Home ข่าวเด่น ดิจิทัล แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลถือศีลกินผัก ปีนี้

แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลถือศีลกินผัก ปีนี้

8 second read
0
0
287

ทศวรรษแห่งความมงคล แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เฉลิมฉลอง 10 ปี ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 65 นี้

ทศวรรษแห่งความมงคล แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เฉลิมฉลอง 10 ปี ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตอกย้ำ เจตนารมย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตอย่างยั่งยืน ปีนี้ชูสัญลักษณ์ “ปลาทอง” สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรือง อวยพรชาวภูเก็ตในเทศกาลถือศีลกินผัก ปี 65 จัดงานแถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนัก และ มีส่วนร่วมในเทศกาลสำคัญ รวมถึงเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีความคึกคักในช่วงเทศกาลปีนี้ โดยได้รับเกียรติ จาก คุณพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต

เชิญชวนลูกบ้านแสนสิริ ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และ พันธมิตรธุรกิจ ทั่วประเทศ ร่วมถือศีลกินผัก ทำจิตใจสงบในช่วงเทศกาล พร้อมร่วมมือร่วมใจทำความสะอาด 4 ศาลเจ้า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผัก ที่กำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 65 ของปีนี้ อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี สนับสนุนลูกบ้านแสนสิริ ปลูกผักปลอดสาร ที่ Sansiri Backyard เพื่อรับประทานในช่วงเทศกาล

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ว่า แสนสิริ พัฒนาที่อยู่อาศัยตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภูเก็ตมายาวนาน กว่า 10 ปี มีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมุ่งมั่นร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่าง “ประเพณีถือศีลกินผัก” ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้สืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะภาคเอกชน ที่มีเจตนารมย์เดียวกันในการดำเนินธุรกิจ และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ได้ผนึกความร่วมมือสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 10 ซึ่งนับเป็นทศวรรษแห่งความมงคลในปีนี้

“เรามีความมุ่งมั่นเป็นกำลังที่สำคัญ ในการเข้าร่วมประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม และ ชุมชน ด้วยการสนับสนุนเงินในการทำกิจกรรมสำหรับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต รวมมูลค่า กว่า 300,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ ซึ่งเป็นลูกบ้านโครงการแสนสิริในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ พันธมิตรธุรกิจตลอดจนพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีครั้งสำคัญนี้ โดยจะมีการร่วมกันล้างอ๊าม ทำความสะอาด 4 ศาลเจ้าใหญ่ ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และ ศาลเจ้ากะทู้

นอกจากนี้ ในปีนี้ แสนสิริ ยังได้มีการส่งเสริมเรื่อง Well-being living ให้ความสำคัญเพื่อสร้างสมดุลของการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชิญชวนให้ลูกบ้านร่วมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสาร เพื่อรับประทานเองที่ Sansiri Backyard (แสนสิริ แบคยาร์ด) ณ ทุกๆ โครงการของแสนสิริทั่วประเทศ ร่วมอิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินผักระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคมนี้” นายอุทัย กล่าว

คุณสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับแสนสิริ ในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษ ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหาร และ พนักงาน มีโอกาสทำงานจิตอาสา มีส่วนร่วมลงมือทำประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม ตลอดจนเชิญชวนลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 อย่างเต็มรูปแบบ และ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดภูเก็ตนี้ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และ ครอบครัว นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังสามารถร่วมชมพิธีกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีโก๊ยโห้ย (ลุยไฟ), พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ), พิธีส่างกิ้วอ๋อง (ส่งพระ), พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหาร), พิธีเตี้ยมง่าน(เปิดเนตรองค์พระ), พิธีส่งเก้ง (สวดมนต์), พิธีส่งพระกิ้วอ๋องต่ายเต่ และหยกอ๋องส่องเต่ เป็นต้น

“เทศกาลถือศีลกินผักปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้ออกแบบ สัญลักษณ์ “ปลาทอง” ซึ่งมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรือง อวยพรให้ชาวภูเก็ต อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ในปีนี้ นอกจากนั้น ทั้งแสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผักผ่าน ทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารต่าง ๆ และ โซเชียลมีเดียแก่คนทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต ให้มีความคึกคักในตลอดช่วงประเพณีปีนี้ อีกด้วย” คุณอุทัย และ คุณสักวัฏ กล่าวปิดท้าย

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 16 กันยายน 2565 22:18:59 เข้าชม : 1892536 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …