Home ข่าวเด่น ดิจิทัล อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีมอบโอวาทแก่คณะครู และ นักเรียน ที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีมอบโอวาทแก่คณะครู และ นักเรียน ที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

9 second read
0
0
107

วันนี้ (29 กันยายน 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบโอวาทแก่คณะครู และ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกคนจะได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองออกมา และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง และ อบจ.ภูเก็ต พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ฝึกสอน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทุ่มเท สละเวลา ฝึกสอน และ ควบคุมดูแลนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดี”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All For Education) โดยได้กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 94 รายการ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนในแต่ละภาคเข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 29 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 19 คน ประกอบด้วย 9 รายการ แข่งขัน ได้แก่ แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, แข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.1-3 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ, แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.1-3 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ, แข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษาฯ ระดับ ป.4-6 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ, แข่งขันประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับ ป.4-6 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ, แข่งขันประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับ ม.4-6 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ, แข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-6 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ, แข่งขันประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1-3 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ และ แข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับ ม.4-6 ตัวแทนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 30 กันยายน 2565 13:38:59 เข้าชม : 1785361 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

SolarEdge จัดแสดง DC Optimized Solution ติดตั้งในไทย มากกว่า 2,000 โครงการ ชูจุดเด่นผลิตไฟได้มากกว่า ปลอดภัยกว่า อ่านค่าผลิตไฟได้เป็นรายแผง

SolarEdge ผู้นำระดับโลก ด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ จด … …