Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน “นาบอนเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน “นาบอนเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

2 second read
0
0
116

วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียน (นาบอนเกมส์) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดย นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียน (นาบอนเกมส์) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน เพื่อบ่งเพาะสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา อันประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดแก่นักเรียน เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และ กองเชียร์

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชมโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ที่ได้มองเห็นประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา เพราะกีฬาเป็นสื่อ หรือ เครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพในอนาคต กีฬาทำให้คนมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักสามัคคี รู้จักการให้อภัยต่อกัน นอกจากนั้น กีฬาและกิจกรรมที่ต่อเนื่องยังเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถะสำคัญในตัวผู้เรียน ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการป้องกันการมั่วสุมอบายมุข การเสพสารเสพติด เป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาของเด็ก และ เยาวชนที่ดีของชาติ ต่อไป”

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 27 สิงหาคม 2565 09:42:59 เข้าชม : 1968325 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

สถาบันขงจื่อ ทั่วไทย ร่วมใจจัดคอนเสิร์ต” เส้นทางสายไหมใหม่ ไทย-จีน”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมป … …