : 1798542 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …