Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

1 second read
0
0
206

วันนี้ (8 ส.ค.65) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยมี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางศุลีพร ปิ่นทองพันธุ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางกันต์ชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด พัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด พนักงานกวาดขยะ พนักงานเก็บขยะท้ายรถ และพนักงานขับรถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้

ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด พนักงานกวาดขยะ พนักงานเก็บขยะท้ายรถ และพนักงานขับรถเก็บขยะ จำนวน 285 คน นับว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวสงขลา

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 8 สิงหาคม 2565 21:34:59 เข้าชม : 1896412 ครั้ง

Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

กลุ่ม ปตท. รวมพลังบรรจุถุงยังชีพ พร้อมส่งความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จาก พายุโนรู

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ … …