Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์ : อัตราการสนับสนุนจากประชาชนสูงกว่า 91 % รัฐบาลจีนทำได้อย่างไร ?

บทวิเคราะห์ : อัตราการสนับสนุนจากประชาชนสูงกว่า 91 % รัฐบาลจีนทำได้อย่างไร ?

6 second read
0
0
423

เมื่อเร็ว ๆ นี้ “Edelman” บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เผยแพร่รายงาน “เอเดลแมน ทรัสต์ บารอมิเตอร์ 2022” (The 2022 Edelman Trust Barometer) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนจีน ที่มีต่อรัฐบาลสูงถึง 91 % ในปี 2021 รั้งอันดับหนึ่งจาก 28 ประเทศที่ทำการสำรวจ

การสำรวจที่จัดทำโดย วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ในประเทศจีน เป็นเวลา 10 ปี ติดต่อกันได้สะท้อนให้เห็นเช่นกัน ว่า ความพึงพอใจของชาวจีนที่มีต่อรัฐบาลนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่า 90 % อย่างต่อเนื่อง

ชาวโลกอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่า ความไว้วางใจ และ ความพึงพอใจจากประชาชนอยู่ในระดับสูง เป็นเวลายาวนาน เช่นนี้ รัฐบาลจีนทำได้อย่างไร ?

นักวิเคราะห์ ชี้ว่า การที่รัฐบาลจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สามารถได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอดนั้น มี “เคล็ดลับ” ที่สรุปได้เป็นคำเดียว คือ ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเสมอ

ผู้คนทั้งหลายคงไม่มีวันลืม ว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2012 นายสี จิ้นผิง ซึ่งเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เดินทางไปยังอำเภอฟู่ผิง มณฑลเหอเป่ย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนลึกในเทือกเขาไท่หางซาน โดยเฉพาะเพื่อ “สำรวจสภาพความยากจนที่แท้จริง” และได้ออกคำสั่งระดมกำลังให้ดำเนินการแก้ไขอุปสรรค และ ความยากลำบาก เพื่อขจัดความยากจน

ถึงสิ้นปี 2020 ทั้ง 832 อำเภอ ยากจนในประเทศจีน ได้หลุดพ้นความยากจนสุดขีดทั้งหมด ในปี 2021 จีนได้บรรลุการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน และ ได้เริ่มต้นกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยทั่วทุกด้าน

ในโลกปัจจุบันมนุษยชาติ เผชิญความท้าทายร่วมกันหลายประการ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลุกลามในขอบเขตทั่วโลกอย่างรุนแรง สู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวพันถึงการอยู่รอด จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ไปจนถึงปัญหาการจ้างงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ล้วนเป็น “บททดสอบครั้งใหญ่” สำหรับคณะผู้บริหารประเทศต่าง ๆ ผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่า ย่อมจะยิ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เมื่อเผชิญกับโรคระบาด จีนยืนหยัดการถือประชาชนสำคัญที่สุด และ การถือชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมาโดยตลอด ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ 100 ปี ไม่เคยละทิ้งผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว ประสิทธิผลในการต่อสู้กับโรคระบาดของจีน ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ

ภายใต้ผลกระทบจากโรคระบาด ประชาชนกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด ? การสำรวจของ “Edelman” ใน 28 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของคนที่กังวลเรื่องการตกงานครองลำดับหนึ่ง คือ สูงถึง 85 %

เห็นได้ว่า การมีงานทำเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด  สำหรับชีวิตของประชาชน รัฐบาลจีน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงาน และ การรักษา “ชามข้าว” ของประชาชน เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม ตลอดจนปัจเจกบุคคล หรือ ครัวเรือน ที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมากกว่า แต่พวกมันมีปริมาณมาก และ ครอบคลุมในวงกว้างได้รองรับการจ้างงานส่วนใหญ่ จากสถิติพบว่า ทั่วประเทศจีน มีผู้ประกอบการในตลาด 150 ล้าน ราย ในจำนวนนี้มีถึง 100 ล้าน ราย ที่เป็นปัจเจกบุคคล หรือ ครัวเรือน ที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม ซึ่งมีการจ้างงานเกือบ 300 ล้าน คน จะเห็นได้ว่าเพื่อปกป้องผู้ประกอบการในตลาด จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจขนาดย่อมปัจเจกบุคคล และ ครัวเรือน ที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม

ปีนี้ ผู้ประกอบการในตลาดเหล่านี้ ในจีนได้รับ “ของขวัญชิ้นใหญ่” อีกครั้ง รัฐบาลจีนได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ปีนี้ เครดิตภาษีของวิสาหกิจขนาดย่อมจะได้รับคืนในคราวเดียว สำหรับรายได้ 1 ถึง 3 ล้าน หยวน ที่ต้องเสียภาษีประจำปีของวิสาหกิจขนาดย่อม จะลดการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลลงอีกครึ่งหนึ่ง รัฐบาลแนะแนวให้บริษัทแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ลดค่าธรรมเนียม เพื่อลดภาระให้กับผู้ค้ารายย่อย และ ขนาดกลาง นโยบายให้ความช่วยเหลือของทางการจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่พัก การค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งผู้โดยสาร และ อื่น ๆ ดอกผลของการลดหย่อนภาษีและ ค่าธรรมเนียมที่สืบเนื่องมาจากนโยบายประการต่าง ๆ ดังกล่าว จะให้ความช่วยเหลือ และ การสนับสนุนอย่างแม่นยำแก่ผู้ประกอบการในตลาดที่ประสบความยากลำบากในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินนโยบายอำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และ ประชาชนยิ่งมากขึ้นเท่าไร ก็ย่อมหมายถึงรายจ่ายทางการคลังที่มากยิ่งขึ้น เท่านั้น ในปีนี้รายจ่ายทางการคลังของรัฐบาลจีน จะขยายตัวมากกว่า 2 ล้านล้าน หยวน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นถูกเรียกร้องให้ต้อง “รัดเข็มขัด” ในรายงานผลการทำงานของรัฐบาลจีนประจำปีนี้ก็ได้ปรากฏสำนวน “ต้องยืนหยัดให้ภาครัฐใช้จ่ายอย่างประหยัด” อีกครั้ง การที่รัฐบาลจีน “รัดเข็มขัด” นั้นก็เพื่อให้ประชาชนสามารถมี “ชีวิตที่ดี”

ประชาชนจีน ต่างมีความรู้สึกโดยทั่วไป ว่า รัฐบาลจีน ได้ตั้งเป้าหมายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ไว้ที่การประกัน และ การปรับปรุงชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง จากการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้าน ไปจนถึงการทุ่มเทแก้ไขปัญหาความยากลำบาก ในการดำรงชีวิตของประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัย จากการปรับช่องทางความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ ชีวิตให้มีความคล่องตัว และ สร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไปจนถึงการลดช่องว่างระหว่างภูมิภาคกับภูมิภาค ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท และ ช่องว่างทางด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทำให้ภูมิภาคต่าง ๆ และ แขนงงานต่าง ๆ พัฒนาอย่างสอดประสาน สมดุล และ เปิดกว้างมาก ยิ่งขึ้น

การยึดมั่น และ ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน และ ทุกด้านในการบริหารประเทศชาติ อย่างแท้จริง คือเหตุผลรากฐานที่ทำให้รัฐบาลจีนได้รับการสนับสนุน และ ความไว้วางใจอย่างจริงใจจากประชาชน

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 31 มีนาคม 2565  15:48:59 เข้าชม : 1982939 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

“เจ.ดี.พูลส์” รุกตลาด“พูลวิลล่า” รับรีสอร์ท-อสังหาริมทรัพย์ ฟื้น !!

ขานรับสัญญาณบวกหมดโควิด-19 “เจ.ดี.พูลส์” เหยียบคันเร่งล … …