Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์ : การที่ นางแนนซี เพโลซี ดื้อดึง เยือนเขตไต้หวันของจีน เป็นเรื่องตลก ประชาคมโลก ยืนหยัดหลักการ จีนเดียว

บทวิเคราะห์ : การที่ นางแนนซี เพโลซี ดื้อดึง เยือนเขตไต้หวันของจีน เป็นเรื่องตลก ประชาคมโลก ยืนหยัดหลักการ จีนเดียว

5 second read
0
0
232

วันที่ 2 สิงหาคม นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ดื้อดึงเยือนเขตไต้หวันของจีน โดยไม่สนใจการทักท้วงอย่างหนักแน่น และ การคัดค้านอย่างเด็ดขาดจากจีน การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการฝ่าฝืนหลักการจีนเดียว และ ข้อกำหนดในแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ 3 ฉบับขั้นร้ายแรง เป็นการทำลายอธิปไตย และ บูรณภาพเหนือดินแดนของจีน ขั้นร้ายแรง กระเทือนพื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯอย่างร้ายแรง และเป็นการส่งสัญญาณผิดมหันต์แก่กลุ่มแบ่งแยก “ให้ไต้หวันเป็นเอกราช” จีน คัดค้านต่อกรณีนี้อย่างถึงที่สุด ประณามอย่างแข็งกร้าว และได้เจรจากับสหรัฐฯอย่างจริงจังและคัดค้านสหรัฐฯ อย่างรุนแรง

เป็นที่ทราบกัน ว่า โลกนี้มีเพียงจีนเดียว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ที่แบ่งแยกมิได้ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลชอบธรรมอย่างเดียวในนามทั่วประเทศจีน โดยข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ได้ยอมรับเรื่องนี้อย่างชัดเจน

ตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น 181 ประเทศ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน บนพื้นฐานแห่งหลักการจีนเดียว โดยหลักการจีนเดียวเป็นความรับรู้ร่วมกันของประชาคมโลก เป็นพื้นฐานทางการเมืองที่จีน ดำเนินการไปมาหาสู่กันกับประเทศต่าง ๆ เป็นหัวใจสำคัญของผลประโยชน์หัวใจสำคัญของจีน เป็นขอบเขตและเส้นตายที่ล้ำไม่ได้ ชาวสหรัฐฯ บางคนท้าทายอธิปไตยของจีน ในปัญหาไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ละเมิดนโยบายจีนเดียว ตลอดจนเจตนาสร้างปัญหาในช่องแคบไต้หวัน โดยประชาชนจีนไม่ยอมรับต่อเรื่องนี้ ประชาคมโลก ก็เหยียดหยามต่อความท้าทายที่ไม่มีเหตุผลแบบนี้ 100 กว่า ประเทศ และองค์การสากลแสดงการสนับสนุนจุดยืนของจีน ในรูปแบบต่าง ๆ

วันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น นายสเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์ ขณะตอบคำถามเกี่ยวกับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ดื้อดึงเยือนเขตไต้หวันของจีนว่า สหประชาชาติจะยืนหยัดข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 และ นโยบายจีนเดียวต่อไป เขากล่าวว่า นโยบายของสหประชาชาติที่มีต่อปัญหานี้คือ เราจะยืนหยัดข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติผ่านความเห็นชอบ เมื่อค.ศ. 1971

วันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทย เปิดเผย ว่า กรณีสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันนั้น ประเทศไทย ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ช่องแคบไต้หวัน อย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงกังวลอย่างยิ่ง ไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และไทยไม่ประสงค์ที่จะเห็นการดำเนินการใด ๆ ที่จะเพิ่มความตึงเครียด และ บั่นทอนสันติภาพเสถียรภาพ ในภูมิภาค โดยหวังให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะใช้ความอดทนอดกลั้น และ ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ หลักการว่าด้วยการเคารพอธิปไตย และ บูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ ว่า รัสเซียถือพฤติกรรมของแนนซี เพโลซี เป็นการยั่วยุ ปัญหาไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน อย่างแท้จริง จีนมีสิทธิ์ใช้มาตรการทั้งปวงที่จำเป็นในปัญหาไต้หวัน พิทักษ์อธิปไตยของประเทศ และ บูรณภาพเหนือดินแดน

โฆษกกระทรวงเกาหลีเหนือ กล่าวว่า พฤติกรรมของสหรัฐฯ ในการแทรกแซงกิจการภายใน และ การยั่วยุทางการเมือง และ การทหาร เป็นรากฐานแห่งความพินาศ ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ที่แบ่งแยกมิได้ ปัญหาไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน

นายคัง โพอัก ผู้แทนพิเศษประเทศประธานอาเซียน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชายืนหยัดหลักการจีนเดียว เรียกร้องให้สหรัฐฯรักษาค่ำมั่นสัญญา ปฏิบัติตามหลักการจีนเดียว และ แถลงการณ์ร่วมระหว่างจีน-สหรัฐฯ ทั้ง 3 ฉบับ

รัฐบาลนิการากัวประณามแนนซี เพโลซีดื้อดึงเยือนเขตไต้หวัน เน้นว่า ประเทศใด กำลังใด และ บุคคลใด ล้วนไม่ควรประเมินความมุ่งมั่น และ ความสามารถของรัฐบาล และ ประชาชนจีน ในการพิทักษ์อธิปไตย และ บูรณภาพเหนือดินแดน ต่ำไป

การแสวงหาสันติภาพ มุ่งความมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา บรรลุชัยชนะร่วมกัน เป็นความปรารถนาร่วมกันของประเทศส่วนภูมิภาค การที่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ดื้อดึงเยือนเขตไต้หวันของจีน เป็นเรื่องตลกโดยสิ้นเชิง สหรัฐฯได้เอาปัญหาไต้หวันเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผิดทางกับการรอคอยของประชาชนเอเชีย-แปซิฟิก เป็นอันตราย และ โง่ เป็นอย่างยิ่ง หลักการจีนเดียว ได้กลายเป็นกฎระเบียบขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นส่วนประกอบของระเบียบสากล หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพฤติกรรมที่ไร้ยางอายของสหรัฐฯ มีแต่จะทำให้ประชาชนประเทศต่างๆ ดูชัดยิ่งขึ้นว่า สหรัฐฯ เป็นผู้ทำลายสันติภาพรายใหญ่ที่สุด ในปัจจุบัน สิ่งที่สหรัฐฯ ควรทำก็คือ ระงับการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ และ หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติทันที ระงับการใช้ไต้หวันเป็นข้ออ้างก่อกวนเอเชีย-แปซิฟิก

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 6 สิงหาคม 2565 12:47:59 เข้าชม : 1894721 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

สีจิ้นผิง กับ การหลอมรวมภูมิปัญญาจีน ในโลกสมัยใหม่

ในช่วง ที่ นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาช … …