Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์ : ข้อริเริ่ม เพื่อความปลอดภัยของโลก

บทวิเคราะห์ : ข้อริเริ่ม เพื่อความปลอดภัยของโลก

3 second read
0
0
392

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2022 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวถ้อยคำโดยเผยแพร่ ข้อริเริ่ม เพื่อความปลอดภัยของโลกเป็นครั้งแรก ซึ่งชูหลักยึดมั่น 6 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นแนวคิดความปลอดภัยร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือ และ ยั่งยืน ยึดมั่นหลักการเคารพอธิปไตย และ บูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ ยึดมั่นวัตถุประสงค์ และ หลักประกันของกฎบัตรสหประชาชาติ ยึดมั่นให้ความสำคัญต่อความห่วงใย ด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลของประเทศต่าง ๆ ยึดมั่นการขจัดข้อพิพาท และ ความขัดแย้งกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี และ การปรึกษาหารือกัน ตลอดจนยึดมั่นการรักษาความปลอดภัย ทั้งแบบดั้งเดิม และ ไม่ใช่แบบดั้งเดิม อย่างสอดประสานกัน

ข้อริเริ่ม เพื่อความปลอดภัยแห่งโลกได้ตอบโจทย์ ว่า โลกต้องการความปลอดภัยแบบไหน และประเทศต่าง ๆ ทำอย่างไร จึงจะบรรลุความปลอดภัยร่วมกันได้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศ อีกสิ่งหนึ่งที่จีนมอบแก่โลก ต่อจากข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลก

ความปลอดภัย หมายถึง ปราศจากอันตราย เป็นภาวะการป้องกันความสูญเสียด้านชีวิต และ ทรัพย์สินของมนุษย์ ตลอดจนความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตของมนุษยชาติ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้มนุษย์รู้สึกว่า อดทน หรือ ลำบาก ตามปกติความปลอดภัยแบบดั้งเดิม หมายถึง ความปลอดภัยด้านการทหาร การเมือง และ การทูต ส่วนความปลอดภัยไม่ใช่แบบดั้งเดิม หมายถึง ความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยทางการเงิน ลัทธิก่อการร้าย การแพร่กระจายอาวุธ การแพร่ระบาดของโรค อาชญากรรมข้ามประเทศ การลักลอบค้ายาเสพติด ผู้อพยพที่มิชอบด้วยกฎหมาย โจรสลัด และการฟอกเงิน เป็นต้น แนวคิดความปลอดภัยแห่งชาติของจีน ในปัจจุบันรวมถึงความปลอดภัยทางการเมือง ความปลอดภัยแห่งแผ่นดิน ความปลอดภัยทางการทหาร ความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยทางวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางสังคม ความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยทางระบบนิเวศ ความปลอดภัยด้านทรัพยากร และ ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์รวม 11 ประการ ด้วยกัน

ปีหลัง ๆ มานี้ สถานการณ์ความปลอดภัยของโลกไม่แน่นอน และ ไม่มั่นคงอย่างเห็นได้ชัด โลกใบนี้ทั้งไม่สงบ และ ไม่สันติ มนุษย์เรายังไม่พ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังต้องเผชิญอันตราย ที่ได้มาจากความปลอดภัยแบบดั้งเดิมรายใหม่ เสียอีก ทั่วโลกมีจุดปะทะกันหลายแห่งอยู่แล้ว แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิกฤตยูเครนปะทุขึ้นอีก นอกจากนี้ทั่วโลกมีประชากรเกือบ 2,000 ล้าน คน กำลังเผชิญการขาดแคลนพลังงาน อย่างร้ายแรง มีประชากร จำนวน 700-800 ล้าน คน กำลังอดอยาก ในช่วงกว่า 20 ปี หลังเข้าสู่ศตวรรษ 21 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภัยต่าง ๆ อย่างรุนแรงกว่า 7,700 ครั้ง เป็นเหตุให้ประชากรประมาณ 4,300 ล้าน คน ประสบภัย ความปลอดภัยของโลกเป็นที่น่าห่วงของชาวโลก

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวจีนประเดิมข้อริเริ่ม เพื่อความปลอดภัยของโลก ก็เพื่อที่จะร่วมมือกับประชาคมโลก ปกป้องสันติภาพโลก ป้องกันสงคราม และ การปะทะกัน อีกทั้งยังให้โลกใบนี้มีความปลอดภัย และ เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

เขียนโดย โจว ซี่ว์ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2565 10:26:59 เข้าชม : 1959743 ครั้ง

Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

กลุ่ม ปตท. รวมพลังบรรจุถุงยังชีพ พร้อมส่งความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จาก พายุโนรู

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ … …