Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ไทยเบฟ ผู้นำองค์กรต้นแบบ ด้านความยั่งยืนระดับโลก Gold Class 4 ปี ซ้อน

ไทยเบฟ ผู้นำองค์กรต้นแบบ ด้านความยั่งยืนระดับโลก Gold Class 4 ปี ซ้อน

29 second read
0
0
273

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครองรางวัลสุดยอดความยั่งยืนสูงสุด ในโลกระดับ Gold class ต่อเนื่อง  4 ปี ซ้อน จากบริษัท S&P Global ใน The Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ถือเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานทางธุรกิจของไทยเบฟ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และ แบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตโดยไทยเบฟ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (The Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) โดยจัดลำดับให้เป็นสมาชิกของ DJSI Emerging Markets Index กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 6 และประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 5 โดยล่าสุดได้รับการจัดอันดับ 1 Industry Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ไทยเบฟ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP)  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายของการพัฒนา เพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ที่สร้างผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแนวทางของ ESG ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม (Environmental)  สังคม (Social) หลักธรรมาภิบาล (Good governance) มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ไทยเบฟ ยังเป็นผู้ริเริ่มแพลตฟอร์มการทำงานในอีกหลายโครงการ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง อาทิ มูลนิธิพลังน้ำใจไทย มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย Thailand Supply Chain Network (TSCN) หรือภาคีเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย ฯลฯ และเป็นผู้ริเริ่มการจัดงาน Thailand Sustainability Expo (TSX)  ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ที่ตอกย้ำการสร้างพลังความร่วมมือครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อน และ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยเบฟ ได้ดำรงความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ไปพร้อมกับใส่ใจด้วยการส่งความห่วงใย และ ให้การช่วยเหลือสังคม พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน ให้ก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19   ไปด้วยกัน”

ไทยเบฟ เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ที่มีศักยภาพความแข็งแกร่ง และ ความพร้อมในทุกมิติ ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ “การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต”

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ :  6 กุมภาพันธ์ 2565  15:37:59 เข้าชม : 1895864 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

สถาบันขงจื่อ ทั่วไทย ร่วมใจจัดคอนเสิร์ต” เส้นทางสายไหมใหม่ ไทย-จีน”

วันนี้ (27 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคา … …