Home ข่าวเด่น ดิจิทัล นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ ประชุมหารือการจัดตั้งหน่วยงาน “ศูนย์ประสานงานค้นหา และ ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยย่อย (Rescue Sub Centre: RSC)”

นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ ประชุมหารือการจัดตั้งหน่วยงาน “ศูนย์ประสานงานค้นหา และ ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยย่อย (Rescue Sub Centre: RSC)”

4 second read
0
0
235

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)

วันนี้  (21 เม.ย.65)  นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ ประชุมหารือการจัดตั้งหน่วยงาน “ศูนย์ประสานงานค้นหา และ ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยย่อย (Rescue Sub Centre: RSC)” ตามโครงการศึกษาออกแบบติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการค้นหา และ ช่วยเหลืออากาศยาน และ เรือที่ประสบภัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยมี พลโท ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหา และ ช่วยเหลืออากาศยาน และ เรือที่ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการค้นหา และ ช่วยเหลืออากาศยาน และ เรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม ทภก.2 ชั้น 5 อาคาร  สำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 21 เมษายน 2565  20:15:59 เข้าชม : 1984723 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

สถาบันขงจื่อ ทั่วไทย ร่วมใจจัดคอนเสิร์ต” เส้นทางสายไหมใหม่ ไทย-จีน”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมป … …