Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์: มองอย่างถูกต้อง กรณีจีน ยืนหยัด “การควบคุมโควิด-19 ให้เหลือศูนย์”

บทวิเคราะห์: มองอย่างถูกต้อง กรณีจีน ยืนหยัด “การควบคุมโควิด-19 ให้เหลือศูนย์”

13 second read
0
0
363

“การควบคุมโควิด-19 ให้เหลือศูนย์”  เป็นแนวนโยบายหลักที่จีนได้ยืนหยัดมาโดยตลอด ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19  ปัจจุบันภายใต้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ระลอกที่สี่ในขอบเขตทั่วโลก นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ เป็นต้นมา จีน ได้เผชิญกับแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการนำเข้าไวรัสโควิด-19 จากต่างประเทศ ภายในประเทศจีนได้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีลักษณะที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ในวงกว้างบ่อยครั้ง ทีมนำสูงสุดของจีนได้เน้นย้ำ อีกครั้งว่า “ต้องยืนหยัดการถือประชาชนสำคัญที่สุด”  การถือชีวิตสำคัญที่สุด โดยตลอด ยืนหยัดการดำเนินการอย่างแม่นยำและถูกหลักวิทยาศาสตร์และควบคุมโควิด-19 ให้เหลือศูนย์ เพื่อยับยั้งแนวโน้มการแพร่กระจาย และ ลุกลามของโรคระบาด โดยเร็วที่สุด”

แต่ทว่า ภายใต้สภาพที่ตัวเองรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างไร้ประสิทธิภาพ ประเทศตะวันตกบางประเทศได้วิพากษ์วิจารณ์เชิงลบอยู่เนือง ๆ ต่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของจีน  ตามนโยบายการควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์ สื่อตะวันตกบางสำนักได้ตีพิมพ์บทความโดยระบุว่าค่าใช้จ่ายในการควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์ของจีนนั้นสูงเกินไป หนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลของสหรัฐฯ ตีพิมพ์บทความ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ โดยกล่าวว่า “กลยุทธ์การควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์ของจีนนั้น ได้นำมาซึ่งความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับภัยคุกคาม”  เว็บไซต์สถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) เผยแพร่บทความเมื่อเร็วๆนี้โดยระบุว่านโยบายการควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์ของจีนได้ส่งผลกระทบต่องาน และ ชีวิตของผู้คนในทุกด้าน ส่วนหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ (Financial Times) ก็ได้ตีพิมพ์บทความที่ระบุว่า บริษัทต่างประเทศจำนวนมาก มีความไม่พอใจต่อการควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์ในจีน เนื่องจากกิจกรรมการผลิตจำนวนมากของพวกเขา พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ที่ต้องการเข้าประเทศจีน เพื่อดำเนินการทดลองใช้ และ อัพเกรด เครื่องจักร

นักวิเคราะห์เห็นว่า การวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบของสื่อตะวันตก ดังกล่าว โดยเนื้อแท้แล้วเป็นการเข้าใจผิด หรือ การบิดเบือนต่อแนวคิดค่านิยม ที่ถือประชาชน และ ชีวิตสำคัญที่สุด ระบบการบริหารจัดการประเทศ และ สภาพประเทศขั้นพื้นฐานของจีน

เพราะในความเป็นจริงการควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์ของจีน ไม่ใช่เพื่อแสวงหา “การติดเชื้อเป็นศูนย์” แต่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร็วที่สุด เท่าจะเร็วได้ พยายามบรรลุผลลัพธ์ให้มากที่สุด ในการป้องกัน และ ควบคุมด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสภาพประเทศของจีน และ กฎแห่งวิทยาศาสตร์ แต่หากจีนเลือกที่จะ “อยู่ร่วมกับไวรัสโควิด” เช่นเดียวกับประเทศตะวันตกหลาย ๆ ประเทศในปัจจุบัน เนื่องจากจีนมีประชากรจำนวนมหาศาล ก็ย่อมจะปรากฏผู้ป่วยอาการหนัก และ ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนรับไม่ได้

เป็นที่แน่นอนว่า มีปัญหา และ ช่องโหว่บางประการดำรงอยู่ในระหว่างการต่อสู้กับโรคโควิดของจีน แต่ถือเป็นเรื่องรองเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำเร็จ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด บนพื้นฐานของการลงลึกทำความเข้าใจไวรัสโควิด-19 และ การลงลึกกุมกฎแห่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไม่หยุดยั้ง จีนได้ปรับปรุงมาตรการป้องกัน และ ควบคุมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ในคู่มือว่าด้วยปฏิบัติการจัดการตรวจทดสอบกรดนิวคลีอิกเวอร์ชันล่าสุด ขอบเขตของการทดสอบกรดนิวคลีอิก ได้เปลี่ยนจาก “ทุกคน” เป็น “บางพื้นที่” โดยเน้นที่ “วิทยาศาสตร์ และ ความแม่นยำ” มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า นโยบายของจีนในการป้องกัน และค วบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ ห่วงโซ่อุปทาน ข้อเท็จจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การยืนหยัด “การควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์” นั้น สามารถช่วยให้จีนเป็นผู้นำหน้าการฟื้นฟูการทำงาน และ การผลิตในโลกได้ พร้อมกับเป็นหลักประกันด้านเสถียรภาพ และ ความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ ห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ ตามความต้องการของการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนได้ดำเนินมาตรการจำกัดการเข้าออกประเทศที่จำเป็น ซึ่งได้สะท้อนถึงแนวคิดแห่งการถือประชาชน และ ชีวิตสำคัญที่สุด และ เป็นความต้องการในการสร้างหลักประกัน แก่ผู้ประกอบการในตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจทุนต่างชาติด้วยในการดำเนินการผลิต และ การค้าขาย ได้อย่างเป็นปกติ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจีนได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประกันความต้องการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่จำเป็นของวิสาหกิจทุนต่างชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเปิดช่องทางด่วน และ เที่ยวบินตรง แบบเช่าเหมาลำ เป็นต้น เท่าที่ทราบจีนจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าเมือง สำหรับผู้ที่จะเดินทางมายังจีน ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การป้องกัน และ ควบคุมการระบาดของโควิด-19 เพื่อพยายามฟื้นฟูการไปมาหาสู่กันทางด้านบุคลากร ตามปกติ โดยเร็วที่สุด

กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่จีนยืนหยัด “การควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์” ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 นั้น เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หลังจากได้พิจารณาปัจจัยด้านต่างๆอย่างเต็มที่แล้ว อีกทั้งจีนมีพื้นฐาน และ เงื่อนไขในการดําเนินการได้ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อได้เปรียบอันโดดเด่น ที่สืบเนื่องมาจากการนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ ระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน ประชาคมระหว่างประเทศ ควรวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบให้น้อยลง และ เพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น ร่วมกันสร้างคุณูปการในการเอาชนะโรคโควิด-19 ของทั่วโลก

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 28 มีนาคม 2565  14:18:59 เข้าชม : 1985763 ครั้ง

Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

กลุ่ม ปตท. รวมพลังบรรจุถุงยังชีพ พร้อมส่งความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จาก พายุโนรู

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ … …