Home ข่าวเด่น ดิจิทัล 73 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ อนาคต ที่แข็งแกร่ง

73 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ อนาคต ที่แข็งแกร่ง

6 second read
0
0
206

วันที่ 1 ตุลาคม 1949 ท่านประธานเหมา เจ๋อตุง ประกาศสถาปนา “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เหนือประตูเทียนอันเหมิน โดยมีคำกล่าวตอนหนึ่งที่ว่า “ประชาชนจีนได้ยืนขึ้นแล้ว” (The Chinese people have stood up) สร้างความตื้นตันใจและปลุกพลังความร่วมใจของชาวจีนในการก่อร่างสร้างประเทศจีนให้เจริญก้าวหน้า

จนถึงปีนี้ 1 ตุลาคม 2022 นับเป็นเวลา 73 ปี แล้ว ที่จีนได้พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น “พญามังกร” ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และผงาดในเวทีโลก ในความสำเร็จที่ผ่านมา จีน มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติจีน ที่เริ่มใช้ฉบับแรกตั้งแต่ ปีค.ศ. 1953 จนถึงปัจจุบันมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติแล้ว ทั้งหมด 14 ฉบับ ขณะนี้อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (ปี ค.ศ. 2021-2025)

จากการพัฒนาตามแผนฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงถึง 100 ล้านล้าน หยวน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการเดินทางทั้งประเทศ มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ระยะทาง เกินกว่า 38,000 กิโลเมตร มีเส้นทางด่วนมากกว่า 150,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ จีน ยังบรรลุเป้าหมายที่ทำให้ประชาชน จำนวน กว่า 96 ล้าน คน หลุดพ้นจากความยากจน

ในปัจจุบัน ที่จีนกำลังดำเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ซึ่งกำหนดแผนระยะยาวถึงปี ค.ศ.2035 จีนกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนวัตกรรม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบบนิเวศสีเขียว และ ความมั่นคงปลอดภัย โดยแผนนี้เป็นการวางรากฐานให้จีนเติบโต อย่างยั่งยืน

เช่น ในด้านเศรษฐกิจ จีน มีเป้าหมายเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว มีอัตราการเติบโต 4-6 เปอร์เซ็นต์ ต่อ ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการหมุนเวียนภายในประเทศและภายนอกประเทศ กระตุ้นการบริโภค ลดความเหลื่อมล้ำ

นอกจากนี้ การพัฒนาจีนในยุคใหม่ จีน ยังมีเป้าหมายชัดเจน ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย นวัตกรรม เช่น รถยนต์พลังงานใหม่ รถยนต์อัจฉริยะ การพัฒนาหุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนาการบิน และ อวกาศ และ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล ที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ อย่าง เทคโนโลยีโลกเสมือน ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

เส้นทางตามแผนนี้ เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลเกินฝัน ที่จีนตั้งเป้าหมาย ในปีค.ศ. 2035 เป็นประเทศจีนที่ทันสมัย แข็งแกร่ง สวยงาม เพื่อไปสู่การเฉลิมฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบ 100 ปี ในปีค.ศ.2049 ดังที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพิ่งกล่าวในการเยี่ยมชมนิทรรศการความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (และ ประเทศจีนเมื่อต้นสัปดาห์ ที่ผ่านมา ว่า ขอให้เชื่อมั่นในเส้นทางที่ผ่านมา และ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้า เพื่อเขียนบทใหม่ให้กับประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ ในแบบที่จีนเป็น

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว จากการขับเคลื่อนประเทศ ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ จึงถือเป็นของขวัญอันล้ำค่า สำหรับชาวจีนในโอกาสการฉลองวันชาติจีน ในปีนี้ และ ปีต่อ ๆ ไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 30 กันยายน 2565 19:23:59 เข้าชม : 1956489 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

SolarEdge จัดแสดง DC Optimized Solution ติดตั้งในไทย มากกว่า 2,000 โครงการ ชูจุดเด่นผลิตไฟได้มากกว่า ปลอดภัยกว่า อ่านค่าผลิตไฟได้เป็นรายแผง

SolarEdge ผู้นำระดับโลก ด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ จด … …