Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์ : “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ส่งเสริม การพัฒนาร่วมกันทั่วโลก

บทวิเคราะห์ : “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ส่งเสริม การพัฒนาร่วมกันทั่วโลก

4 second read
0
0
291

เมื่อ 9 ปีที่แล้ว นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เสนอข้อริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ตั้งแต่นั้นมา จีน ได้เริ่มต้นกระบวนใหม่แห่งการลงลึก กระชับความร่วมมือ”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กับประเทศต่าง ๆ ทั่วอย่างต่อเนื่อง ได้ขยายบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันทั่วโลก และ ได้ประสบผลสำเร็จ อย่างเห็นได้ชัด

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้ขับเคลื่อน”การเชื่อมต่อกัน” อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง เช่น ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป ได้ก่อรูปขึ้นเป็นโครงข่ายเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ ขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมทวีปยูเรเซีย จนถึงปัจจุบันได้เปิดเส้นทางขนส่งทั้งหมด 82 สาย สามารถไปถึง 200 เมืองใน 24 ประเทศ ในยุโรป ได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่น ต่อการสร้างเสถียรภาพ ทางด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ ห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างประเทศ ข้อมูลจาก กระทรวงพาณิชย์จีน แสดงว่า ตั้งแต่ปี 2013 – 2021 ยอดการค้าสินค้าสะสมระหว่างจีนกับประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีมูลค่าประมาณ 11 ล้านล้านเหรียญ สหรัฐ และ ยอดการลงทุนระหว่างกันมีมูลค่า เกิน 230,000 ล้านเหรียญ สหรัฐ

ความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ส่งเสริมการยกระดับชีวิตของผู้คน ผ่านการพัฒนาในขอบเขตทั่วโลก มีบทบาทสำคัญต่อการลดช่องว่างด้านการพัฒนา และ ช่วยบรรเทาความยากจน ในโลก นับถึงสิ้นปี 2021 จีน ได้สร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ การค้าในต่างประเทศ 79 แห่งภายใน 24 ประเทศตลอดเส้นทาง โดยมีเงินลงทุนสะสม 43,000 ล้านเหรียญ สหรัฐ ได้สร้างงานให้กับท้องถิ่นแล้ว 346,000 ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเคนยา แสดงความเห็น ว่า จีนได้จัดตั้งโครงการลดความยากจน ส่งผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรไปยังแอฟริกา และ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กับประเทศแอฟริกา สิ่งเหล่านี้ มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อการพัฒนา และ เสถียรภาพ ในภูมิภาค ตามการประเมินจากรายงานการวิจัยของธนาคารโลก การร่วมสร้าง”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จะช่วยให้ผู้คน 7.6 ล้าน คน หลุดพ้นจากความยากจนสุดขีด และ 32 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนระดับปานกลาง ในประเทศที่เกี่ยวข้อง และ จะทำให้ยอดการค้าของประเทศ ที่มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 2.8 % ถึง 9.7 % และยอดการค้าทั่วโลก เพิ่มขึ้น 1.7 % ถึง 6.2 % ตลอดจนรายได้ทั่วโลก เพิ่มขึ้น 0.7 % ถึง 2.9 %

ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ยึดมั่นในหลักการแห่งการร่วมหารือร่วมสร้าง และ ร่วมแบ่งปัน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และ ชัยชนะ ร่วมกัน จึงทำให้ข้อริเริ่มนี้ ในฐานะผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลก และ แพลตฟอร์มความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ได้รับการต้อนรับจากประเทศมากมาย ได้แสดงให้เห็นถึงพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ และ แรงดึงดูดที่แข็งแกร่ง ตามข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนา และ ปฏิรูปแห่งชาติจีน นับถึงปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2022 จีน ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือมากกว่า 200 ฉบับ กับ 32 องค์กรระหว่างประเทศ และ 149 ประเทศ รายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

ยามโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง จีน ได้ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคระบาด และ ดำเนินความร่วมมือในการผลิตวัคซีนกับประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ยามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขาดแรงกระตุ้น จีนได้ขยายการเปิดประเทศสู่นานาชาติ เพื่อสร้างเครื่องยนต์ใหม่แห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ อัดฉีดพลังขับเคลื่อนใหม่ แก่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รายทาง”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ควบคู่ไปกับการพัฒนาแห่งยุคสมัย นัยของ”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ทวีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การร่วมสร้างเส้นทางสายไหมเพื่อสุขภาพ เส้นทางสายไหมสีเขียว เส้นทางสายไหมดิจิทัล และ เส้นทางสายไหม ด้านนวัตกรรมกำลังกลายเป็นทิศทางใหม่ แห่งการใช้ความพยายาม เป็นที่คาดการณ์ ได้ว่า ในอนาคตข้างหน้า “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ย่อมจะสร้างคุณูปการได้มาก และ ใหญ่ยิ่งขึ้น ในการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันทั่วโลก อย่างแน่นอน

คำประกอบภาพ

ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป (ซีอาน – ฮัมบูร์ก) แล่นออกจากสถานีท่าเรือบกนานาชาติ ซีอาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2022
ผู้เชี่ยวชาญจีน กำลังตรวจสอบสภาพต้นกล้า ในพื้นที่สาธิตการปลูกข้าว ในประเทศบูร์กินาฟาโซ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2021
 
เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 17 กันยายน 2565 15:11:59 เข้าชม : 1978125 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …