Home ข่าวเด่น ดิจิทัล อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ภาคใต้ ประจำปี 2565

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ภาคใต้ ประจำปี 2565

2 second read
0
0
184

วันนี้ (8 กันยายน 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หัวข้อ การบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงาน และ นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในการจัดการโครงการอบรมสัมมนาฯ ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต นายก อบจ.ภาคใต้ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภาคใต้ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่มอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต ดําเนินการจัดการอบรมสัมมนา และ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ และ ขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดภูเก็ตด้วยความยินดี และ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน

การจัดโครงการอบรมสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ต เป็นโอกาสที่บุคลากรของ อบจ.ในภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการและพนักงาน ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนําองค์ความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ กล่าวว่า “โครงการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาประเด็นความท้าทาย และ โอกาสในการจัดบริการสาธารณะ และ ร่วมกันหาวิธีการในการให้ความช่วยเหลือ หรือ แก้ไขปัญหา เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี รวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายก อบจ. ประธานสภา อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภาคใต้ รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน 850 คน โดยกําหนดหลักสูตรให้มีการบรรยาย การอภิปราย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมี คณะวิทยากรจากสํานักงานกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG MOVE”

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 9 กันยายน 2565 15:00:59 เข้าชม : 1859283 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …