Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ผู้บริหาร โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ผู้บริหาร โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ

1 second read
0
0
244

ภาพบุคคลจากซ้ายไปขวา
1.ภารณี กาลวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
2.มาร์คแลนด์ เบลคล็อค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
3.นรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
4.ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
6.โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.แดน ชินสุภัคกุล ที่ปรึกษาปรพธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
8.กันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565…..สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นรชิต สิงหเสนี (ที่ 3 จากขวา), โสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 3 จากซ้าย), ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา), มาร์คแลนด์ เบลคล็อค( ที่ 2 ขวาสุด), แดน ชินสุภัคกุล (ที่ 2 จากซ้าย), กันย์ ศรีสมพงษ์ (ซ้ายสุด) และภารณี กาลวิโรจน์ (ขวาสุด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเอ็ม 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ภาพบุคคลจากซ้ายไปขวา
1.กันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
2.แดน ชินสุภัคกุล ที่ปรึกษาปรพธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
3.โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
5.ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.นรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
7.มาร์คแลนด์ เบลคล็อค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
8.ภารณี กาลวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2565  17:18:59 เข้าชม : 1894825 ครั้ง

Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

กลุ่ม ปตท. รวมพลังบรรจุถุงยังชีพ พร้อมส่งความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จาก พายุโนรู

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ … …