Home ข่าวเด่น ดิจิทัล อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอการออกแบบขั้นต้น โครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอการออกแบบขั้นต้น โครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์

2 second read
0
0
210

วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอการออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design) โครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดย นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 3 นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน คณะผู้ออกแบบ และ ผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การดำเนินการโครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบขั้นต้น และ การจัดทำแบบรายละเอียดก่อสร้าง ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน และได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก จากทุกภาคส่วน ซึ่งบริษัทผู้ออกแบบได้นำไปประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุง และ พัฒนาแบบก่อสร้างโครงการระเบียงกระจก หาดสุรินทร์ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของชาวภูเก็ต รวมไปถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการของ อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน อย่างบูรณาการ

โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการออกแบบขั้นต้น ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น จากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในครั้งที่ผ่านมา และ ระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์อีกครั้ง อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องต่อความต้องการของคนในพื้นที่ชาวภูเก็ต และ ตอบสนองส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจุดหมายตา รวมทั้งเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต ต่อไป

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 31 สิงหาคม 2565 19:08:59 เข้าชม : 1897251 ครั้ง

อบจภูเก็ต ดูแล ประชาชน

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …