Home ข่าวเด่น ดิจิทัล นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 second read
0
0
225

วันนี้  (1 เมษายน 2565)  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ วัดมงคลนิมิตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตั้งแต่ พศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน และ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมา ในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อ ว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำไปช่วยเหลือเด็ก โดยมอบเป็นทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ของใช้ที่จำเป็น และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี

สำหรับกิจกรรมการทอดผ้าป่าฯ ในวันนี้ มีกิจกรรมการมอบทุนอุปการะเด็ก ประจำปี 2565 จำนวน 39 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 1 เมษายน 2565  22:18:59 เข้าชม : 1895824 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ … …