Home ข่าวเด่น ดิจิทัล อินโนบิก (เอเซีย) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Lotus Pharmaceutical และ Adalvo ดึงความร่วมมือต่างประเทศ บุกตลาดยาขนาดใหญ่ ระดับโลก พร้อมเพิ่มโอกาส การเข้าถึงยามาตรฐานสากล ให้แก่คนไทย

อินโนบิก (เอเซีย) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Lotus Pharmaceutical และ Adalvo ดึงความร่วมมือต่างประเทศ บุกตลาดยาขนาดใหญ่ ระดับโลก พร้อมเพิ่มโอกาส การเข้าถึงยามาตรฐานสากล ให้แก่คนไทย

48 second read
0
0
313

26 พฤศจิกายน 2564 – บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100 %) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. : Lotus Pharmaceutical) บริษัทผู้ผลิตยาสามัญชั้นนำจากไต้หวัน สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน สามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้มากขึ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น มีผลภายหลังจากที่อินโนบิกได้ร่วมกับแอซทีค (Aztiq) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด (Alvogen Emerging Markets Holdings Limited : AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก Lotus Pharmaceutical และ ถือหุ้น 100 % ของ บริษัท อดัลโว จำกัด (Adalvo Ltd. : Adalvo) บริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายยา และ สิทธิบัตรที่มีเครือข่าย ทั่วโลก ในมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 475 ล้าน เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้อินโนบิก ก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical ในสัดส่วนประมาณ 37 % (จากเดิม 6.66 %) และ ถือหุ้นประมาณ 60 % ใน Adalvo โดยการทำธุรกรรมครั้งนี้ คาดว่า จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปตท. มีความยินดีกับการร่วมลงทุนในครั้งนี้ โดยกลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคง ทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน จึงเร่งพัฒนาธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิตให้ สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีโลก โดยมี อินโนบิก เป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้แก่กลุ่ม ปตท. ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือการมุ่ง เพิ่มความสามารถการเข้าถึงยาสามัญที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับประเทศ การลงทุนในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต ตลอดจนผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรม เพื่อสุขภาพของอาเซียน พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนด้านเทคโนโลยีผลิตยาขั้นสูง จากต่างประเทศในไทยอีกด้วย”

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรม และ ธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยย่นระยะเวลา และ ทำให้อินโนบิกสามารถก้าวกระโดด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจรได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical ทำให้อินโนบิกมีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย และ พัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิต และ จัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และอินโนบิกในการรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยา ในภูมิภาคเอเชีย และ ระดับโลก ทำให้การลงทุนในครั้งนี้ เป็นตามเป้าหมาย และ กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรม”

นายโรเบิร์ต เวสแมน (Mr. Robert Wessman) ผู้ก่อตั้ง และ ประธานบริษัท Alvogen และ Aztiq กล่าวว่า “ขอขอบคุณพันธมิตรของบริษัท ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จของกลุ่มบริษัท AEMH จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่ม ปตท. และ อินโนบิก พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมศักยภาพในการขยายตลาดยา ในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้ Lotus Pharmaceutical และ Adalvo ก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมยาระดับโลก ต่อไปได้”

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ Life Science ของ กลุ่ม ปตท. ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมุ่งเน้นดำเนินการลงทุนใน ธุรกิจยา ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีวิสัยทัศน์คือก้าวขึ้นเป็นบริษัท Life Science ชั้นนำในภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
Aztiq ก่อตั้งในปี 2009 มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการส่งเสริม ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ซึ่งนำโดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง Alvogen และ ประธานกรรมการ Robert Wessman โดย Aztiq นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุน และ การลงทุนในธรกิจยา ปัจจุบันผู้ที่ลงทุนกับ Aztiq นั้นประกอบด้วยกองทุนระดับโลก และ นักลงทุน รายย่อย ซึ่งสินทรัพย์หลักที่ Aztiq เป็นเจ้าของ อาทิ Alvogen Alvotech Lotus Almatica และ Adalvo

บริษัท Lotus Pharmaceutical จำกัด ก่อตั้งในปี 1966 มีสำนักงานใหญ่ที่ไต้หวัน เป็นบริษัทผลิตยาสามัญชั้นนำ มูลค่าสูง ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค อาทิ โรคระบบประสาท โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง โรคสุขภาพผู้หญิง โรคอ้วน Lotus Pharmaceutical เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Alvogen ในปี 2014 มีสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตยาในไต้หวัน และ เกาหลี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจำหน่าย ในตลาดที่สำคัญในหลายภูมิภาค ผ่านเครือข่าย และ คู่ค้า ที่เป็นบริษัทยาชั้นนำของโลก

Adalvo (ถือหุ้นโดย Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd.) ผู้นำธุรกิจ B2B ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ให้ความสำคัญในการคัดเลือก Portfolio มูลค่าสูงที่ครอบคลุมยาโมเลกุลเล็ก (ยาเคมี) ยาชีววัตถุและเปปไทด์ และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ยา อาทิ ยาโรคระบบประสาท ซึ่งสามารถสร้างจุดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่ง ปัจจุบัน Adalvo นั้นทำตลาดกว่า 60 ประเทศ ผ่านคู่ค้าชั้นนำ กว่า 40 ราย

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2564 15:26:59 เข้าชม : 1894729 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …