Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง (แก้ไขข้อมูล) : เรื่อง เลี้ยงหมู….อย่าให้เดือดร้อนถึงเพื่อนบ้าน

บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง (แก้ไขข้อมูล) : เรื่อง เลี้ยงหมู….อย่าให้เดือดร้อนถึงเพื่อนบ้าน

4 second read
0
0
202

บทความ วิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง (แก้ไขข้อมูล)
🚩 เรื่อง เลี้ยงหมู…อย่าให้เดือดร้อนถึงเพื่อนบ้าน

📚ถาม : กรณีผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการเลี้ยงสุกร และ มีผู้ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน ที่ได้รับจากฟาร์มสุกร จนทำให้นายก อบต. มีคำสั่งระงับการประกอบกิจการ ต่อมา รมต.กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี จึงให้ อบต. เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และ ออกใบอนุญาตให้ใหม่ ท่านคิดว่า อบต. ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?

👉🏻 ตอบ : การระงับกิจการโดยคำสั่งของ อบต.นั้น เกิดจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเลี้ยงสุกร โดยไม่ถูกสุขลักษณะ และ การที่รมต. วินิจฉัยให้ออกใบอนุญาตให้ใหม่ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว เมื่อการสั่งระงับใบอนุญาต เป็นช่วงที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินกิจการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อบต. จึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ในเรื่องการดูแลสุขลักษณะ และ การป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียน จนอาจต้องถูกระงับการประกอบกิจการ หรือ ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาต ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ในการถูกระงับการประกอบกิจการ โดยไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหาย ในระหว่างที่ดำเนินกิจการ ไม่ถูกต้องได้

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3bAxxzf
ที่มา : สำนักงานศาลปกครอง

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2565 16:20:59 เข้าชม : 1892683 ครั้ง

Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

กลุ่ม ปตท. รวมพลังบรรจุถุงยังชีพ พร้อมส่งความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จาก พายุโนรู

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ … …