Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง แล้ว 274 ราย พร้อมเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยเร็ว

กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง แล้ว 274 ราย พร้อมเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยเร็ว

2 second read
0
0
196

กฟผ. ชี้แจงอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน และ ทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านดงแล้ว 274 ราย พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร อย่างเร่งด่วน

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วย ผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมรับฟังกรณีราษฎรตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยื่นข้อเรียกร้องเรื่องการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน และ ทรัพย์สินให้กับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ เปิดเผยว่า กฟผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และ เข้าใจความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน และ ทรัพย์สินของราษฎรฯ และ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน และ ทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านดงมาโดยตลอด และ จะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยเร็ว

สำหรับ การจ่ายค่าชดเชยที่ดิน และ ทรัพย์สินของราษฎรแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรก จ่ายร้อยละ 70 ของค่าชดเชยทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าค่าที่ดิน (ถ้ามี) และ งวดที่สอง จะจ่ายหลังราษฎรรื้อย้ายบ้านพักอาศัย และ สิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ โดยการจ่ายค่าทดแทนให้กับราษฎรผู้อพยพทั้ง 4 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านดงมีความก้าวหน้า ดังนี้

กลุ่มที่ 1 จำนวน 294 ราย ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎรฯ ได้มีประกาศอนุมัติ และ กฟผ. ได้อนุมัติเบิกจ่ายแล้วจำนวน 274 ราย โดยจ่ายงวดแรกให้ราษฎรไปแล้ว 156 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและเห็นชอบแนวทางการจ่าย กรณีผู้อพยพหลายราย มีบ้านบนที่ดินแปลงเดียวกัน แต่ได้รับอนุมัติไม่พร้อมกันในครั้งนี้ ได้ตกลงให้มีหนังสือยินยอมระหว่างเจ้าของที่ดินกับเจ้าของบ้านที่ปลูกร่วม ส่วนการจ่ายงวดที่ 2 นั้น คณะทำงานได้ตรวจสอบความถูกต้องการรื้อย้ายบ้านพักอาศัย และ สิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จะเร่งนำเสนอคณะอนุกรรมการจ่ายเงินฯ คาดว่า จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม นี้

กลุ่มที่ 2 จำนวน 198 ราย เป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม โดยจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรต่อไป

กลุ่มที่ 3 จำนวน 450 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญประเมิน พื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยที่ดิน และ ทรัพย์สินในที่ดิน ดังกล่าว

ส่วนการปรับพื้นที่แปลงจัดสรร เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านถือเป็นงานเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และพร้อมดำเนินการตามแผนงานในเดือนมิถุนายนต่อไป

การอพยพครั้งนี้ เป็นไปตามการร้องขอของราษฎรเมื่อปี 2552-2553 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของ กฟผ. โดยให้ กฟผ.จ่ายค่าชดเชยที่ดิน ต้นไม้ และ ค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎร โดยใช้อัตราราคามาตรฐานของกรมชลประทาน และ ให้ กฟผ. มีสิทธิในที่ดินของราษฎร ที่จ่ายค่าชดเชยแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2565 09:31:59 เข้าชม : 1967825 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีสวดกลางบ้าน พร้อมพบปะประชาชน ณ ชุมชนสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 ต.วิชิต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ … …