Home ข่าวเด่น ดิจิทัล อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

1 second read
0
0
199

วันนี้ (9 กันยายน 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และ ทักษะของ อสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชนฯ และ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม. ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการช่วยเหลือประชาชน ในหมู่บ้าน และ ชุมชน โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 นางสาวนัฐริกา มานะบุตร นายกสมาคม อสม.จังหวัดภูเก็ต และ ผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณ และ การทำงานในการประสานความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และชมรม อสม.จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณ จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการสื่อสารด้านสาธารณสุข ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
จังหวัดภูเก็ต มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทุกหมู่บ้าน และ ชุมชน จำนวน 2,300 คน กระจายอยู่ทั่วทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต การยกระดับ อสม. เป็น “หมอคนที่ 1” นับได้ว่า เป็นการยกย่องบทบาทของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีความสุขกาย สุขใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นกลุ่มพลัง และ องค์กรแกนนำหลัก ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง แนวคิด และ ร่วมสร้างสุขภาพพอเพียงในระดับของตนเอง และ ครอบครัว สู่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ในทุกพื้นที่”

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 10 กันยายน 2565 09:02:59 เข้าชม : 1928456 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

คืน 5 ก.พ. CMG จัดงานกาล่า ฉลอง เทศกาลโคมไฟ 2023

วันที่ 5 ก.พ. 66 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทิ … …