Home ข่าวเด่น ดิจิทัล จีน ให้ความสำคัญกับปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่เปิดประเทศ โดย รศ.วิภา อุตมฉันท์

จีน ให้ความสำคัญกับปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่เปิดประเทศ โดย รศ.วิภา อุตมฉันท์

8 second read
0
0
168

เติ้งเสี่ยวผิง เคยกล่าวไว้ ตั้งแต่ครั้งจีนเปิดประเทศใหม่ ๆ ว่า การศึกษาสัมพันธ์อย่างแนบแน่น และ สำคัญอย่างยิ่งยวด ต่อการพัฒนาประเทศของจีน ในทุกขั้นตอน “เราจะต้องสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งหน้าสู่ความทันสมัย มุ่งหน้าสู่อนาคต มุ่งไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของโลก” แต่ตลอดหลายสิบปี ตั้งแต่จีนเปิดประเทศ กระแสข่าวเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของจีน โดยเฉพาะ การผงาดตัวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำอันดับ 2 ของโลก มีเรื่องราวมากมายที่ชาวโลก ให้ความสนใจ จนอาจกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา และ ปฏิรูประบบการศึกษาของจีน ได้รับการพูดถึงน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ภายในประเทศจีนระบบการศึกษามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ไม่เพียงแต่ประเทศจีน ทุกวันนี้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างก็พูดถึงการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ทันยุคทันสมัยเช่นกัน แตกต่างกันที่แต่ละประเทศ จะการให้ความสำคัญมาก หรือ น้อย ย่อมขึ้นต่อวิสัยทัศน์ และ นโยบายของผู้นำ กล่าวสำหรับประเทศไทย ประเด็นเรื่องการศึกษา ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากชึ้น ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา อย่างเห็นได้ชัด เด็กนักเรียนระดับมัธยมในประเทศไทย จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกตัวเอง ว่า “กลุ่มนักเรียนเลว” ถึงกับลงถนนถือป้ายยื่นข้อเสนอให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงฯ รับปากว่า จะปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพิ่มเนื้อหาวิชาที่ตอบสนองโลก แห่งเทคโนโลยี ในอนาคต เรียกร้องไปจนกระทั่งเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคล ที่พวกเขาเห็น ว่า จุกจิกไร้สาระ เช่น การบังคับให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบ บังคับเรื่องทรงผม เรียกร้องให้เลิกการทำโทษนักเรียนด้วยการตี เป็นต้น ข้อเรียกร้องเหล่านี้ อาจดูจุกจิกไร้สาระ แต่หากผู้ใหญ่เปิดใจกว้าง รับฟังก็คงต้องยอมรับ ว่า นี่คือ เสียงสะท้อนแห่งความคับข้องใจของเด็กรุ่นใหม่ ที่มีต่อสิ่งเก่าที่ยังหยุดนิ่ง ไม่ยอมปรับตัว ไปตามยุคสมัย

ย้อนกลับมาดูภายในในประเทศจีนอีกครั้ง แม้ว่าการปฏิรูปการศึกษา ไม่ใช่เรื่องเด่นเรื่องดัง ที่เราได้ยินกันหนาหู แต่เพราะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ผู้นำจีน ให้ความสำคัญในระดับต้น ๆ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จึงยังคงเดินหน้าไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จีน จะไม่ยอมให้ระบบการศึกษา กลายเป็นอุปสรรคฉุดรั้งการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของตนในยุคเปิดประเทศอย่างเด็ดขาด ยกตัวอย่าง ปี 2010 นายหวังติ่งหวา รองผู้อำนวยการใหญ่ กรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาของจีน ได้รับเชิญไปกล่าวปาฐกถา ที่ Asia Society and the Council of Chief State School Officers คำคมที่เขากล่าวต่อที่ประชุมก็คือ “จีน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องผันตัวเอง จากประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ “มาก” ให้กลายเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่ “แข็งแกร่ง” และ จากคำขวัญนี้ จึงได้ขยายความต่อไปเป็น “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา 4 ด้าน” คือ ขยายการศึกษาไปให้ถึงเด็กก่อนวัยเรียน และ เด็กระดับการศึกษาภาคบังคับ ให้ทั่วถึง ; ให้ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาแก่เด็กทุกคนมากขึ้นอีก ; พัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยสนองตอบต่อความเป็นจริงของโลกยุคใหม่ ไม่ให้นักเรียนท่องจำสูตร ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริง เพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ อวกาศ ฝึกการคิดคำนวณ และ การทดลองในห้องปฏิบัติการให้มาก ; มาตรการวัดผลการศึกษา ต้องเที่ยงตรง และ เป็นวิทยาศาสตร์ มากขึ้น ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อ ที่เขาเสนอไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เมื่อนำลงสู่การปฎิบัติ เนื่องจากจีนเป็นประเทศ ที่มีการอพยพ และ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนสูงที่สุด ในโลก แต่ละปีมีคนจีนอย่างน้อย 300 ล้าน คน อพยพจากชนบทเข้าเมือง เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า กล่าวในแง่ของการปฏิรูปการศึกษา ย่อมหมายความว่า รัฐ มีหน้าที่ต้องจัดหาโรงเรียนเพิ่มขึ้นมารองรับครอบครัวใหม่ ๆ ในเขตเมืองไม่รู้จักหยุดจักหย่อน จึงจะสามารถสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่พลเมืองทุกคนได้ แต่หวังติ่งหวา หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการเสนอให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแก่ครู แล้วให้ครูหมุนเวียนเดินทางไปสอนตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศทุก ๆ 5 ปี ด้วยวิธีนี้ จึงทำให้นักเรียนในชนบทห่างไกลมีโอกาสได้เรียนกับครูเก่ง ๆ มีประสบการณ์ เสมอหน้าเด็กในเมืองใหญ่ที่เจริญแล้ว

ร่างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา 4 ด้าน นี้ เมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างดีแล้ว จะนำลงสู่การปฏิบัติมีกำหนดเวลา 10 ปี ในระหว่างนี้ กระทรวงศึกษาจะเปิดรับความเห็นและข้อวิจารณ์ต่าง ๆ จากสังคม ซึ่งคาดว่า จะได้รับการตอบรับเป็นจำนวนนับล้าน และ จะกระจายแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อนี้ ไปให้แก่ครู และ นักเรียนทั่วประเทศ รับรู้ ในที่นี้มีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา กว่า 370,000 แห่ง ครู และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกกว่า 200 ล้านคน ฯลฯ

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 11 กันยายน 2565 10:45:59 เข้าชม : 1957899 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …