Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี “วันนักข่าว” ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกผู้ล่วงลับ , จัดเสวนา และ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมฯ

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี “วันนักข่าว” ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกผู้ล่วงลับ , จัดเสวนา และ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมฯ

5 second read
0
0
643

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี “วันนักข่าว” ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกผู้ล่วงลับ จัดเสวนา พรบ.จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน และ การบรรยายพิเศษ “ภาคใต้ในวันนี้ และ ทิศทางสู่อนาคต”  มอบทุนการศึกษา

เมื่อวาน (5 มี.ค.65) ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย (สนต.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เนื่องใน  วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ โดยมี สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กว่า 80 คน

โดยมีมาตรการคุมเข้มตามหลัก New normal โดยก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ห้องประชุมเล็ก ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม สนต. คณะอนุกรรมการต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิมนุษยชน และ รับเรื่องร้องทุกข์

เพื่อรับฟังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ถึงการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้กรรมการบริหาร และ ฝ่ายต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และ อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ห้องประชุมใหญ่ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ  ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

“ในห้วงช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา หลังการเปลี่ยนแปลงของ “ภูมิทัศน์สื่อ” พวกเราได้รับผลกระทบที่หนักหน่วงมาแล้ว ก่อนหน้าของโควิด-19 หลายคนตกงานเพราะมีการปิดกิจการของนายทุนเจ้าของสื่อ หลายคนถูกเลิกจ้าง เพราะการปรับโครงสร้างของนายทุน เจ้าของกิจการ จนต้องหาที่ทำงานใหม่ หรือ ต้องเปลี่ยนอาชีพ เพื่อที่จะได้เดินไปข้างหน้า อีกครั้ง”

วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของวงการสื่อมวลชนภาคใต้ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ เพราะเป็นวันประชุมใหญ่ประจำปี แม้ว่า ปีนี้จะไม่มีการเลือกตั้ง เพราะยังไม่ครบวาระการบริหาร แต่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่สมาชิกจะได้มาพบกัน มารับฟังคณะกรรมการบริหาร มาเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และ มาร่วมกิจกรรม

โดยปีนี้มีการปฏิบัติเฉกเช่นทุกปี คือ เริ่มต้นด้วยการทำบุญทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับ  และ การบรรยายพิเศษ “ภาคใต้ในวันนี้ และ ทิศทางสู่อนาคต” โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมกับมีการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “พรบ.จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน” สมาชิกหลายคน ยังไม่ทราบถึงกฎหมายฉบับนี้ หรือ ไม่ได้ศึกษารายละเอียดมากนัก แต่เป็นเรื่องที่ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนต้องรับทราบ และ ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยขณะนี้ พรบ.ฯ ดังกล่าว ได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมที่จะประกาศใช้

โดยมีวิทยากร เช่น  ปิยะโชติ อินทรนิวาส บรรณาธิการข่าวออนไลน์  The Agenda ,  วีรชัย ทองเสน อดีตบรรณาธิการข่าวหน้า 1 นสพ.เดลินิวส์ , สุไลมาน แวมามะ สื่อมวลชน นสพ.ไทยรัฐ ทีวีช่อง 3  และ ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ทั้งนี้ มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้บุคคล ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือ การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เสรีภาพดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน แต่ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ และ ภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่

สมควรกำหนดให้มีองค์กร เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองเสรีภาพของบุคคล ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง และ กำหนดให้มีการส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน เพื่อให้การทำหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงได้มีการตราพรบ.จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ขึ้น

สุดท้าย มอบทุนการศึกษา 25 ทุน แก่บุตร ธิดา ที่เป็นสมาชิกของสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ  ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้มอบ

ที่มา : สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 6 มีนาคม 2565  15:54:59 เข้าชม : 1982794 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 อัปเดทล่าสุด งวดแรก โอนเงินเข้าวันไหน กี่บาท ! หลังก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ปิดระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน แล้ว

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เดือนมิถุนายน 2566 อัปเด … …