Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 143 ทุน รวมเป็นเงิน 715,000 บาท

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 143 ทุน รวมเป็นเงิน 715,000 บาท

2 second read
0
0
421

วันนี้ (22 ส.ค. 65) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านตัวแทนผู้ปกครองเด็กออทิสติก และ เด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 143 ทุน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เด็ก และ ครอบครัว โดยมี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และผู้ปกครองผู้พิการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมตลิ่งชัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
.
นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และ ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล การจัดสรรทุนการศึกษาครั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่มจัดให้แก่เด็กออทิสติก และ เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจน และ ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 143 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาท
.
ด้านนางสุพิศ นวลปาน เป็นตัวแทนผู้ปกครองเด็กออทิสติก และ เด็กพิการจังหวัดสงขลา ที่เข้ารับทุน ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ใจความว่า ในนามผู้รับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม มีความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจําเป็น และ ความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษา ในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 22 สิงหาคม 2565 17:57:59 เข้าชม : 1986115 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …