Home ข่าวเด่น ดิจิทัล เชฟรอน ส่งพลัง สู่ ภาคใต้ รับมือ โควิด-19 ต่อเนื่อง

เชฟรอน ส่งพลัง สู่ ภาคใต้ รับมือ โควิด-19 ต่อเนื่อง

20 second read
0
0
480


เนื่องด้วยหลายจังหวัดในภาคใต้ ยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงเดินหน้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า และ หน่วยงานต่าง ๆ ในการรับมือกับวิกฤตนี้อย่างต่อเนื่อง โดย ระหว่าง เดือนกันยายน จนถึง เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนความช่วยเหลือรวมเป็นงบประมาณ กว่า 9 ล้าน บาท เพื่อเสริมศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับมือกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 และ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้

เดินหน้ามอบอุปกรณ์การแพทย์

เพื่อร่วมส่งพลังใจให้บุคลากรด่านหน้าที่อุทิศตนทำงานอย่างไม่ย่อท้อ เชฟรอนประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า กว่า 6,400,000 บาท ประกอบด้วย เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 25 เครื่อง ตู้ตรวจเชื้อความดันบวก (Swab Test Positive Pressure) 4 เครื่อง เครื่องอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ โรงพยาบาลต่างๆ ใน 7 จังหวัด อันได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง เพื่อหนุนภารกิจการตรวจคัดกรองโรค และ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทย มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง แก่ สสจ.ยะลา เพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทย มอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก แก่ รพ.ขนอม เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทยมอบ PAPR แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

กองทุนเชฟรอน เพื่อโรงพยาบาล

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมอบงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ภายใต้โครงการ ’กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล’ ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลท่าศาลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทยมอบงบประมาณ 500,000 บาท ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทย มอบงบประมาณ 200,000 บาท ภายใต้โครงการ ’กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล’ ให้กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบบัตรเติมน้ำมัน

และ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ส่งมอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard รวมมูลค่า 1,100,000 บาท ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั้งในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ”เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” ที่เชฟรอนประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับปฏิบัติการรับมือโรคโควิด-19 ของหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 21 แห่งทั่วประเทศ

ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทยมอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard แก่ สสจ.สงขลา ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทยมอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard แก่ สสจ.นครศรีธรรมราช ตัวแทน บ. เชฟรอนประเทศไทยมอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard แก่ สสจ.ชุมพร

จับมือชาวประมงสู้โควิด

นอกจากนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัทผู้ร่วมทุน ยังร่วมมอบงบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท ให้กับสมาคมประมง 9 แห่ง ได้แก่ สมาคมชาวประมงปากนํ้าหลังสวน สมาคมประมงปากนํ้าชุมพร สมาคมชาวประมงปากตะโก สมาคมชาวประมงร่วมใจปากนํ้าชุมพร สมาคมชาวประมงเรืออวนซั้ง และ เรือร่วมปากนํ้าชุมพร สมาคมชาวประมงด่านสวี สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี สมาคมชาวประมงสุราษฎร์ธานี และ สมาคมประมงอวนลากสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมของสมาคม ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกและ ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การจัดตั้ง รพ.สนาม การจัดตั้งศูนย์พักคอย การจัดตั้งจุดฉีดวัคซีน การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกชาวประมง และการมอบข้าวสาร-อาหารแห้งให้กับสมาชิกที่เดือดร้อน เป็นต้น

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมชาวประมงปากนํ้าหลังสวนในการมอบชุด PPE ให้กับ อสม. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมชาวประมงร่วมใจปากนํ้าชุมพร ในการมอบข้าวสาร-อาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ไปด้วยกัน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2564 15:38:59 เข้าชม : 1982748 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …