Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์ – เขตซินเจียง แสนดีงาม

บทวิเคราะห์ – เขตซินเจียง แสนดีงาม

2 second read
0
0
201

จีน มีเพลงพื้นบ้านที่แพร่หลายเพลงหนึ่ง ชื่อว่า เขตซินเจียงแสนดีงาม โดยเนื้อร้องมีใจความว่า เขตซินเจียงของเรา เป็นพื้นที่อันดีงาม ทั้งภาคเหนือ และภาคใต้ของภูเขาเทียนซานเป็นทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ ชาวซินเจียงปรับปรุงทะเลทรายโกบีเป็นไร่นา หิมะละลายหล่อเลี้ยงพื้นที่ผืนนี้ พวงข้าวสาลีสุกงอมแล้วเป็นสีทอง ดอกข้าวเจ้าส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ยามมีลมพัดผ่านจะพบเห็นฝูงแพะ และ ฝูงวัวกลางทุ่งหญ้า องุ่น แตงกวา และ ผลไม้ต่าง ๆ มีรสหวานอร่อย เหมืองถ่านหิน เหมืองเหล็ก เหมืองเงิน และ เหมืองทองมีอยู่ทั่ว เพลงนี้ได้พรรณนาถึงความสวยงามของทัศนียภาพ เขตซินเจียง และ ความอุดมสมบูรณ์ของเขตซินเจียง รวมทั้งความรักของชาวซินเจียงที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตน

เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็น 1 ใน 5 เขตปกครองตนเอง ชนกลุ่มน้อยของจีน โดยมีพื้นที่กว่า 1,660,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตการปกครองเทียบเท่าระดับมณฑล ที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของจีน คิดเป็นประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมดของจีน นอกจากนี้ เขตซินเจียงตั้งอยู่ใจกลางทวีปเอเชียและยุโรป โดยติดต่อกับรัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน ปากีสถาน มอลโกเลีย อินเดีย และอัฟกานิสถานรวม 8 ประเทศ โดยมีเส้รพรมแดนยาวกว่า 5,600 กิโลเมตร เขตซินเจียงมีประชากร กว่า 25 ล้าน คน ซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าฮั่น ชนเผ่าอุยกูร์ ชนเผ่าคาซัค ชนเผ่าหุย ชนเผ่ารัสเซีย และ ชนเผ่ามองโกล เป็นต้น ครบทั้ง 56 ชนเผ่าของจีน

เขตซินเจียง ขึ้นชื่อด้านการร้องรำทำเพลง ผลไม้ และ หยก แต่ไหนแต่ไรมา ที่เขตซินเจียง ไม่ว่า จะอยู่ในทุ่งนา หรือ ในลานบ้าน ที่ไหนมีคนชุมนุมกัน ก็จะมีคนร้องรำทำเพลงกัน

โดยเฉพาะ ชนเผ่าอุยกูร์ ร้องรำทำเพลงเก่งที่สุด นิยมแต่งเพลงเอง และบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเอง การร้องเพลงเป็นวิธีสำคัญในการสื่อสารผูกมิตรของชาวอุยกูร์ ส่วนชนเผ่าคาซัคของเขตซินเจียงถือม้า และ เพลงเป็นปีกบินของชนเผ่าตน เขตซินเจียง มีเพลงพื้นบ้านเพลงหนึ่งมีเนื้อร้อง ว่า องุ่นของถูหลู่ฟัน แตงฮามี่ สาลี่คู่เอ่อร์เล่อ และ ทับทิมเย่เฉิง เป็นผลไม้ 4 อย่าง ที่ขึ้นชื่อของเขตซินเจียง นอกจากนี้ เขตซินเจียง ยังมีผลไม้อื่นอีกมากมาย ซึ่งรวมถึงแตงโม และ แอปริคอท เป็นต้น เนื่องจากอากาศในเขตซินเจียงมีแสงแดดเป็นเวลายาวนาน มีฝนตกน้อย และ อุณหภูมิต่างกันมากระหว่างกลางวันกับกลางคืน ผลไม้ของเขตซินเจียง จึงมีรสหวานเป็นพิเศษ หากว่า นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเขตซินเจียง ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูกาลผลไม้ของเขตซินเจียง ย่อมจะลิ้มรสผลไม้ซินเจียงทั้งอิ่มท้อง และ อิ่มตาเป็นที่ประทับใจ นอกจากนี้ เขตเหอเถียนในเขตซินเจียง เป็นแหล่งผลิตหยกที่มีชื่อเสียงของจีน หยกเหอเถียนมีสีสันสดใส และ มีเนื้อมันเป็นเงาวับ มีคุณค่าทั้งการดูชม และ การเก็บสะสม

หลังจากจีน ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ เขตซินเจียง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาก้าวหน้า วัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง ชนเผ่าต่าง ๆ ในเขตซินเจียงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสามัคคีกัน นอกจากนี้ ยังมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วย ปัจจุบัน เขตซินเจียงมีมัสยิดจำนวนกว่า 20,000 แห่ง มีครูอาจารย์มุสลิมจำนวน กว่า 28,000 คน ชาวมุสลิมจำนวน กว่า 11,300,000 คน คิดประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดของเขตซินเจียง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา เขตซินเจียงได้จัดส่งอาจารย์ศาสนาอิสลามจำนวน 47 คน ไปศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของอียิปต์ ปากีสถาน และประเทศอิสลามต่าง ๆ ตามลำดับ

ตั้งแต่จีนดำเนินยุทธศาสตร์บุกเบิก พัฒนาภาคตะวันตกเมื่อปี 2000 เป็นต้นมา จีนได้จัดวางการพัฒนาเขตซินเจียงเป็นจุดสำคัญยิ่ง เขตซินเจียงมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหินอุดมสมบูรณ์ โดยปริมาณการผลิตก๊าซธรรรมชาติอยู่อันดับหนึ่งของจีน ส่วนปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเป็นอันดับ 2 ของจีน นอกจากนี้ เขตซินเจียงยังเป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีปริมาณการผลิตฝ้ายคิดเป็น 1 ใน 3 ของทั่วประเทศ อำเภออาหว่าถี เขตอาเค่อซู เขตซินเจียงมีสมญานามว่า เมืองฝ้ายของจีน อำเภออาหว่าถีมีประวัติในการปลูกฝ้ายเป็นเวลาอันยาวนาน โดยมีพื้นที่ปลูกฝ้ายถึง 88,000 เฮกตาร์ ที่นั่นมีแสงแดงอุดม มีแหล่งน้ำที่มั่นคง อากาศค่อนข้างแห้ง โดยมีฝนตกน้อย ซึ่งเหมาะสมมากในการปลูกฝ้าย พร้อมกับตลาดทั้งจีนและต่างประเทศ มีความต้องการฝ้ายเขตซินเจียงเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง เขตซินเจียงพัฒนาการเพาะปลูก และ การเก็บเกี่ยวฝ้ายด้วเครื่องจักร เพื่อให้ทั้งกระบวนการการผลิตฝ้ายเป็นระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย

ปีหลัง ๆ มานี้ เขตซินเจียงให้ความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลักดันการผลิตด้านอุตสาหกรรม และ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อำเภอยี่ว์หมิน เขตถ่าเฉิง ซินเจียงเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดอกคำฝอย ซึ่งมีกรดไลโนเลอิกถึง 80% ขึ้นไป มีคุณค่าสูงทั้งโภชนาการ และ ทางเศรษฐกิจ บริษัทน้ำมันดอกคำฝอยเทียนติ่ง อำเภอยี่ว์หมินลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการกลั่นน้ำมันที่มีเอกลักษณ์ของตน ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บรรดาเกษตรกรผู้ปลูก ปี 2021 บริษัทดังกล่าว มีมูลค่าจำหน่ายน้ำมันดอกคำฝอยถึง 30 ล้าน หยวน คู่สามีภรรยาอาฮาถีทำงานในบริษัทนี้เป็นเวลากว่า 10 ปี เงินเดือนของพวกเขาคิดเป็นประมาณ 7,000 หยวน และมีประกันสังคมอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดสรรบ้านพักให้ด้วย

สถิติล่าสุดแสดงว่า จาก เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เขตซินเจียงได้สร้างตำแหน่งงานกว่า 260,000 ตำแหน่ง นายพ่าเอ่อร์อาถี อาปู้ตูข่าเต๋อเอ่อร์ จากตำบลอาจาเค่อ เมืองอาถูสือ เขตซินเจียง เป็นทหารปลดประจำการ เขาได้รับเหมาสวนเชอร์รี่ที่มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร สามารถสร้างรายได้ประมาณ 150,000 หยวนต่อปี นอกจากนี้ สวนเชอร์รี่ของเขายังสามารถสร้างตำแหน่งงานกว่า 20 ตำแหน่งด้วย

ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์เป็นเวลาหลายสิบปี เขตซินเจียงได้มีเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่ประกอบด้วยทางหลวง ทางรถไฟ เส้นทางการบิน และท่อส่งน้ำมันกับก๊าซ 4 ระบบ ปัจจุบันเขตซินเจียงมีสนามบินจำนวน กว่า 20 แห่ง เป็นเขตบริการที่มีสนามบินจำนวนมากที่สุดในจีน

หลายปีมานี้ ชาติตะวันตก และ กลุ่มต่อต้านจีน ใช้สิทธิมนุษยชนเป็นข้ออ้าง ใส่ร้ายป้ายสีเขตซินเจียง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่จะขัดขวางการพัฒนาของจีน เพื่อให้ประชาคมโลกได้เรียนรู้เขตซินเจียงให้มากยิ่งขึ้น เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา จีนได้เชิญนางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเดินทางไปเยือนเขตซินเจียง ระหว่างการเยือนครั้งนี้ ข้าหลวงใหญ่มิเชล บาเชเลต์ ได้มีโอกาสไปเยือนเมืองอุรุมชี เมืองเอกของเขตซินเจียงและตำบลคาสือ ตำบลเก่าแก่โบราณของเขตซินเจียง และ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนชนเผ่าต่าง ๆ เขตซินเจียงได้บรรยายสรุปมาตรการและผลงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการก่อการร้ายและการปราบปรามพวกหัวรุนแรงในเขตซินเจียง ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานเป็นต้น ให้ข้าหลวงใหญ่มิเชลบาเชเลต์ได้รับทราบ ในงานแถลงข่าวก่อนเสร็จสิ้นการเยือนครั้งนี้ ข้าหลวงใหญ่มิเชล บาเชเลต์ระบุว่า การเยือนเขตซินเจียงครั้งนี้ ไม่ใช่การสำรวจตรวจสอบ แต่ถือเป็นโอกาสการพูดคุยแลกเปลี่ยน และ ร่วมมือกับจีน ด้านสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ วงการต่าง ๆ ของจีน มีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า ปัญหาเขตซินเจียงไม่ใช่ปัญหาสิทธิมนุษยชน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย ความปลอดภัย และ บูรณภาพเหนือดินแดนของจีน ด้วยความพยายามของทุกภาคส่วน ปัจจุบัน เขตซินเจียงมีความปลอดภัย มั่นคง พัฒนา และเจริญรุ่งเรือง ผู้ที่ได้เคยไปเขตซินเจียงมาแล้ว ต่างชื่นชมว่า เขตซินเจียงเป็นพื้นที่อันดีงาม พื้นที่หนึ่งเลยทีเดียว

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 14 มิถุนายน 2565 10:21:59 เข้าชม : 1895834 ครั้ง

Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

กลุ่ม ปตท. รวมพลังบรรจุถุงยังชีพ พร้อมส่งความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จาก พายุโนรู

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ … …