Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม และ ดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมนำประเทศก้าวผ่านวิกฤติ 

ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม และ ดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมนำประเทศก้าวผ่านวิกฤติ 

24 second read
0
0
227

ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาธิบาล เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สังคม ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (31 มกราคม 2565) – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564 แก่ ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

นายอรรถพล เปิดเผย ว่า ในปี 2564 ปตท. ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะ “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” หรือ “Powering Life with Future Energy and Beyond” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยยังคงรักษาพันธกิจที่จะ “ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล” ซึ่งการดำเนินงานที่มุ่งมั่นของ ปตท. เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส่งผลให้ ปตท. ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันมีเกียรติและทรงคุณค่าแห่งปี ซึ่งมอบให้แก่องค์กรของรัฐที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลที่ ปตท. ได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในทุกด้าน เป็นแรงขับเคลื่อนมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น มอบให้องค์กรที่บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ปตท. มีการบริหารจัดการความยั่งยืนตามทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. (PTT by PTT) ได้แก่ Partnership & Platform, Technology for All และ Transparency & Sustainability ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน รางวัลการเปิดเผยข้อมูล และ ความโปร่งใสดีเด่น จากการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงาน และ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับ รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก “โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูก และ การจัดการป่าไม้ การฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบอย่างครบวงจร สามารถสนับสนุนความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประเทศ พร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบให้หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ จาก “โครงการนวัตกรรมเครื่องต้นแบบบำบัด PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศ” เพื่อบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และบำบัด เชื้อโรคจากโรคอุบัติใหม่ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในอากาศ มุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม จาก “โครงการ PTT EV Charger and Charging Platform” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองพันธกิจของประเทศในการใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งเป็นธุรกิจ New S-Curve ของ ปตท. โดยพัฒนา EV Charger ให้ใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกคัน มีระบบการสื่อสารเชื่อมต่อและยืดหยุ่นต่อการใช้งานกับ Charging Platform ต่าง ๆ รวมทั้ง มีต้นทุนไม่สูง สามารถผลักดันสู่เชิงพาณิชย์

“ปตท. ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สังคมชุมชน ลูกค้า ผู้ลงทุน คู่ค้า และ พนักงาน ที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของ ปตท. โดย ปตท. ขอเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ ยืนหยัดในการสร้างคุณค่าต่อสังคมไทย พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก นำพา ปตท. และ ประเทศก้าวข้ามวิกฤติ ให้เติบโต แข็งแรง อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป” นายอรรถพล กล่าว

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2565  13:08:59 เข้าชม : 1958934 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบเกาะภูเก็ต ยกเสาโกเต้ง วันนี้ (25 ก.ย.) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้ พิเศษ จัดงานสมโภช 111 ปี อ๊ามจุ้ยตุ่ยฯ

วันนี้ (25 ก.ย. 2565) ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) … …