Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต และ คณะกรรมการความปลอดภัย ลงพื้นที่สำรวจฯ

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต และ คณะกรรมการความปลอดภัย ลงพื้นที่สำรวจฯ

1 second read
0
0
269

วันนี้ (11 พ.ค.65) นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (คปอ.ทภก.) ลงพื้นที่สำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือน พ.ค.65 เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร และ การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ข้อ 25 (5) กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่สำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยกำหนดพื้นที่สำรวจ ณ พื้นที่ซ่อมบำรุง ภายในพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน ทภก.

ทั้งนี้ ทภก. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย และมาตรฐานสากล สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และ ลูกจ้างทุกระดับ

ส่วนกิจการพิเศษ และ มวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2565 18:10:59 เข้าชม : 1918247 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบเกาะภูเก็ต ยกเสาโกเต้ง วันนี้ (25 ก.ย.) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้ พิเศษ จัดงานสมโภช 111 ปี อ๊ามจุ้ยตุ่ยฯ

วันนี้ (25 ก.ย. 2565) ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) … …