Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ผู้บริหาร โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน รับโล่รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 จาก รมตฯกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้บริหาร โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน รับโล่รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 จาก รมตฯกระทรวงวัฒนธรรม

3 second read
0
0
244

เป็นปลื้ม….อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ให้ ชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ในประเภทบุคคล ชุมชน และ องค์กร ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 “Sustainability with Moral: อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์คุณธรรม มอบรางวัล “คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔” ยกย่องคนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม จัดพิธีมอบรางวัล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร และ สื่อ ที่มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ แก่สังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ ร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติให้คนดีมีพื้นที่ยืน และ ความดีมีพื้นที่ในสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ ที่ยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ แต่เรายังได้เห็น “พลังคุณธรรม” ของคนไทย กลุ่มหนึ่ง ที่สะท้อนผ่านผลงานและพฤติกรรม ปรากฏเป็นคุณธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งความมีจิตสาธารณะ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ วินัยรับผิดชอบ และความพอเพียง รวมถึงคุณธรรมในด้านอื่น ๆ โดยคุณธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการประคับประคองสังคมไทยของเราให้เดินหน้าต่อไปได้แล้ว ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมให้ต่อสู้ อดทน จนผ่านบททดสอบที่ท้าทายไปได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน และ ทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และผลักดันการดำเนินงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ โดยเฉพาะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงทุกฝ่าย ที่ได้พร้อมใจกันนำเสนอรายชื่อ และ ผลงาน บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญ เป็นตัวอย่างของบุคคล ชุมชน องค์กร และ สื่อมวลชน เพื่อสรรสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 29 สิงหาคม 2565 13:20:59 เข้าชม : 1895632 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …