Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

5 second read
0
0
270

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ภายใต้การนำอันเข้มแข็ง ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่มี ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเป็นแกนหลัก เศรษฐกิจของจีน ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง บนหนทางแห่งการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง ได้สร้างคุณูปการอย่างเด่นชัดต่อการพัฒนาของโลก และ ความก้าวหน้าแห่งมนุษยชาติ จึงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใน“การทดสอบใหญ่ว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลก”นั้น จีน สามารถทำคะแนนได้สูง ทั้งนี้เหตุผลสำคัญที่สุด ก็คือ การปฏิบัติตามการชี้นำของแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจนั่นเอง

การพัฒนานั้นเพื่อใคร ? บรรลุการพัฒนาแบบใด ? นี่เป็นคำถามสำหรับจีน และ ก็เป็นคำถามสำหรับโลก ด้วย

“ความปรารถนาของประชาชนที่มีต่อชีวิตอันดีงามนั้น ก็คือ เป้าหมายการฟันฝ่าต่อสู้ของเรา”

แนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจยืนหยัด “การพัฒนาเพื่อประชาชน” ได้ริเริ่มเสนอ “การสร้างโลกที่ดีงามร่วมกัน” ได้เขียนคำตอบของจีนว่า “ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในแบบทดสอบแห่งยุคสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั่วโลก

แนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจชี้นำการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงท่ามกลางการตอบสนอง “ความต้องการของมนุษย์” ขับเคลื่อนความร่วมมือและการประสบชัยชนะร่วมกันท่ามกลางการคล้อยตาม “ความต้องการด้านการพัฒนาทั่วโลก” ได้นำมาซึ่งบทเรียนอันลึกซึ้งแก่การบรรลุวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาทั่วโลกที่เปิดกว้าง อำนวยผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เคารพ และ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ยึดมั่นประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งดีงามที่สุด การตอบสนอง “ความต้องการของมนุษย์” ให้บทเรียนแก่การพัฒนาทั่วโลก

“สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน ได้เข้าสู่ยุคใหม่ ความขัดแย้งหลักในสังคมของเรา ได้กลายเป็นความขัดแย้ง ระหว่างความต้องการชีวิตอันดีงาม ที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของประชาชนกับการพัฒนาที่ไม่สมดุล และ ไม่เต็มที่”

จากความต้องการในชีวิตทางวัตถุ และ วัฒนธรรม ไปจนถึงความต้องการในชีวิตที่ดีงาม แนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจได้พิจารณาความต้องการของประชาชนจากมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น และ ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ยืนหยัดแนวคิดการพัฒนา ที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นที่สนใจในระดับสูงและเป็นประเด็นศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งจากทั่วโลก

ควรตอบสนอง “ความต้องการของประชาชน” อย่างไร? ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากช่องว่างการพัฒนา ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน และ ความเสื่อมโทรมลงของสภาพแวดล้อม การชี้นำด้วยทฤษฎีเชิงนวัตกรรม และ ถูกหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการแสวงหาเชิงปฏิบัตินั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ

“ต้องวางผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่ ไว้ในหัวใจโดยตลอด ยกระดับความสุขแห่งการดำรงชีวิตของประชาชน อย่างแน่วแน่ หลอมรวมการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง กับการตอบสนองความต้องการชีวิตที่ดีงามของประชาชน เข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด ผลักดันการยืนหยัดการถือระบบนิเวศวิทยาเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ การขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง และ การสร้างชีวิตที่มีคุณภาพสูง ให้หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ลงตัว และ เติมเต็มซึ่งกันและกัน”

ปธน.สี จิ้นผิง เป็นผู้กำหนดแนวทาง สำหรับพิมพ์เขียวการพัฒนา เขานำจีนทุ่มเทในการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง และ การสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย ในขณะเดียวกัน ที่ตอบสนองความต้องการชีวิตที่ดีงามของประชาชน นั้น ยังได้สร้างคุณูปการแก่การพัฒนาทั่วโลกด้วย

การที่มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งยากแห่งการพัฒนาทั่วโลก เช่น “การขาดดุลทางด้านสันติภาพ การพัฒนา และการบริหารจัดการ” ได้หรือไม่นั้น ที่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าประชาคมระหว่างประเทศจะสามารถมีแนวคิด และ ปฏิบัติการที่ถูกต้อง หรือ ไม่ในการขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจให้พัฒนาไปสู่ทิศทางที่เปิดกว้าง ครอบคลุม ทั่วถึง สมดุล และมีชัยชนะร่วมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และ ความร่วมมือในการพัฒนาทั่วโลก

ภายใต้การชี้นำของแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจีนกำลังช่วยสร้างโลก ให้มีสันติภาพที่ยั่งยืน ความมั่นคงที่ทั่วถึง ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ความเปิดกว้าง ความสะอาดบริสุทธ์ และ ความงดงามด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น บริการที่ดียิ่งขึ้น และ ตลาดที่ใหญ่ยิ่งขึ้น

ยึดมั่นความจริงใจเป็นสิ่งดีงามที่สุด อุทิศแนวทางความร่วมมือ และ ปล่อยดอกผลแห่งการพัฒนา

“เราต้องมีสติปัญญาในการวิเคราะห์ปัญหา ยิ่งต้องมีความกล้าหาญที่จะใช้ปฏิบัติการ”

จาก “การเติบโต” สู่ “การพัฒนา” แนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจตอบสนองความต้องการ และ ความยากลำบากด้านการพัฒนาทั่วโลก โดยตรง ได้อุทิศแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ข้อริเริ่ม”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลก และ อื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและการแบกรับภาระหน้าที่ของจีน ในฐานะประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

บทรายงานข่าวระหว่างประเทศมีข้อสังเกต ว่า ในระหว่างการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ การค้ากับต่างประเทศนั้น จีนได้คำนึงถึงความต้องการในทางปฏิบัติ และ ผลประโยชน์ในการพัฒนาของหุ้นส่วนความร่วมมือ อย่างเต็มที่

บริษัทแรนด์ของสหรัฐฯได้กล่าวชี้ในรายงานฉบับหนึ่งว่า ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ จีนได้ช่วยประเทศอื่น ๆ ในการเปิดตัวโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งได้สร้างงาน ปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบไฟฟ้า และ บริการอื่น ๆ ช่วยทำให้ประชาชนมากมายได้รับประโยชน์

ตั้งแต่ทางรถไฟจีน-ลาว ระเบียงเศรษฐกิจ จีน-ปากีสถาน ไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรมจีน-เบลารุส และ ท่าเรือพีเรียส จีน และ พันธมิตรได้ร่วมมือกันสร้าง “สะพานเชื่อมหัวใจ” “ถนนสู่ความมั่งคั่ง” “ท่าเรือแห่งความเจริญ” และ “เมืองแห่งความสุข” มากมายหลายแห่ง

ภายใต้การชี้นำของแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ จีน ได้รับความไว้วางใจจากโลก ด้วยจิตใจที่ช่วยสร้างความสำเร็จแก่ผู้อื่น ได้ผูกมิตรทั่วหล้าด้วยไมตรีจิตที่เคารพ และ ให้เกียรติผู้อื่น ได้บุกเบิกหนทางแห่งชัยชนะ ร่วมกันด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง และ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นับถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022 ทั่วโลกมี 148 ประเทศและ 32 องค์กรระหว่างประเทศ ได้ร่วมลงนามกับจีนในเอกสารความร่วมมือเกี่ยวกับ”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”มากกว่า 200 ฉบับ

ยึดมั่นสัจธรรมเป็นสิ่งดีงามที่สุด ปฏิบัติตามแนวทางพหุภาคีนิยมที่แท้จริง เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทั่วโลกให้สมบูรณ์

“ต้องปฏิบัติตามแนวทางพหุภาคีนิคมที่แท้จริง ยืนหยัดการเจรจาโดยไม่เผชิญหน้า เปิดกว้างโดยไม่กีดกัน หลอมรวมโดยไม่แยกออกจากกัน” “ปัญหาในโลกนี้มีความสลับซับซ้อน ทางออกในการแก้ไขปัญหา คือ รักษา และ ปฏิบัติตามแนวทางพหุภาคีนิคม ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ”

ปธน.สี จิ้นผิง ได้ส่งเสียงดังไปทั่วโลก เพื่อส่งเสริมพหุภาคีนิยมครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันดีงาม ในความร่วมมือที่ได้ชัยชนะร่วมกัน

จากการส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 2,100 ล้านโดสไปยังกว่า 120 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ไปจนถึงการเสนอข้อริเริ่มว่าด้วยปฏิบัติการความร่วมมือด้านวัคซีนทั่วโลก ต่อหน้าโรคระบาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นเวลานับศตวรรษ จีน ได้อรรถาธิบายให้เห็นว่า อะไรคือ พหุภาคีนิยมที่แท้จริง ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายอันแท้จริงของคำว่า “ช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ได้ยาก” และ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”

แนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่า ด้วยเศรษฐกิจส่งเสริมพหุภาคีนิยม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างยิ่งขึ้น และ ความกล้าหาญมากยิ่งขึ้น ผลักดันระบบบริหารจัดการทั่วโลกให้พัฒนาไปสู่ทิศทางที่เป็นธรรม และ สมเหตุสมผลยิ่งขึ้น ได้อุทิศแนวความคิด และ “คู่มือปฏิบัติการ”ให้กับการสร้างสรรค์โลก หลังวิกฤตโควิด-19

– ร่วมมือกัน รวมพลังเอาชนะโรคระบาด

– แก้ไขความเสี่ยงประเภทต่างๆ ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก อย่างมีเสถียรภาพ

– ก้าวข้ามช่องว่างการพัฒนา กระตุ้นภารกิจการพัฒนาทั่วโลก ให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง

– ละทิ้งแนวคิดสงครามเย็น บรรลุการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อำนวยผลประโยชน์แก่กัน และ แสวงหาชัยชนะร่วมกัน

– ดำเนินการตามวาระการพัฒนาปี 2030 แห่งสหประชาชาติ สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันด้านการพัฒนาทั่วโลก

ข้อริเริ่มและแนวทางต่างๆ ของจีนนั้น ได้แสดงให้ชาวโลกเห็นถึงความจริงใจ และ ปฏิบัติการของจีน ในการมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างโลกที่ดีงาม ยิ่งขึ้น

ภายใต้การชี้นำของแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ ประเทศใหญ่ทางตะวันออก คำนึงถึงความปรารถนาในชีวิตอันดีงามของประชาชน กำลังร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง และ ดีงามยิ่งขึ้นด้วยแนวคิด และ ปฏิบัติการที่ซื่อสัตย์ จริงใจ และ จริงจัง

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2565 10:08:59 เข้าชม : 1952746 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีสวดกลางบ้าน พร้อมพบปะประชาชน ณ ชุมชนสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 ต.วิชิต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ … …